Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


165 document(en) met "termijn" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Eén van de op korte termijn te realiseren projecten is het oprichten van een theater, 'buiten elk kader van subsidiëring - zo snel mogelijk te komen tot een eigen, beroepsmatig produktie-proces, dank

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Dit kan op termijn de weg openbreken voor produkties die een zeer goed geoutilleerde zaal vereisen, maar geen geïnteresseerde organisator vinden...Om de discussie open te trekken en op termijn een duurzame oplossing te kunnen bedingen, wordt er op dit moment gewerkt aan een open brief, bestemd voor K. Poma, Minister van de Vlaamse Gemeenschap...Als tweede heet hangijzer wordt op korte termijn "een zekere erkenning" gevraagd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Zijn monopoliepositie en zijn manier van werken zijn op termijn nefast gebleken: op de duur ga je niet meer (mee)denken

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
De enkele groepen die financieel in de put zitten moeten òf verdwijnen òf binnen heel korte termijn uit het rood zijn...Op termijn zal de RAT het aantal gezelschappen verminderen en daarbij zullen principes als 'profijt' en 'goed management' een hoofdrol spelen ; het decretenland herschikken in minder verschillende

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Dat is op termijn zorgwekkend

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
De vraag is alleen hoe consistent dergelijk werk zal blijken, op lange of middellange termijn

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Neen, geef ons maar nominatieve betoelaging, op basis van een beleidsoptie op korte en lange termijn en een plan

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
Brief Aan de ongunstige beoordeling van bepaalde gezelschappen, die in "een verstarde en vergroeide situatie" verkeren, heeft de RAT een conclusie over langere termijn verbonden: voor 1985

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Wat wel gevaarlijk kan werken op langere termijn is de subsidiementaliteit...Tot een esthetische kwaliteit komt men slechts op lange termijn, daarvoor is de wisseling van medewerkers bij hen te groot

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • De visie van een architect op theater
Die termijn moet je toch incalculeren voor het leggen van een nieuwe scène en voor het technisch equiperen ervan volgens de eisen van deze tijd

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Als de nodige, financiële mogelijkheden geboden worden, moet dat, op lange termijn, tot resultaten leiden

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Ondertussen ging je wel verder met het Kaaitheater ? "Ik plan graag op lange termijn omdat ik de dingen wil laten vooruitgaan...Ikzelf heb geen politieke steun, ik heb geen partijkaart, hoewel dat op korte termijn misschien de moeilijkheden van het Kaaitheater zou verhelpen...Op lange termijn werkt dat toch niet

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Waarom 6 februari, terwijl 15 januari als termijn voor een definitieve beslissing was vooropgesteld

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
het directeursduo Nand Buyl-Koen De Ruyter herbenoemd heeft in hun functie voor een termijn van negen jaar...niet meer geïndexeerd sinds 1983 -- plus het gebruik en het onderhoud van het theatergebouw). Ook de termijn van negen jaar blijkt niet recent aangepast of gewijzigd te zijn...Het decreet schrijft voor de directies van A-gezelschappen een contract voor van minstens drie jaar, een termijn die voor een nieuwe directeur zeker nodig is om aan zijn artistiek project enige

Nr. 11, Juni 1985 • Inhoudstafel
49 Gekonkel De raad van beheer van de KVS heeft de directeurs Koen de Ruyter en Nand Buyl herbenoemd voor een termijn van liefst negen jaar

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Ik denk dat op termijn enkel de uitwisseling van traditie en nieuwe acteer-technieken produktief kan werken

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Persoonlijk geloof ik dat danstheater (of performance, hoe je 't noemen wil) op termijn een verrijkende rol kan spelen en het eigenlijke theater veel positiefs kan bijbrengen, maar ik heb de indruk

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Op lange termijn zou er uit die ervaringen een huisregisseur naar voren moeten treden...Blijkbaar wou men ernst maken van een theaterbeleid op lange termijn, want Jacques Van Schoor kreeg als nieuwe directeur een contract voor maar liefst negen jaar aangeboden

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Daardoor is het me mogelijk geweest op zeer korte termijn een aantal goede regisseurs aan te trekken, die een pedigree kunnen voorleggen waar men niet omheen kan

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Een nieuwe regeling in het Nederlandse theaterbestel voorziet trouwens in een termijn die een bepaalde (artistieke) bewindsploeg krijgt voor de verwezenlijking van haar plannen, namelijk drie jaar