Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "liberaal" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Je moest liberaal, socialist, katholiek of vrijmetselaar zijn

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
ben zoals U weet Duits-nationaal op de eerste plaats en natuurlijk ook liberaal want ik denk dat de geest de mensen adelt De verpleger ik leg heel sterk de nadruk op de aristokratie van het bloed

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Voor minister Poma, als goede liberaal, moet meer belang worden gehecht aan de eigen inkomsten van de theaters, voortvloeiend uit de opkomst van het publiek

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Met de beste wil ter wereld kunnen we de voorstellen van de ondervoorzitter van de RAT, Hugo Meert, gepubliceerd in Liberaal Reflex, het tijdschrift van het coördinatiecentrum voor liberaal socio

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Dat het opnieuw een liberaal is die de koek onder de theaterkinderen moet verdelen, maakt in de grond niet veel uit

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
Aldus besluit Paul De Grauwe zelf - "ik ben een onafhankelijke, partijloze liberaal" - zijn cultuurhoofdstuk in 'De zichtbare hand' (blz

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Dit is geen pleidooi voor een liberaal kunstbeleid, wel een verdediging van het recht van de toeschouwer om verwante kunstwerken binnen een redelijke termijn te kunnen vergelijken

Nr. 25, Maart 1989 • Geert Opsomer • De nieuwe creatiepremies
De jonge liberaal-katholieke staat moest een eigen theater hebben en daartoe werd het premiestelsel opgezet (1861-1926). De bedoelingen waren kwantitatief: zo vlug mogelijk zo veel mogelijk Vlaamse

Nr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
afgevaardigde liberaal en balling maar echt trots ben ik op het lidmaatschap van de koninklijke academie van Napels voor Archeologie, Letteren en Schone

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
naar de Paulskirche in Frankfurt (waar in 1848 het liberaal-revolutionaire Duitse Parlement bijeenkwam, KT

Nr. 59, Maart 1997 • Patrick Allegaert, Marleen Baeten • Machinerieën van geborgenheid en angst
Dat sluit aan bij wat Boomkens in De angstmachine schrijft over geweld als liberaal taboe

Nr. 68, Juni 1999 • Gerrit Six • Kunst als product en kunst als activiteit
omschreven kan worden als een sociaal econoom, dan op dezelfde golflengte als professor De Grauwe, die we gemakshalve een liberaal denker kunnen noemen en die al herhaaldelijk heeft laten verstaan dat kunst

Nr. 81, Februari 2002 • Marc Hooghe • Waarover we het hebben als we over...
Ook hier vergt tolerantie een zekere inspanning: een overtuigd liberaal zal er hartsgrondig van overtuigd zijn dat socialisten het verkeerd voorhebben, maar juist hier vergt de tolerantie dat hij toch

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
Om geen misverstanden te creëren: veelheid is geen multiculturalisme van dingen naast mekaar vanuit een of ander liberaal tolerantiebegrip of zo

Nr. 89, December 2003 • Jean-Marc Adolphe • Kortcontractbreuk
Met de medewerking van een liberaal geïnspireerde regering, verkozen in april-mei 2002, vindt dat project in Frankrijk, net zoals in andere Europese landen, zijn politieke vertaling in een reeks

Nr. 97, Juni 2005 • Elke Van Campenhout • ‘In Wallonië ga je kijken naar vette...
Het kunstbeleid in Vlaanderen heeft een uitgesproken liberaal karakter

Nr. 97, Juni 2005 • Bojana Cvejić • Gedaan met (ver)oordelen, tijd voor opheldering...
eindige vorm transfigureren in de waarden (romantische illusie) die dans belooft in het tijdperk van liberaal kapitalisme

Nr. 100, Februari 2006 • Jacob Wren • Families are formed through copulation / Families...
Het koppel was extreem liberaal, in woord en daad, en ze dachten dat ze op hun eigen kleinschalige, menselijke manier de wereld een betere plek konden maken door hun twee kinderen op te voeden in de

Nr. 103, September 2006 • Jeroen Peeters • Verzwijgt de danser dat hij spreekt?
Het vraagt overigens weinig verbeelding om hierin een kritiek te lezen op de alomtegenwoordigheid van een liberaal discours, gedragen door toverwoorden als ‘voluntarisme’ en ‘zelfmanagement

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Het is duidelijk dat de kwestie van de hoofddoek geen simpele discussie is over de noodzaak van een liberaal en onafhankelijk schoolsysteem, maar een verdediging tegen een waargenomen bedreiging


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK