Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


40 document(en) met "christendom" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Dat de macht van het christendom, dat hij krachtig bestuurt, hier de Turken, daar de ketters kan verdelgen

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Fredegonde (1920) is dit christendom nog achtergrond, de ruwe lijst waarbinnen spanningsrelaties tot een heidense rivalensfeer acuut gemaakt worden...spanningsloos christendom en zijn nationalistische trompetstoten stempelen hem ideëel tot conservatief

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
aangetaste gezondheid te sparen niet in staat om met jou te discussiëren Daniël Paul ik veroordeel het christendom niet in zijn geheel ik denk zelfs dat mijn eigen ervaringen in 10/85

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Als hij zich dan in het paleis van de sultan besmeurt met diens rode inkt in een woeste ingebeelde uitval naar de vijanden van het christendom, is een beeld gecreëerd dat in zijn theatrale economie en

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
het christendom met zijn schuldbesef, boetedoening, loutering

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
Als je omwille van het Stalinisme het hele socialistische model op de vuilnisbelt zou gooien, dan moet je ook het hele christendom afschaffen omwille van de Inquisitie, dan moet je het kapitalisme

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Muziektheater dat niet stoort
rassenleer, boeddhisme, christendom, vrouwenhaat en zelfs vegetarisme, dat elke logica tartte, maar desalniettemin een grote invloed uitgeoefend heeft en mede de voedingsbodem vormde van de nazistische theorieën

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Erwin Jans • Luk Perceval
Ik zag onlangs een documentaire over een Poolse man die zich uit ontgoocheling over het communisme, het christendom en de hele maatschappij op een volksfeest in brand stak

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
heeft doordrongen, te verzoenen met de 'totaliserende' tendensen die zowel in het monotheistische christendom als in de verlichte heerschappij van de Rede zichtbaar zijn

Nr. 40, Februari 1993 • Evelyn Nicodemus • Een opening in een gesloten wereld
Ze dateren van het vroege christendom en gaan nog verder terug tot de negerpoppen in de kinderwieg in de blanke wereld, om Gauguins bekende uitspraak te parafraseren over het teruggaan aan gene zijde

Nr. 46, Januari 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Het theater ligt in de stad en...
Uiteindelijk zullen er in de islam wel evenveel mooie en lelijke dingen zijn als er in het christendom mooie en lelijke dingen zijn

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
natuuromgeving verder lezen in 'Een geschiedenis van God', Karen Armstrongs analyse van vierduizend jaar jodendom, christendom en islam, en het allemaal weer beter begrijpen

Nr. 51, Augustus 1995 • Marleen Baeten • Accidents de parcours
Dat transcendente vult hij in vanuit het kader dat het christendom en de andere grote godsdiensten bieden

Nr. 53, December 1995 • Geert van Istendael • Doordringen tot het tragische
Freud heeft het christendom gemeden, maar de Griekse godenwereld was hem nabij, het joods-religieuze ook

Nr. 58, December 1996 • Herman Asselberghs • Theatrical Correctness
Haar gehoorzaamheid en de door het christendom ingegeven vergevingsgezindheid van zoveel andere bourgeois-zwarten komt deze neger de strot uit

Nr. 61, Januari 1997 • Roel Verniers • Postkaart uit een instelling
Ziekte en christendom

Nr. 63, Maart 1998 • Barbara Baert • De kleuren van de geest
Amerika, bruid van de zon stond in het teken van de acculturatie tussen Indiaanse denkbeelden en de import van het posttridentijnse christendom in Zuid-Amerika

Nr. 64, Juni 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Kwantumtheater
Dat thema van Christus en het Christendom, het gelijkheidsdenken, werd verder ontwikkeld in het humanisme en zeer krachtig naar voren gebracht vanaf de 17de eeuw door de sociale filosofen: Hume

Nr. 72, Juni 2000 • Rudi Laermans • Succes als trauma?
hun inleiding wagen ze zich zelfs aan een vergelijking van de nog jonge historiek van de kunstencentra met een cruciaal voorval in de geschiedenis van... het Christendom...de Romeinse keizer Konstantijn het christendom tot staatsgodsdienst verhief, het einde betekende van een radicale gelovige praktijk, van de authentieke spirituele kracht van het Nieuwe Testament

Nr. 73, Januari 2000 • Charles Ntampaka • GUTEREKERA
terug van een opdracht) of yashaje (hij is verouderd), of nog yitabye (hij heeft de oproep beantwoord). Na de invoer van het christendom begon men yitabye Imana (hij heeft de oproep van God beantwoord) te


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK