Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "kunstonderwijs" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
De 'Studio' - de huidige benaming dateert uit 1967, toen het een rijksinstelling voor hoger kunstonderwijs werd - kenmerkt zich door een halsstarrig vasthouden aan de 'acteursmythe', waarbij techniek

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
katholiek), het RITCS resorteerde onder onderwijs (vrijzinnig). Men wou het RITCS wel onderbrengen bij het kunstonderwijs in ruil voor de ar-chitectenschool, maar die koehandel ging uiteindelijk niet door...Ondertussen is er binnen de nieuwe regering een commissie samengesteld om het kunstonderwijs te hervormen

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Eigenlijk geldt voor kunstonderwijs hetzelfde als voor antipsychiatrie: je moet de vastgezette instituties voor psychotische mensen durven overhoop halen

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
Nog zo'n vreemde gedachtengang is dat de kunstencentra "als tussenschakel tussen de opleidingen in het hoger kunstonderwijs en de bestaande grotere gezelschappen" zouden fungeren

Nr. 32, December 1990 • Inhoudstafel
38 Kunstbeleid en Kunstonderwijs : kunstzinnig of ideologisch ? pag

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
Een poging om de verzuiling in het hoger kunstonderwijs te introduceren, aldus Marianne Van Kerkhoven en een discussie die weer eens voorbijgaat aan de essentiële vragen...Tegelijkertijd gaat het decreet er paradoxaal genoeg van uit dat het plafond van het aantal studenten in het Kunstonderwijs bereikt is: er moet dus wat het aantal scholen en afdelingen...tijd aan de gang is. Zonder enige motivering legt het decreet ook vast welke afdelingen binnen het kunstonderwijs per provincie ingericht mogen worden

Nr. 33, Maart 1991 • Caroline Derycke • Hervormingen Hoger Kunstonderwijs
Zolang het dossier omtrent het universitair decreet niet opgelost is, kan dat over het Hoger Kunstonderwijs niet worden doorgevoerd...Maar iedereen was het er met hem over eens dat men met het jongste ontwerpdecreet de boot gemist heeft voor een specifieke en noodzakelijke wetgeving voor het Hoger Kunstonderwijs...nog markanter : als de discussie over het kunstonderwijs niet frontaal en in al zijn aspecten wordt aangegaan, dan zou het bestaande onderwijs wel eens kunnen wegzakken in een malaise die nog jaren

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Er is ook een nieuw decreet voor het Hoger Kunstonderwijs in de maak...Het VTI organiseerde een debat met als titel Hervormingen Hoger Kunstonderwijs

Nr. 33, Maart 1991 • Inhoudstafel
Decreten : podium en kunstonderwijs pag

Nr. 38, Mei 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra: de noodzaak van keuzes
Tevens kunnen zij fungeren als tussenschakel tussen de opleiding(en) in het hoger kunstonderwijs en de bestaande grotere vaste gezelschappen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Democratisering van het kunstonderwijs vormt in dergelijke context een loos begrip en het elitaire imago van de kunstensector wordt alleen maar versterkt...Tenzij het kunstonderwijs alleen maar ambieert om beschouwd te worden als negatief referentiepunt, waar vernieuwende kunstenaars zich tegen kunnen afzetten, is een herdenken van zijn functie aan de

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
De theaterateliers zijn erkend als Deeltijds Kunstonderwijs

Nr. 67, Maart 1999 • Roel Verniers • De stem van de meester in de...
Als ongeschreven wet in het hoger kunstonderwijs geldt immers dat Jedereen ieders vriend is. Een gruwel

Nr. 69, Januari 1999 • Kiki Vervloessem • Een goed bewaard geheim
kunstonderwijs aangetrokken worden tot klassiek ballet

Nr. 72, Juni 2000 • Katrien Darras • Een Japanse Shakespeare uit Gent
Het probleem is dat er iets grondig fout is met het kunstonderwijs

Nr. 72, Juni 2000 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Een wiel met haakjes
Sinds jaar en dag legt Rickels zich ook toe op kunstonderwijs

Nr. 73, Januari 2000 • Klaas Tindemans • Theater maken, theater leren
Kunstonderwijs gaat in op de noodzaak om de toevallige artistieke consensus - de smaak - van het ogenblik in vraag te stellen, te doorbreken...positie van het kunstonderwijs -kunstvakopleidingen en kunsteducatie - tegelijk de zwakte ervan: we staan midden op dat terrein en zien alleen de grenzen, we kunnen heel moeilijk spreken met zogenaamde

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Darras, Dries Moreels • Bart Caron: "We denken niet in termen...
denk ook aan het rechtstreeks verband tussen kunstonderwijs en artistieke aanwezigheid

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
onderwijs), de vrije tijd (deeltijds kunstonderwijs) en de professionele tijd (artistieke opleidingen). Een stuurgroep coördineert de werkzaamheden van deze werkgroepen en distilleert uit de voorstellen van de...Je hebt niet alleen Cultuur en Onderwijs, en hun administraties, maar binnen het departement onderwijs vormen het reguliere onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en de professionele opleidingen ook

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
het secundair onderwijs wil 'kansen bieden tot een brede participatie aan - en een blijvende belangstelling voor cultuur'. Het deeltijds kunstonderwijs en het kunstsecun-dair onderwijs bieden...Om de kunstzinnige beleving van alle kinderen in het leerplichtonderwijs verder te stimuleren, zullen projecten tussen het leerplichten het deeltijds kunstonderwijs worden opgezet onder meer om de...Voor alle leerlingen met een ruimere interesse voor cultuur moet het deeltijds kunstonderwijs of het kunstsecundair onderwijs mogelijkheden tot verdieping en specialisatie bieden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK