Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "kunsteducatie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 39, December 1992 • Dirk Vanhaute • Het Mattheüseffect in het kindertheater
Centraal in het beleid moet volgens Kwanten de kunsteducatie staan: 'Jongeren moeten een positieve houding krijgen t.a.v

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
kunsteducatie als een autonome artistieke variant

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
De twee-eenheid waarnaar de titel verwijst, slaat niet alleen op Vlaanderen en Nederland, maar ook op kunst en kunsteducatie (het festival is een initiatief van het LOKV, Nederlands Instituut voor...Kunsteducatie), productie en presentatie, kinderen en jongeren, sociale realiteit en kunstwereld,... Marc Verstappens aantreden zorgde aanvankelijk voor nogal wat weerstand binnen het reguliere jeugdtheater

Nr. 73, Januari 2000 • Klaas Tindemans • Theater maken, theater leren
Toch is 'radicale onbepaaldheid' even belangrijk in de kunsteducatie - als onderdeel van het leerplicht-onderwijs - als in de kunstvakopleiding...positie van het kunstonderwijs -kunstvakopleidingen en kunsteducatie - tegelijk de zwakte ervan: we staan midden op dat terrein en zien alleen de grenzen, we kunnen heel moeilijk spreken met zogenaamde

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Bovendien moet het CC ook de participatie bevorderen (en daarmee de culturele competentie verhogen) door concrete informatieverstrekking, door projecten van kunsteducatie, door een

Nr. 79, December 2001 • (advertentie)
internationale kranten, periodieken en tijdschriften) • Een collectie boeken (naslagwerken, boeken over dramaturgie, theater, dans, opera, festivals, kunst, overheidsbeleid en zakelijk beheer, kunsteducatie

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • De erotiek van het leren: GESPREK MET...
Want kunsteducatie is communicatie...kunsteducatie ontwikkelt...Ik pleit er niet voor om allerlei regels uit te schrijven die vastleggen wat een goede kunsteducatie is, zoals men dat in Nederland graag doet

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • 'Een educatieve werking gaat over partnerschap'
WIE IS ER BANG VAN KUNSTEDUCATIE...Kunsteducatie moet dan wel méér zijn dan een instrument in het bijsturen van de markt...En ik heb het dan niet over publiciteit, maar over een soort openheid, over het maatschappelijk aanwezig stellen van kunsteducatie

Nr. 85, Februari 2003 • (inhoud)
gesprek met de roergangers van het Gentse Nieuwpoorttheater Dialoog Marianne Van Kerkhoven en Sara De Bosschere Wie is er bang van kunsteducatie

Nr. 85, Februari 2003 • (cover)
cultuurpolitiek Kunsteducatie De moeizame verwerking van ons koloniaal verleden

Nr. 86, April 2003 • (inhoud)
een lezing over politiek en theater Culturele competenties verhogen Marleen Baeten in gesprek met Ann Olaerts, over kunsteducatie in het cultuurbeleid nadine, een kunstenaarscentrum Elke

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
Marleen Baeten Culturele competenties verhogen ANN OLAERTS OVER KUNSTEDUCATIE IN HET CULTUURBELEID 'Culturele competentie verruimen en cultuurparticipatie verhogen': het is één...Niet alleen inzake kunsteducatie, maar inzake cultuur in het algemeen...ETCETERA: Wanneer heeft men binnen het kunstendecreet het doel van kunsteducatie bereikt

Nr. 87, Juni 2003 • (inhoud)
Jans over Guy Cassiers' ensceneringen van Prousts A la recherche du tempsperdu 'Kansen bieden tot een brede en blijvende cultuurparticipatie' Marleen Baeten over kunsteducatie in het

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
Kansen bieden tot een brede en blijvende cultuurparticipatie KUNSTEDUCATIE IN HET LEERPLICHTONDERWIJS Marleen Baeten In België zijn alle kinderen en jongeren tussen zes en...om iets over kunsteducatie in het leerplichtonderwijs te vinden...beide gevallen wordt er uiteindelijk vooral ad hoe aan kunsteducatie gedaan: tijdens projecten of dankzij de persoonlijke interesse en deskundigheid van een vakleerkracht.Verder is het ook niet

Nr. 88, September 2003 • Marleen Baeten • Werken vanuit de kracht en niet vanuit...
Heeft kunsteducatie een plaats in deze opleiding...etcetera Laten we het bij kunstbemiddeling in de strikte zin houden, want het is logisch dat je goed op de hoogte moet zijn van kunst als je aan kunsteducatie wilt doen

Nr. 89, December 2003 • Marleen Baeten • Van Theaterstorm tot Kunstbende: Is theatereducatie te...
De laatste bijdrage in de reeks is een denkoefening over kunsteducatie voor kinderen en jongeren, aan de hand van een aantal initiatieven en praktijken in het theaterveld...Er valt immers nog veel meer te vertellen over kunsteducatie en er liggen nog heel wat uitdagingen in het verschiet...Maar een erg belangrijke vorm van kunsteducatie, zeker in het secundair ondenvijs, ontsnapt aan objectieve metingen: de informele kunsteducatie

Nr. 89, December 2003 • (inhoud)
theatertekst van Benjamin Verdonck Van Theaterstorm tot Kunstbende Marleen Baeten maakt in haar laatste bijdrage in de reeks over kunsteducatie een voorlopige stand van zaken op

Nr. 90, Februari 2004 • Marc Van Mechelen • Te heet? Te koud? Te groot?: Lezersbrief...
Ze is -in vergelijking met haar eerdere bijdragen over kunsteducatie in de voorbije jaargang- buitengewoon kritisch...Marleen Baeten schrijft terecht dat het uiterst moeilijk is om kunsteducatie een plaats te geven in de lerarenopleiding...Ze noemt kunsteducatie een maatschappelijk project, met als partners kunst en cultuur, onderwijs, sociaal-cultureel werk, jeugdwerk en media

Nr. 90, Februari 2004 • Marleen Baeten • In de ban van de grens: Groot...
Gerhard Verfaillie over kunsteducatie in het onderwijs, Roel Verniers over de positie van de recensent en het gesubsidieerde theater in een vercommercialiseerde samenleving) en teksten van gefascineerd...Vooral in de slotparagraaf van Stefaan Vandelacluze, waar hij een aandachtspunt voor het beleid inzake kunsteducatie formuleert, is dat erg spijtig...Maar liefst drie van de tien bijdragen hebben kunsteducatie als onderwerp

Nr. 91, April 2004 • (inhoud)
verleden tot leven gebracht Geert Sels bespreekt twee recente publicaties over Peter Brook Voor de honderdste keer tegen de deur Marleen Baeten in gesprek met Gert Jochems Kunsteducatie