Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


73 document(en) met "Zijn Wraak" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
De beroepseer en de trouw aan het eigen huis zijn erg belangrijk voor iedereen die meewerkt, de acteurs vooral...Zijn ambitie dit stuk er kost wat kost te doen komen, zet hem ertoe aan 14 uur per dag te stuwen...Kleingeestig en lafhar-tig-wraakzuchtig als het Belgische Establishment is, heeft het wraak genomen op mensen die dachten de Duitsers te kunnen manipuleren maar zelf door hen op sleeptouw werden

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Sam Bogaerts gaat het verst in zijn vertaling zodat we misschien van "transformatie" kunnen spreken: bepaalde scènes verdwijnen, andere zijn drastisch ingekort; de personages, de taal, het ritme, de...Zdenek Kraus maakt van het monster Caliban een rebel tegen slavernij en kolonialisme en zijn Prospero draagt een confectiepak onder zijn Merlijn-achtige mantel; Marijnen zet Anto-nio's homosexualiteit...Hij weet hoezeer hij het lot tart; op het einde krijgt hij zijn verdiende loon en het stuk zijn verplichte moraal

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Leonore Met zijn welluidende klachten, zijn opwindend verdriet, zijn zalige droefgeestigheid, verheerlijkt hij in al zijn rijmen een enkel beeld...Antonio Alleen een ervaren man heeft zijn oor, de werkzame zijn vertrouwen, zijn gunst...En dan klaagt hij over zijn droeve geest, zijn vurig bloed, zijn te hevige aard

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Titus echter heeft van zijn ambt een zeer ideale opvatting en meent dat een keizer pas groot is als hij niet uit wraak maar wel uit mildheid handelt: hij schenkt dus iedereen vergiffenis...Het resultaat is verbluffend in zijn juistheid, in zijn suggestieve kracht, in zijn onuitputtelijke rijkdom...Er zijn honderden details die me zijn opgevallen

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Zijn 'ongeschooldheid is zijn kracht: het plezier van te kijken naar een acteur...Hij trekkebeent alsof zijn pak hem twee maten te klein zit, hulpeloos alsof alle last van de wereld op zijn frêle schouders rust...Het verhaal met zijn hoofd- en nevenintriges, met zijn essentiële en functionele aspecten, wordt zonder nadrukkelijke accenten gespeeld

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
De goede Gloucester met zijn te kleine deukhoed, zijn te wijde broek en zijn witte handschoenen stapt uit een tekening van Humo's Ever...De meisjes zijn allemaal trutten, de boze zusters zijn naar een pensionaat geweest en tooien zich met die gekke voelsprieten die thans mode zijn...Zo neemt het duiden van zijn titel verscheidene bladzijden in beslag). Volgens hem zal het theater de volgende vijftien jaar op de taal gemodelleerd zijn; zijn tekst, door het taalspel een aardige

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Abnormaal, kind» want de vosseneef verloor zijn haar niet, wél zijn streken...poos) Dat is nu 'n historie zonder glorie, jandorie... M'n tong bibbert... (hij wrijft zijn oogen uit) Nog goed dat alles niet verloren is. De jaren zijn voorbij... mijn jeugd is 'n beetje...Camouflage Nele (tusschen 'n snik en 'n lach): 'k Wou alleen 't ouwe huis terugzien... Hoelang is 't geleden?... 't Scheen hier te zijn... maar we zijn verkeerd

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
En daarom wil ik uitzoeken welke haar methodes kunnen zijn om haar wraak uit te voeren...Ziet in Fie zijn dochter) Ik zou daar niet kwaad voor geweest zijn...ik ben een paar keer met hem gaan praten, op den trein, zogezegd om zeker alleen te zijn, maar eigenlijk omdat ik van hem wilde losmaken wat zijn bedoelingen waren

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Zijn oudere lotgenoten voeden hem op: hij keert onherroepe- lijk terug naar zijn kooi...Hooguit schikken zij een en ander zo dat de wanorde duidelijker beschrijfbaar zou zijn en dat is wat Radeis op zijn bescheiden niveau tot nu heeft gedaan...Een vierde, een vijfde, een twintigste auto arriveren, en weldra zijn automobielen tot aan de horizon doende elkander uit wraak in puin te stoten, een onvergetelijke gebeurtenis, die door een

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
de zelfanalyse van Starkadd niet als versterking van zijn held-zijn, maar als symptoom van zijn onaangepastheid, van onderhuidse spanningen...Meer dan zijn dichterlijke bewoordingen raken het pathetische staccato van zijn stem en de stereotiep-herhaalde begeleidende gebaren (herhaaldelijk slaat hij zich met zijn handschoen tegen het gezicht...De zee wordt zijn bruid maar ook zijn graf: de zee als schavot

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
Mannen (schrijvers) zijn daar al sinds Oidipous zelf mee bezig, terwijl vrouwen die problematiek nog moeten doorwerken, op hun manier...De dramatische structuur moet dus wel de oorzaak zijn dat die neuroses zo sterk uit de verf kwamen...Hoe bouw je zo'n stuk op ? "Als ik al notities maak voor stukken die ik wil schrijven, dan zijn het meestal gesprekken die ik opvang

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Jules Verne (Oosterpoort Groningen) - Foto's Frank Stratemeyer Franz Marijnen Jules Verne/Pierre Verne, zijn vader/Hetzel, zijn uitgever/Sophie Verne, zijn moeder/Honorine, zijn...Er zijn er, van welke men met zekerheid weet dat zij niet minder dan driehonderdmaal verder zijn, misschien wel duizend maal...te zijn, teleur te stellen -- sommigen van u zijn zelfs van buiten de stad, ja uit andere provincies gekomen-- dat ging mij te ver en mijn vrouw deelt, ongetwijfeld, mijn mening

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
samen met zijn dramaturgen Ursula Herrmann (zijn echtgenote) en Geoffrey Layton, daar een negatief antwoord op gegeven...Het is de zoveelste proef die nog eens bewijzen zal hoe sterk zijn aantrekkingskracht is. En ja, zijn stem alleen al lokt de vrouw het balkon op...De adel, met zijn vrijheid, zijn durf en zijn bandeloosheid, moet het afleggen tegen de degelijkheid maar ook de saaiheid van de deftige burger

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
krijgen er het leven in verteld van de kasteelheer Daegeman, die door zijn ouders mishandeld wordt, vriendschap vindt bij een paar arme jongens die in zijn bossen spelen...Door zijn eigen identiteit te vinden, zijn persoonlijkheid te ontwikkelen, ontwikkelt de acteur Subjectiviteit, naar mijn gevoel het interessantste aspect van het acteur-zijn...geeft Jan Fabre te weinig voorstellingen in België). Wanneer komt Jan Fabre met zijn wonderbaarlijke acteurs en zijn nieuwste creatie naar België ? want reeds voor zijn vorige produktie "Het is teater zoals

Nr. 17, Maart 1987 • Federico Garcia Lorca • Zonder Titel
De dichter, met al zijn vijf zintuigen in volmaakte conditie zal u vanavond, niet tot zijn genoegen, maar tot zijn spijt een stukje werkelijkheid tonen...Er komt een houthakker het toneel op, zijn gezicht helemaal wit, een bos brandhout op zijn schouder en een lantarentje in de hand...Heilig is hij in zijn heiligste wraak

Nr. 17, Maart 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Tweemaal Shakespeare: Othello en Koning Lear
Het King Lear-verhaal behoort minder tot het onmiddellijk herkenbare publieke domein, op het sprookjesachtige begingegeven na ("Er was eens een koning die, oud geworden, zijn rijk onder zijn drie...Desde-mona en Emilia enkele staaltjes van zijn taalvaardigheid ten beste in een reeks zelfgemaakte rijmen over het wezen van de vrouw (een prefiguratie van zijn verbale "insijpe-lings"tactiek t.o...Omdat er voor het kleine, het subtiele, het bijna onmerkbare weinig ruimte is, heeft het de neiging te verdwijnen; en ook het grote verliest hierdoor zijn kern, want zijn vergelijkingspunt

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
Tijdens zijn eerste ambtsperiode heeft deze laatste verschillende werken van Verdi op het programma genomen, en de resultaten zijn erg wisselvallig geweest: van een beheerste, statische, smaakvolle...Het grote talent van het Herrmann-team (dat zijn Karl-Ernst, zijn vrouw Ursel en Geoffrey Layten) bestaat erin dat er "gewoon" goed gelezen wordt...De jonge man wordt van deze afspraak tussen zijn vader en zijn voorbeeldige geliefde niet op de hoogte gebracht, zodat hij zich totaal verraden waant, en de schijnwereld van zijn vader met cynisme te

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Zij is het ten slotte die samen met haar zusters Dionysos' moeder Semele destijds heeft belasterd en zo door Dionysos werd voorbestemd als instrument van zijn wraak vanaf het ogenblik dat hij haar met...buik liggend, zijn tekst onderstreept met geroffel en getrommel van zijn hand op de vloer...Meer nog dan met zijn recente Jago, waar hij soms tegen zichzelf had moeten beschermd worden, bewijst Borgmans hier een van onze allersterkste jonge acteurs te zijn die als geen ander zijn stem als

Nr. 18, Juni 1987 • Pauline Mol • DAG MONSTER
het stille land was weids en winters koud - alleen vader ai de wind ai de wind snijdt zo pijnlijk in zijn wangen door zijn jas hij wil naar huis waar is de weg naar huis...Ze laat zich op zijn schoot glijden, hij neemt haar in de armen) meisje (lachend) au au je kietelt me je prikkelt me je prikt (De vader opent zijn jas) vert de bloem, de roos...meisje al gauw hoorde de vader van zijn dochter en de prins en hij was gelukkig als een kind maar de zusjes zij konden het niet verkroppen hun hartjes liepen zo vol wraak dat ze veranderden

Nr. 20, December 1987 • Hildegard De Vuyst • What the body remembers
vooral door de zegging van de Amerikaanse Kitty Kortes Lynch, hoog, overspannen, van zijn directe betekenis en intenties ontdaan wordt en - op die manier geabstraheerd - als muziek gaat fungeren bij de...Toch is ook zijn taalgebruik uit zeer verscheiden elementen samengesteld, een beetje zoals zijn dansers: met te lange benen, klein-gedrongen, gebrild, gebuikt...Alleen Les Louves was naar mijn gevoel te expliciet-narratief: een man wordt verscheurd in zijn relatie tot twee vrouwen, de ene een vamp in meterlange netkousen, de andere een poezelig-roze blondine


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK