Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


314 document(en) met "sociaal" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Bart Patoor Theatre du Crépuscule Brussel L'homme qui avait Ie soleil dans sa poche Wat het uiterlijk kader betreft, is Vhomme qui avait le soleil dans sa poche een sociaal

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Het conflict tussen individu en sociaal milieu komt er in een huiveringwekkende stroomversnelling

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Zij hebben niets geleerd uit de nefaste gevolgen van het theaterdecreet (goed, goed, het is een sociaal decreet...Ik kan niet zoveel doen met een analyse van het sociaal engagement van het NTG (Alex Mallems) wanneer men - de realiteit bekijkend - ziet, dat dit engagement - zo het er al geweest is - over zijn

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De KNS doet Het Schroot af als te zwart-wit en speelt als 'sociaal stuk' volgend jaar Groent en uit Balen

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Zetten we het "sociaal geëngageerd" theater van het NTG echter uit tegen progressief en artistiek vernieuwend theater, dan weegt die optie niet zwaar...Sociaal engagement uit zich in een politieke stellingname en daar blijft het NTG angstvallig van weg

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Aan de basis ligt voor mij een sociaal gedrag: willen samenwerken met jonge mensen, samen iets maken waardoor er vriendschap ontstaat

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Kaaitheater 77 was in eerste instantie een internationaal forum voor dit sociaal bewogen én artistiek relevant werk, van de agitprop van het Kollectiv Rote Rübe (D) tot het symbolisch politieke...Meer algemeen was er dit jaar, net zoals in 1981, dikwijls een kwetsbare en individuele maar sociaal betrokken opstelling van de theatermaker

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Kaaitheater 77 was in eerste instantie een internationaal forum voor dit sociaal bewogen én artistiek relevant werk, van de agitprop van het Kollectiv Rote Rübe (D) tot het symbolisch politieke...Meer algemeen was er dit jaar, net zoals in 1981, dikwijls een kwetsbare en individuele maar sociaal betrokken opstelling van de theatermaker

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het stuk is dus geen tragedie, maar een wrange parabel over het sociaal en economisch bepaald gedrag van mensen

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
En met name een publiek dat verder, vooral om sociaal-culturele redenen, nooit met theater in aanraking komt

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Liz LeCompte: Dat nog steeds vastzitten aan...
Over politiek in theater "Ik zou zeggen: mijn theater is niet politiek, maar sociaal

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Over politiek in theater "Ik zou zeggen: mijn theater is niet politiek, maar sociaal...Theater moet erkend worden als een essentiële menselijke activiteit (geen spiegel) evenwaardig aan alledaags sociaal gedrag, politiek of godsdienst waarmee het interageert

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
getrokken uit de mislukte pogingen zich als repertoiretheater te profileren: geen Ibsens of Haïms meer, terug naar het succesvollere sociaal naturalisme...En Tentakel, dat volgend jaar Gif te geef (opnieuw van Perry Dijkstra) creëert, koestert zich verder in abstract en intellectualistisch sociaal realisme, bijna een contradictio in terminis

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Theater moet erkend worden als een essentiële menselijke activiteit (geen spiegel) evenwaardig aan alledaags sociaal gedrag, politiek of godsdienst waarmee het interageert

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Ook in het huidige bestel zijn ze sociaal niet te plaatsen (ze hebben b.v...Anders gezegd: seksuele moraal als alibi voor sociaal-politieke immoraliteit

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Zij leidt nu het Danstheater van Wuppertal en brengt een heel eigenzinnig soort van sociaal-kritische dansprodukties

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Van Elewijck, één van de de vaders van het decreet, heeft in de Vlaamse Raad gezegd dat het een sociaal decreet is. Ik vind dat het een cultuurdecreet moet zijn

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
schrijven betekent voor hem sociaal engagement: de zieleroerselen van het individu gaan hem niet aan en de tragedie vindt hij te reactionair omdat de strijd van de held met een hem ongunstig noodlot meestal...Een agressieve maatschappij kweekt schizofrene mensen omdat ze agressief en irrationeel sociaal gedrag uitlokt dat indruist tegen het menselijk verlangen naar redelijkheid...Theater (en kunst in het algemeen) moet rationeel, sociaal en moreel zijn (dit laatste wil zeggen, praktische criteria inbouwen). Dan alleen kan het waar zijn en zijn ruimere culturele functie

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • K R O N I E K
Men kan dans gebruiken om dat uit te drukken, om een zeker sociaal engagement gestalte te geven

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
de twee Kroetz-stukken en Dertiende nacht (met in het seizoen daarvoor ook al een dreigende Nigel Williams en een Thomas Bernhard-met-oorlogsherin-neringen). Het vaak humorloze sociaal engagement


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK