Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


60 document(en) met "theaterkritiek" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
blijft een dringende en permanente taak van de theaterkritiek om het theater dag aan dag te volgen en ook de verschuivingen-van-vandaag op te tekenen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
Over het theater van de jongste twintig jaar: theaterkritiek kán relevant zijn Herbert Blau: Blooded Tought: Occasions of Theatre Herbert Blau had reeds kritische werken op...essays en een lijvig voorwoord) vult hij verder de theoretische leemte op in de Amerikaanse theaterkritiek...Blau's boek bewijst dat, mits onderlegdheid en inspanning, theaterkritiek gewaagd kan zijn aan de 'elitaire' en meer gewaardeerde literaire kritiek; dat ze een forum kan zijn voor recente

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
MVK Over het theater van de jongste twintig jaar: theaterkritiek kán relevant zijn Herbert Blau: Blooded Tought: Occasions of Theatre Herbert...Occasions of Theatre (bestaande uit zes essays en een lijvig voorwoord) vult hij verder de theoretische leemte op in de Amerikaanse theaterkritiek...Blau's boek bewijst dat, mits onderlegdheid en inspanning, theaterkritiek gewaagd kan zijn aan de 'elitaire' en meer gewaardeerde literaire kritiek; dat ze een forum kan zijn voor recente

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Artikel 312 van het Wetboek van Strafvordering geciteerd tijdens de dag over theaterkritiek in Gent ter omschrijving van de taak van de recensent

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Er zijn overigens in dit land niet zoveel vrouwen als mannen die de theaterkritiek beoefenen

Nr. 7, Juli 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
de première van Mythologies van Het Trojaanse Paard (HTP): "Deze keer wil de groep definitief breken met de naar hun oordeel impertinente Belgische theaterkritiek...Als de recensenten uit het totale aanbod van theaterprogramma's zelf een keuze zouden maken van voorstellingen die hun een bericht waard lijken, kregen we misschien een heel andere theaterkritiek

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Amusant vonden de boekhouders van de theaterkritiek hen wel, wat wrang wellicht, een ietsje te grimmig, maar waarom speelden ze zo vreemd...zover is er merkwaardigerwijze dikwijls een groot contrast tussen de enthousiaste en levendige reacties van het publiek en een deel van de theaterkritiek die met hun schemata en gebruikelijke...Het standpunt van de theaterkritiek die altijd naar het wonderwerk roept, kunnen de theatermensen niet innemen: of een stuk een meesterstuk is, een 'stuk van de eeuw', zal men pas veel later kunnen

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Hetzelfde Arca pakt uit met een brochure van de hand van dramaturg Ivo Kuyl ARCA en de (onjmacht der theaterkritiek, waarin de receptie van vier voorbije Arca-produkties (Clavigo, De Idioot en de Dood

Nr. 14, Juli 1986 • Leen Thielemans • THEATERTIJDSCHRIFTEN 1945-1985
Mag men dan logisch doordenken bij de vaststelling dat over het fenomeen theaterkritiek weinig literatuur bestaat in Vlaanderen...De recente theaterkritiek ontplooit zich ondertussen met trage schreden en poogt persoonlijke impressies te staven met analytische criteria...De nood aan analytische theaterkritiek schept in zekere zin een klimaat voor discussie, zodat nu misschien de vraag kan gesteld worden: Wat is theaterkritiek

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Binnen het professionaliseringsproces dat in het Vlaamse theater nog lang niet voleindigd is, bevindt de theaterkritiek zich nog in een "ambachtelijk" stadium...Voor Rutten is theaterkritiek ook zijn beroepsbezigheid geweest; Frans Verreyt behield zijn leven lang bewust (en/of noodgedwongen...André Rutten (° 1914) heeft zowat alle vormen van theaterkritiek beoefend: hij schreef in dagbladen {De Tijd van 1939 tot 1974; Trouw van 1974 tot 1983) in weekbladen (o.a

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Reeds Herman Teirlinck zei het en de nestor van onze toch al lamentabele theaterkritiek, Frans Verreyt, zei het hem in Etcetera na: zelfs wanneer de grote gezelschappen een lamentabele periode

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
leerkrachten voor wie het bijwonen van een toneelopvoering als een leuk moment van bezighouden wordt beschouwd binnen die zee-van-verveling-die-school-heet; - bij de theaterkritiek - en we steken hiermee...opgesomd - onderkent en stappen onderneemt om die kloof tussen volwassenen- en kindertheater te dichten; - indien ook de theaterkritiek de kindervoorstellingen bespreekt op dezelfde wijze als de

Nr. 19, September 1987 • Jef De Roeck • Geen staalkaart van het theater in Oostenrijk
gericht op mediumkunde, dramaturgie, theaterkritiek, theatermanagement, theaterpublicistiek

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
op de rol die de Nederlandse theaterkritiek in het cultiveren van dit fenomeen speelt of heeft gespeeld...Binnen deze marktmechanismen krijgt de pers de functie van "trendsetter". Is de "Vlaams is Leuk"-golf niet in grote mate een produkt van de Nederlandse theaterkritiek

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
De theaterkritiek -- en in het bijzonder Etcetera -- draagt in deze een grote verantwoordelijkheid

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
theaterkritiek bestaan, clichématig via een theatertekst te behandelen...Andere critici zijn, althans volgens auteur Rainer Mennicken, echter zo onbedreven in het zich optrekken uit de poel van ellende die de theaterkritiek is, dat ze iets hebben uitgevonden om zichzelf...Al jaren bereidt hij zich immers voor op het schrijven van een fundamenteel standaardwerk over theaterkritiek

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
Het zich professioneel profileren van theaterkritiek is in Vlaanderen eveneens een heel 'jong' feit, In de ontwikkeling van elke discipline komt een moment waarop het 'nadenken over het werk' zich als

Nr. 25, Maart 1989 • Thierry Lewyllie • Het carnaval van Romans
De marginale plaats die het volkstoneel inneemt binnen ons theaterbestel en de geringe aandacht ervoor in de theaterkritiek en -wetenschap, getuigt van de talrijke vooroordelen die bestaan ten aanzien

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Een liefhebber van het genre getuigde dat de voorstelling heel bijzonder was (...). Er weerklonken nog een paar overspannen kreten die men van de theaterkritiek had opgelopen

Nr. 35, September 1991 • Theo Van Rompay • Het Theaterfestival 1991
Logischerwijze zou daar nu verandering in moeten komen, zij het dat het aantal professionele Vlaamse theatercritici dat zich voltijds aan de theaterkritiek kan wijden, op één hand te tellen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK