Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


100 document(en) met "praktijken" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
willen heel vlug het Théâtre Varia internationaliseren om aan het Brusselse publiek, zowel het nederlandstalige als het franstalige, theatrale praktijken te laten zien die nooit in de bestaande

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
die you're going to regret the things you don't do" vertelt hij het toekomstig slachtoffer van zijn verdachte praktijken

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Uit de confrontatie tussen twee praktijken waren onverhoopte energieën en intensiteiten ontsproten

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Senne Rouffaer: "Ik zou kiezen voor één grote globale opleiding, waar je te maken krijgt met alles wat van het theater is, met een veelvoud van praktijken

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Van de vroegere praktijken van "De Voorziening" (Gilis: "Gedurende vijf jaar werden de mensen er technisch en artistiek uitgeperst om in afgrijselijke omstandigheden, in buurthuizen en zo, 'toneel' te

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Later zullen Petrus en Anna het water bottelen -- een knipoog naar soortgelijke praktijken in sommige katholieke bedevaartsoorden

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Het vertrek van Alex van Royen uit het NKT naar Nederland heeft hem aan de ene kant oog in oog geplaatst met andere scenische opvattingen en praktijken en aan de andere kant met de vaststelling dat er

Nr. 24, December 1988 • Johan Thielemans • Bourdet en film
Gildas Bourdet Bourdet en film Het theater van Bourdet wordt gevoed door ontleningen aan andere praktijken

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
de officiële geschiedschrijvers achtte hij het fascisme geen ongeluk van de overkant en wees hij op het voortbestaan ervan in Stalinistische praktijken en het monddood maken van het individu in het

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Muziektheater dat niet stoort
Zulke praktijken lijken mij in het gesproken theater alleszins ondenkbaar

Nr. 37, April 1992 • Gunther Sergooris • De apotheose van de diva, de ondergang...
Die bigotte duivel die religieuze praktijken vermengt met libertijnse wellust' verdringt gemakkelijk het bleek uitgevallen personage van Mario Cavaradossi van het voorplan

Nr. 40, Februari 1993 • Béa Migom • Kristel de Weerdt
Mijn houding is steeds geweest om aan dergelijke praktijken niet toe te geven omdat je meestal om de verkeerde reden keuzes maakt

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
Beide praktijken, hoe verschillend ze onderling ook zijn, maken deel uit van dezelfde dynamiek die het westerse theater aan het eind van de jaren zestig op zijn grondvesten deed trillen, met het

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Kan de voorstelling compleet gerecupereerd worden binnen de bestaande theaterconventies en -praktijken...Over kwaliteit en kwaliteiten, multiculturaliteiten Blijft het probleem dat om kwalitatieve redenen vele interessante praktijken uitgesloten worden

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Patrick Allegaert • Ontevredenheid is wat ons bindt
City of Cultures reveleert een actuele discussie, een zoektocht naar interessante culturele praktijken

Nr. 59, Maart 1997 • Patrick Allegaert, Marleen Baeten • Machinerieën van geborgenheid en angst
Uit een 'ecologie van de angst' ontstaat de behoefte aan wat Boomkens de 'geborgenheidsmachine' noemt: een geheel van praktijken dat bij ontstentenis van een levend openbaar domein en ter compensatie...De geborgenheidsmachine omvat vormen van ruimtelijke ordening en stedebouw, praktijken van ordediensten en bewakingsbedrijven, van politie en justitie, maar evenzeer de werkzaamheid van sociaal

Nr. 59, Maart 1997 • Rudi Laermans • Kunst, Hedendaagsheid, Techniek
institutionalisering van nieuwe gebruiken of praktijken waarbinnen menselijke handelingen en technologische artefacten elkaar wederzijds impliceren

Nr. 62, December 1997 • Gojim 5.1 • Doodgewoon en levensecht
De hoofdredacteur van de krant De Morgen is ook van de partij en hij weet dat 'aangezien de vrouw geen klacht heeft ingediend en volledig akkoord ging met de sm-praktijken, is er in dit geval geen

Nr. 65, Januari 1998 • Sigurd D'Hondt • Multiculti als lifestyle voor linkse bourgeois
Recontextualisering verwijst naar een geheel van talige praktijken waardoor de performances van deze artiesten in een nieuw interpretatiekader geplaatst worden...De praktijken waarvan sprake omvatten niet enkel de mooie intentieverklaringen — Verdraagzaamheid', 'respect voor andere culturen' — die organisatoren laten afdrukken op de eerste pagina van hun

Nr. 65, Januari 1998 • Ellen R. Van't Hof • Holland, Michigan
Vermaak op zondag, kaarten, het wereldse theater, dansen en vrijmetselarij waren praktijken die alles behalve aangemoedigd werden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK