Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


44 document(en) met "Vrije Universiteit " • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 72, Juni 2000 • Katrien Darras • Een Japanse Shakespeare uit Gent
Ik geloof eigenlijk alleen in de theorie van Joseph Beuys: de permanente universiteit...voorbeeld voor een schriftuur: heel vrije verzen, heel actioneel opgebouwd

Nr. 72, Juni 2000 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Een wiel met haakjes
Bijvoorbeeld de oude idee dat het werk niet mag inhouden wat de vrije tijd inhoudt en andersom...hebben dat zelf de 'nieuwe universiteit' genoemd...Maar ook bedrijven, waar je de scheiding tussen vrije tijd en werk kan overbruggen

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
vrijheid, omdat het politieke handelen het instrumentele handelen (de planmatigheid van de vrije wil, gebonden als zij is aan motieven en doelen) overstijgt en ruimte biedt aan het onbekende en onberekenbare...Wie zich aan deze gebeurtenis overlevert, pleegt een noodzakelijk verraad aan zijn of haar vrije autonomie, en ervaart een andere, politieke vrijheid: men ervaart de simpele gegevenheid van de...Het internationale colloquium New Theatre Concepts (1/9/2000) werd georganiseerd door Aisthesis (UIA) en Het Centrum voor Filosofie en Kunst van - de Erasmus Universiteit Rotterdam

Nr. 73, Januari 2000 • Tone Brulin • TERUG NAAR DE BRON
De campus van de universiteit van Wisconsin waar de nieuwe Fulbright-studenten op een party waren uitgenodigd...Wél de operette-scène van een generaal die te Brussel voor een monument een krans legde met de historische woorden (in vrije vertaling): 'Sire, ze hebben uw Kongo verloederd

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • Digitale schijn
Ze wilden een ‘vrije markt’, waarop de waarde van de goederen ‘vanzelf’ bepaald wordt – een cybernetisch systeem van vraag en aanbod...Als gevolg hiervan weken de theoretici uit kathedralen en kloosters naar ateliers (universiteit, technische hogeschool, industrielaboratorium) uit en begonnen ze aan modellen te knutselen waarmee...De existentiële verandering van subject in project is niet het gevolg van een of andere ‘vrije beslissing’. We zijn daartoe gedwongen net zoals onze verre voorouders zich gedwongen zagen op twee benen

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
vrije val door de geluidsbarrière breken...Philoctetes is ondenkbaar zonder de robotarm en de 3D-tekentafel ontwikkeld door het expertisecentrum voor digitale media van de Universiteit Limburg...Daarnaast werd speciale taalsoftware ontwikkeld door de dienst computerlinguïstiek van de Universiteit Antwerpen

Nr. 89, December 2003 • Bernadette Timmermans • Het stokje van bloed en tranen: Spraakvaardigheid:...
Het resultaat is dan een vrije stemklank, die op een natuurlijke manier vér draagt...beperken ons hier tot het resultaat van de objectieve meting van de stemkwaliteit (voor meer details zie: Timmermans (2002)). Deze studie werd uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Antwerpen

Nr. 91, April 2004 • Erwin Jans • Oedipus, Echnaton en Nasser: De Griekse tragedie...
Hoe diep, maakte Herman De Ley (Universiteit Gent) duidelijk met een verwijzing naar de Egyptische schrijver Taha Hus-sein, die aan het begin van de twintigste eeuw de authenticiteit van de pre...Het is geen toeval dat de meeste sprekers dit element benadrukten (Marvin Carlson; Younes Loulidi, Universiteit Fés; Mieke Kolk, Universiteit Amsterdam). Vanuit dit perspectief gaan de vragen niet...Gent, 16-17 december 2003) Organisatie Universiteit Gent, Universiteit Amsterdam, Universiteit Cairo, Kunstacademie Caïro Deelnemers Freddy Decreus (Gent), Ahmed Etman (Cairo), Younes Loulidi (Fès

Nr. 93, Januari 2004 • (personalia)
Ze is redactielid van het literaire tijdschrift Dietsche Warande & Belfort en publiceerde de romans Vrije Val (2002) en Jeuk (2004). Tom Janssens studeerde musicologie aan de KU Leuven en...Flore Opsomer studeerde theaterwetenschappen aan de Universiteit Gent en volgde de interuniversitaire opleiding GGS Theaterstudies in Antwerpen...Ellen Stynen studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit van Antwerpen en GGS Theaterwetenschap

Nr. 98, Januari 2005 • Marianne Van Kerkhoven • Het ideale stuk
Carlos Tindemans, die de theaterwetenschappen aan de Antwerpse Universiteit uitbouwde, het Vlaamse theaterrepertoire tussen 1815 en 1914: uit die hele eeuw blijft één –welgeteld één– stuk over: Het...Met die commercialisering denk ik niet zozeer aan het theater uit de vrije sector dat zich echt als entertainment positioneert, maar aan de commerciële mechanismen die volop in onze dagelijkse

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • Creatief is troef
het Vlaams Parlement, Katia Segers, professor Communcatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit van Brussel en Erik Temmerman, directeur van kunstencentrum Vooruit...De 'creatieve klasse' stelt hierdoor traditionele noties van tijd, werk en vrije tijd in vraag, en door haar economische waarde heeft zij belangrijke veranderingen teweeg gebracht, zowel op de...Dat is een corrigerend beleid waarbij je in Europa de vrije markt zijn gang laat gaan waar die zich op een zinvolle manier zelf kan organiseren, maar waar je corrigerend optreedt voor de sectoren waar

Nr. 100, Februari 2006 • Pieter De Buysser • Een zonnige verschrikking
29 oktober 2005, Universiteit Antwerpen, departement wijsbegeerte, FWO...Kijk toch meisje, misschien is dit, dit uitvaren, deze zonnige verschrikking, deze blije zonnige tocht, het begin van het vrije subject...Het vrije ik en het vrije jij, van gelaat tot gelaat, hier varend onder de zon, hier zijn wij, door de genadeloze scheppende schoonheid, scheppende goedheid en scheppende waarheid van de zon

Nr. 100, Februari 2006 • Ive Stevenheydens • Games zijn extreem zintuiglijk
besloot het tweetal ooit samen te werken, niet voor een biologisch onderzoek, maar voor een gezamenlijk experiment waarin elk zijn expressie, denkpatronen en andere aspiraties de vrije loop kon laten...Universiteit van Rotterdam, de VUB en de Universiteit van Leuven

Nr. 100, Februari 2006 • Elke Van Campenhout • Buiten de lijnen
Want er was natuurlijk niemand die geloof Luc Steels is professor in de computerwetenschappen en oprichter van het Artificial Intelligence Laboratory van de Vrije Universiteit Brussel...Natuurlijk zitten er aan de universiteit heel veel mensen die naast hun naam ‘wetenschappelijk onderzoeker’ kunnen zetten, maar eigenlijk zijn die niet bezig met de creatieve, speelse

Nr. 100, Februari 2006 • Isabelle Stengers • Dépaysements
Professor Isabelle Stengers is wetenschapsfilosofe aan de Vrije Universiteit van Brussel, en stelt de ‘stitch’ en de ‘split’ van wetenschap en fictie in vraag

Nr. 103, September 2006 • Daniëlle de Regt • Pornolexicon
zijn vrije tijd doet deze geanimeerde uitgever ook graag aan politiek...Williams is verbonden aan de Universiteit van Colorado, en zal daar voorlopig ook nog wel even blijven

Nr. 104, December 2006 • (Personalia) • (Personalia)
Hij promoveer- de in 2006 aan de Universiteit Antwer- pen op een proefschrift met als titel Het antitheater van Antonin Artaud...Liv Laveyne studeerde kunstweten- schappen (theater en plastische kunst) aan de Universiteit Gent en schrijft over theater in De Morgen en De Knack...zijn vrije tijd schildert en fotografeert hij

Nr. 105, Februari 2007 • BAVO • Pleidooi voor een oncreatieve stad
Deze zijn immers toegesneden om tegemoet te komen aan hun meest intieme verlangen: om hun ingebakken creativiteit de vrije loop te laten en zo ‘zichzelf ’ te worden...positioneren als ‘de politieke gemeenschap van vrije Atheners’ die haar eigen beslissingen declareert.17 Binnen Rotterdam kunnen we bijvoorbeeld denken aan de halflegale Oost-Europese arbeiders die onlosmakelijk...13 Als de massa hiertoe niet bereid zou zijn, dan kunnen steden nog steeds gebruik maken van de bekende strategie van de Verenigde Staten om – zoals Florida opmerkt – een vrije en open samenleving te

Nr. 105, Februari 2007 • Jo Huybrechts, Elke Van Campenhout, David Berge • Potentie in plaats van polyvalentie
Door het wegvallen van de grenzen tussen hoge en lage cultuur, was de polyvalente zaal de perfecte oplossing om deze twee trends (kunst voor iedereen en vrije tijd ten allen tijde) met mekaar te...1995-96 Nu is het klimaat wat gunstiger: alle spelers (de universiteit, de cultuurraad, en de stad Leuven) kunnen worden overtuigd van de meerwaarde van het stuk

Nr. 105, Februari 2007 • (Personalia) • (Personalia)
David Hendrickx studeerde filosofie, management en vrije kunsten in Leuven, Brussel en Parijs...Op dit moment studeert ze Theaterwetenschap aan de Universiteit Antwerpen...Momenteel is hij verbonden aan de vakgroep architectuur en stedenbouw van de Universiteit Gent


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK