Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


69 document(en) met "katholieke" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Genoot een opleiding als onderwijzer aan de katholieke Normaalschool te Mechelen, studeerde talen in het Technisch avondonderwijs en criminologie bij het Ministerie van Justitie

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
volkscultuur (in dans, zang, gitaarmuziek, in de verwijzing ook naar het stierenspel in de arena) ; de allesoverheersende aanwezigheid van de katholieke kerk (in de processiemuziek en vooral in de enorme kerkluchter

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Uit deze twee kenmerken is geen nuttige legering voortgekomen; bij de afname van de conjunctuur (de katholieke toneelletterkunde werd overspoeld met pseudo-ghéontjes; het flamingantisme ging zich

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Na Thyestes van Hugo Claus ben ik met Toneel Vandaag gestopt bij gebrek aan geld, en ondertussen kwam dan van katholieke zijde het Brussels Kamertoneel te voorschijn met Johan Van der Bracht en Hugo...Ik zoek niet naar één bepaalde lijn, ik vind dat een erfenis van het katholieke geloof in het ene ware

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Op een kerkbank dicht bij het altaar zit Sabine Sehreber geknield te bidden Het godshuis, duidelijk een katholieke versie van de universiteitskerk van Leipzig, en de gekkencel, waarin Daniël Paul

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
De katholieke promotoren van het Vlaamse Volkstoneel, Prosper Thuysbaert en Jan Boon, gaven de jonge regisseur carte blanche op het artistieke vlak

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
katholieke, socialistische en liberale pers, nu ook de Antwerpse Franstalige bladen, anders felle tegenstanders van De Gruyter, zich bij dit huldebetoon aansluiten: "Tous les intellectuels regretteront sa mort

Nr. 13, April 1986 • Geert Opsomer • "Frans Franz" en "Alles Liebe"
Dirk van Dyck maakt er een overtuigende karikatuur van, een conservatief-katholieke en autoritaire mafkees, oud-kolonialist met tropenhelm, die altijd zelf aan het woord wil zijn, geen tegenspraak

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
interesseert zich in de ronde Vesta-tempel en ontwerpt de kapel van S. Pietro in Montorio als twee tempeltjes boven elkaar (1502). Giacomo da Vignola geeft, begeleid door zijn le cinque ordini de Katholieke Kerk

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Wat voor Franz Marijnen de katholieke kerk is, dat is voor Jean-Pierre De Decker het huwelijksce-remonieel

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Toch gaat het niet alleen om een generatiekloof binnen de wankelende katholieke kerk...Zo zijn er de begeerte, de twijfel, de katholieke misvormingen, de haat, de pijn, maar ook de liefde

Nr. 17, Maart 1987 • Tonny Holtrust • Garcia Lorca, met pen en potlood
Het stuk zonder titel is een solidariteitsverklaring aan de arbeiders en een verzetsdaad tegenover de heersende klasse en de verstarde katholieke kerk

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Hebben die verschillen in spelbenadering van Vlaamse en Nederlandse acteurs soms iets te maken met de afstand tussen een "katholieke" en een "calvinistische" mentaliteit

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
katholieke partij...Later zullen Petrus en Anna het water bottelen -- een knipoog naar soortgelijke praktijken in sommige katholieke bedevaartsoorden

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
een tijdspanne van twee jaar heeft men zowel aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA), de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), de Rijksuniversiteit Gent (RUG) als de Vrije Universiteit Brussel

Nr. 25, Maart 1989 • Geert Opsomer • De nieuwe creatiepremies
De jonge liberaal-katholieke staat moest een eigen theater hebben en daartoe werd het premiestelsel opgezet (1861-1926). De bedoelingen waren kwantitatief: zo vlug mogelijk zo veel mogelijk Vlaamse

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Met de hulp van hun leger wil hij hier in Romans een coalitie instellen van ons, hervormden, en katholieke ambachtslieden en hervormde boeren, die allen tegen rechter Guérin zijn, Caseneuve

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Waarschijnlijk daarom hadden de katholieke Vlamingen op de huldiging verstek laten gaan, hetgeen de Antwerpse krant 'De Kleine Gazet' op 6 oktober 1875 heftig deed afgeven

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • Roberto Ciulli
Gastarbeider Ciulli stamt uit een hoogburgerlijke familie, en kreeg een strenge katholieke opvoeding: spreekverbod aan tafel en speelverbod met andere kinderen

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Pogingen om aspecten van het ideeëngoed van het katholieke theaterrenouveau, een nieuwe zelf-affirmatieve conjunctuur anno 1923, te assimileren slagen slechts gedeeltelijk...Voor het VVT in epigonisme verzeilt, wordt het overgenomen door een groep uit het katholieke milieu


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK