Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


224 document(en) met "reflectie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
De meest beproefde piste in Müllers werk is de marxistische: uitgangspunt daarbij is de reflectie over de vooruitgang van de geschiedenis

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Enerzijds zijn dat scènes die het verhaal laten voortgaan, anderzijds zijn het momenten van reflectie die in parabelvorm gegoten zijn...De teksten zijn goed geschreven, en de utopische reflectie is volledig ingebed in een boeiend psychologisch conflict

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Als acteur is het een uitdaging, maar je hebt er weinig reflectie op, je zit mee in de stroming

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Ik kom erop terug: elke activiteit is gebaseerd op een reflectie van wat je meemaakt in je leven of een emotie...Maar die reflectie of emotie is gebaseerd op een kennis

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
Theater is immers een paradoxaal, twijfelachtig en verdeeld medium: een kwestie van zien (spektakel) en gezien worden (reflectie), van schijn en werkelijkheid ("a 'descriptive plenitude' on the edge

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Theater is immers een paradoxaal, twijfelachtig en verdeeld medium: een kwestie van zien (spektakel) en gezien worden (reflectie), van schijn en werkelijkheid ("a 'descriptive plenitude' on the edge

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Gerardjan Rijnders:
Maar die reflectie hoort erin te zitten

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Maar die reflectie hoort erin te zitten

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Danstechnische bijscholing (België heeft helaas weinig te bieden op dat vlak) en een grondige structurele en historische reflectie over en aanpak van het medium dans kunnen dat sterk verhelpen

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Concentratie op tegenspraak
Deze vervreemding, die bij de regisseurs steeds het resultaat is van een reflectie op de 'echte' inhoud van de tekst, sluit zeer veel gevaren in. Als de vertaling klopt, staat men, als toeschouwer

Nr. 7, Juli 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Kunst als reflectie van de werkelijkheid

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Herman Verschelden en Eddy Vereycken) is hogergenoemde reflectie zo intens, dat Uit den vreemde door Jandl speciaal naar hun maat geknipt leek

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Ik vond een tijdschrift als Etcetera nodig om als referentiekader te dienen voor de theaterartiest, als begeleidend element en als een reflectie van zijn dialoog met het publiek

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Het enorme publieke succes --we hebben per avond 250 staanplaatsen aan jongeren gegeven-- is gegroeid uit die reflectie over zijn opera's." "Voor de volgende vier jaar hebben we, op grond van

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
hoeveel reflectie op het theater er in de voorstellingen zelf moet zitten

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Wilson en Fabre op de praatstoel
Essentieel binnen een produk-tie als Deafman's Glance was bijvoorbeeld het creëren van een ruimte waarbinnen men kan dromen, waarbinnen er een innerlijke reflectie mogelijk wordt...Wilson verwijst daarbij naar Webster's Dictionary of the English Language waarin autisme omschreven wordt als dagdromen: precies een voorbeeld van het soort ruimte voor die innerlijke reflectie

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • De Knee Plays uit de CIVIL warS
Maar het abstractieniveau en de idee van de reflectie over het grote geheel, als moraal of als naakte vaststelling, ligt in dezelfde lijn als Aischylos' koorzangen...Al bij al verschijnen ook de Knee Plays als een merkwaardige mengeling van oppervlakkig dilettantisme en grondige reflectie, net zoals de andere delen die ik zag (Rotterdam

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Marianne Van Kerkhoven had gesprekken met twee pioniers: André Rutten (De Tijd, Trouw, Toneel/Teatraal) en Frans Verreyt (De Nieuwe). Rationele en/of emotionele reflectie op wat er op de scène...Sommigen onder hen - men noemt ze critici - schrijven die reflectie ook neer of spreken ze uit: binnen een georganiseerd medium delen zij hun bevindingen mee aan anderen

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
theoretische reflectie en de verzameling van documentatie (het artikel van Rik Lankrock is niet vrij te pleiten van enig particularistisch favoritisme) een belangrijke plaats hebben

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Integendeel, hij moet de op gang komende reflectie stimuleren


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK