Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


75 document(en) met "kindertheater" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
maart - de voorstellingen beginnen om 20 u 30 tenzij anders vermeld - elke zondag om 15 uur kindertheater - het maandblad van de Beursschouwburg wordt u gratis toegezonden August Ortsstraat 22 1000

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Stekelbees Een oudere waarde is Stekelbees, het kleurrijkste kindertheater in Vlaanderen...Stekelbees evolueerde weg van de poppenkast en het vormingstheater voor kinderen, zonder bij een nieuwe visie op kindertheater uit te komen...Het kindertheater wordt stiefmoederlijk behandeld maar doen de groepen dat zichzelf niet aan ? Brialmont en KJT hebben de structuur van grote theaters en vervallen in goedkope, gemakkelijke dingen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Etcetera ontving Theater 1967-1982 Manfred Linke Is een uitgave van het ITI-BRD (tweetalig Duits-Engels); het bevat overzichtsartikels over het theater, kindertheater

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Antwerpen) in SSST voor grotere theaterprodukties (receptief) wordt veel aandacht besteed aan kindertheater door Sfinks-A. Alles zonder subsidies (Zie Etcetera 2) (K.T

Nr. 8, September 1984 • (advertentie)
JEUGDTHEATER KINDERZONDAGEN Van 7 oktober af, elke zondag om 15 uur, kindertheater en soms al eens een concert met o.a

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Het Berlijnse Reichskabarett doorbrak van zijn kant met zijn eerste échte kinderproduktie (Stokkerlok und Millipili, 1969) een ander taboe, nl dat van 'kindertheater = sprookjeswereld' en entte zich...volledig geassimileerd zijn --in het bevrijden van het kindertheater van de betutteling in amechtige sprookjes, in het in de praktijk aantonen dat kinderen te midden van dezelfde maatschappelijke...Want wanneer de tijden het hanteren van pedagogische principes in het theater verwerpen, dan heeft een kindertheater het dubbel moeilijk, vermits de pedagogische praktijk zo'n onlosmakelijk deel van

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Het tweewekelijks blad Tip, een must samen met Zity voor wie wil weten waar hij heen moet in West-Berlijn, somt zowat 49 adressen op, daar komen er nog eens 19 bij onder de hoofding Kindertheater en

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Wie zich met kindertheater bezighoudt ondervindt daar hinder van: hij wordt slechts voor half versleten, niet au sérieux genomen of krijgt amper belangstelling...Gezien het publiek van kindertheater niet over maatschappelijke instrumenten beschikt om zijn mening kracht bij te zetten, glijden ook de media maar al te vaak heen over de artistieke produkten die...Toch worden ze nergens voorspelbaar, want de fantasie die erin gehanteerd wordt doet geen concessies aan allerlei morele en artistieke normen die binnen het kindertheater maar al te vaak opgeroepen

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
een soort kindertheater in zwang was dat als proefterrein voor beginnende en slechte regisseurs gold en waarin de acteurs het spelen voor kinderen als een straf ondergingen...Tot slot kunnen/moeten we van de lage appreciatie voor het kindertheater nog zeggen dat zij vaak ook terecht is: meer nog dan in het "grote-gewone-mensen-thea-ter" stelt men zich...De idee van een kindertheatercentrum is niet zo nieuw: op een studiedag rond kindertheater te Hasselt in april '84 werd reeds gewezen op de noodzaak van een dergelijk centrum in Vlaanderen

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Maar van kindertheater kon je toen niet leven, er waren weinig of geen subsidies...Dat is het probleem met kindertheater...de Werkgemeenschap van de Beurs gegroeid vanuit de vaststelling dat je niet uitsluitend kindertheater kan brengen

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont • Seizoen '86-'87
Tiedrie start ook wel met kindertheater

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
kindertheater vrij spel met hun beoordeling, precies ter wille van het "ontbreken van een controlemechanisme". Verplaatst naar de actuele situatie gaat het hier om de vraag of kindertheater uitsluitend...Niets om over naar huis te schrijven, was het niet dat hiermee een breder aspect van het kindertheater werd aangesneden...Er werd een toon gezet, en het is nu aan "het verenigde kindertheater front" (dixit Stef Am-pe van Jeux Interdits) om dat gegeven in te vullen

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
En daarom zo geschikt is om te publiceren, als Etcetera het over de levendigheid van het kindertheater heeft...Over het werk voor het kindertheater zegt zij: "Waarschijnlijk vormt het voortdurende bewustzijn voor een bepaald publiek te werken wel een rem op de creativiteit

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Het KJT in Antwerpen is het meest gesubsidieerde kindertheater in Vlaanderen...Eva Bal stelt in haar rapport Kindertheater: een specialisatie terecht dat voor het jongerentheater in zijn geheel slechts 11 % van de koek beschikbaar is, terwijl de resterende 89% naar het...Wij willen dat onze inderdaad logge machine gebruikt wordt voor hedendaags jeugd- en kindertheater

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Het kindertheater kampt met heel wat problemen...De professionalisering van het Vlaamse kindertheater is vandaag volop aan de gang; wanneer deze volbracht is, zullen de vooruitgeschoven groepen binnen het kindertheater hun esthetische achterstand...Kindertheater wordt: een autonome creatieve bezigheid, geboren uit een reële artistieke behoefte

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Wiener Festwochen 1987
Twee weken lang elke avond kindertheater in het Künstlerhaus...De bedoeling daarbij was een overzicht te bieden van verschillende tendensen en ontwikkelingen binnen het Europese kindertheater; vandaar éénmansvoor stellingen, stadstheaters en groepen uit de...Kwaliteit stond bij de keuze voorop, voor de kinderen van Wenen, maar ook met de stille hoop op vruchtbare impulsen voor het ingeslapen Weense kindertheater

Nr. 19, September 1987 • (advertentie)
Beursschouwburg en Stekelbees CONCERTEN, KINDERTHEATER, LEZINGEN, TENTOONSTELLINGEN, ETC

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Het actuele kindertheater vlucht niet voor de werkelijkheid, het plaatst die werkelijkheid wel, zoals goed volwassenentheater ook doet, in een ander perspectief

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Bij het kindertheater worden deze verhoudingen precies op hun kop gezet

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
Eva Bal - Foto's Peter Lorré Wie troost Muu, de voorlaatste produktie van het Speeltheater, is dezer dagen te zien op het belangrijke kindertheater in de Wiener Festwochen...Nu ligt dat in kindertheater anders...Ze maken projecten waarvan ze bij hoog en laag beweren dat het kindertheater is, maar het zijn produkties die vooral voor henzelf interessant zijn