Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


277 document(en) met "podiumkunsten" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Het medium is bijgevolg verstoken gebleven van de vruchtbare tegenstelling en dialectiek, die binnen andere podiumkunsten wél heeft gespeeld, nl

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Een pad, nooit zonder risico's, maar vruchtbaar en noodzakelijk voor de dynamiek en de actualiteit van de podiumkunsten...Verder was er de belangrijke introductie van authentieke vormen van Aziatische podiumkunsten binnen het grote R amayana-project met eenvoudige, maar eerlijke verhalen geïnspireerd op het 24.000 verzen...Maleisië) mischien wel een representatief beeld op van de grote verscheidenheid aan op de Ramayana geïnspireerde podiumkunsten, maar in zijn globaliteit blijven deze Aziatische kunstvormen met hun eigen

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
Zolang dat met voldoende integriteit gebeurt, kan dat een belangrijke bijdrage vormen tot de verdere ontwikkeling van de podiumkunsten...De podiumkunsten zijn al enige tijd bezig met de internationalisering en Vlaanderen bekleedt in dit proces een verre van onbelangrijke plaats...projectenpot'. De marge is en blijft realiteit voor het meest expansieve segment van de Vlaamse podiumkunsten

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
uitdrukkingsvormen binnen de podiumkunsten met een ruime internationale aanwezigheid in de programmatie

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
Een kunstencentrum, zo wil het decreet, is een "organisatie met een multidisciplinair karakter met de nadruk op podiumkunsten, die beschikt over een vaste infrastructuur waarin ontwikkelingen in de...Moet er daarvoor een nieuw decreet komen dat "poogt het hele werkveld van de podiumkunsten te omvatten" (uit de Memorie)? Deze debiele reeks vragen maakt één ding duidelijk: er klopt iets niet...Ofwel vindt de overheid dat zich in de loop der jaren een aantal centra ontwikkeld hebben die bijgedragen hebben en nog steeds bijdragen tot de ontwikkeling van de podiumkunsten en daar veel te weinig

Nr. 31, September 1990 • Inhoudstafel
er dan toch enige beweging te krijgen in de logste, conservatiefste en duurste aller podiumkunsten ? Een portret van vier 'spookjagers': Luc Emiel Roman, Jan Van Vlijmen, Bernard Foccroule en Marc

Nr. 32, December 1990 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Ik waag maar de volgende vergelijking : in de fotografie van de podiumkunsten speelt de dansfotografie de rol die in de speelfilm voorbehouden is aan de close up

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
De Raad van State, van zijn kant, reageert op het decreetontwerp voor de podiumkunsten en vindt dat een aantal bepalingen niet conform zijn aan het cultuurpact...Raad van State reageert op het decreetontwerp voor de podiumkunsten Onlangs gaf de Raad van State zijn mening te kennen over het 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor...de werking en de infrastructuur van organisaties voor podiumkunsten'. In zijn advies, dat dateert van 22 oktober jl

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Speeltheater) wist Memphis, het nieuwe kunstprogramma van de BRT - in het onderdeel podiumkunsten - de hand aan zichzelf te slaan

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Organisatie voor podiumkunsten Organisaties voor podiumkunsten kunnen erkenning en subsidiëring als gezelschap aanvragen, dan wel opteren voor projectmatige betoelaging...Verder moet, om erkend te worden, een kunstencentrum "ten minste één eigen produktie of co-produkties van elk minimum 5 voorstellingen gerealiseerd hebben op het vlak van de podiumkunsten" (11). Deze...het gunstige geval zou het 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor de werking en de infrastructuur van organisaties voor podiumkunsten', reeds zeer snel van

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Theo Van Rompay • De kijk op opera veranderen
Alle podiumkunsten waar we mee bezig zijn komen er samen

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
Het decreet voor de podiumkunsten is na veel heen en weer gereis tussen de bevoegde instanties nu toch in de laatste fase geraakt in de Vlaamse Executieve werd een akkoord bereikt over de nieuwe tekst...verblijfplaats in het Nederlandse taalgebied heeft' (2). Om voor erkenning en voor subsidiëring in aanmerking te komen diende een organisatie voor podiumkunsten te beschikken over rechtspersoonlijkheid...bevoegde adviesraden moeten toelaten de artistieke kwaliteit, de globale werking en het beheer van elke organisatie voor podiumkunsten te beoordelen (10). Daarvóór gold deze regeling enkel voor de organisaties

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
hebben gegeven aan de hedendaagse dans, de niettalige podiumkunsten-expressie bij uitstek...Aldus kreeg een jong publiek de kans om in ijltempo in te haken op de hedendaagse podiumkunsten uit Europa en zagen zij tussen 1987 en 1990 Bausch, Kantor, Gallotta, De Keersmaeker, Fabre, Vandekeybus...Eén van haar laatste daden was een uitnodiging te richten aan de Informal European Theatre Meeting, een bijeenkomst van een driehonderd professionelen uit de hedendaagse podiumkunsten, om in 1991 te

Nr. 35, September 1991 • Theo Van Rompay • Het Theaterfestival 1991
Theo Van Rompay houdt een pleidooi voor de noodzakelijke dialektiek tussen festivalorganisatie en permanente werking als voedingsbodem voor de artistieke ontwikkeling binnen de podiumkunsten

Nr. 37, April 1992 • Erwin Jans • editoriaal /De wilde loop van de wereld
Die drieëenheid lijkt me van toepassing te zijn voor iedereen die zich op een af andere manier met de podiumkunsten bezighoudt

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De tekst en zijn varianten
Wat ik wel lastig vind is het hanteren van de eigen produktie-praktijk als vertrekpunt voor veralgemenende beschouwingen omtrent de totale artistieke praktijk van 'de vernieuwende podiumkunsten'. Wat

Nr. 37, April 1992 • ERwin Jans • Arne Sierens Gent en de wereld
Het interview met Arne Sierens dat in Articles, het promotiemagazine van de Vlaamse podiumkunsten verscheen, kreeg de veelzeggende titel Een Gentenaar in de twintigste eeuw

Nr. 38, Mei 1992 • Dirk Vanhaute • Het kindertheater zit in de lift. Een...
Zeker in het licht van het nieuwe, en waarschijnlijk snel goedgekeurde decreet voor de podiumkunsten is er een initiatief nodig

Nr. 38, Mei 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra: de noodzaak van keuzes
Wie op de jaren tachtig terugblikt, kan zonder twijfel stellen dat de dialektiek tussen de artistieke vernieuwing van de podiumkunsten enerzijds en de receptieve en produktieve werking van de...De artistieke evolutie van de podiumkunsten en de rol die de receptieve produktiecentra daarin zouden spelen, kon uiteraard niet door het decreet van 1975 voorzien worden...Met als gevolg dat de dynamiek van de Vlaamse podiumkunsten zich ontvouwde buiten de categorieën van het decreet om en mutatis mutandis zonder overheidssteun

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
verschillen van die van de commerciële gezelschappen: La fura dels Baus, Atalaya, Bekereke, Anande Danza,... De Spaanse podiumkunsten zijn bezig aan een groot inhaalmaneuver, maar of de verloren tijd al herwonnen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK