Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "werkers"Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Grégoire Betuigen jullie vaak jullie solidariteit met de werkers, jullie intellectuelen...Jonathan Als men geld vraagt, is het ook om te lezen: "Het provinciaal steuncomité Zuid doet een omhaling in de onderwijssector om zijn solidariteit te betuigen met de werkers van Empyrex die zopas de...Grégoire We zullen er nogal tijd over gedaan hebben om te beseffen dat we twee werkers zijn

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Een goede kindervoorstelling wordt op dat moment gewoon "een goede voorstelling ''. Kindertheatermakers worden dan in de eerste plaats theatermakers en geen sociale werkers

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
zitten daar met een generatie van acteurs die naar mijn gevoel de beste werkers zijn

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Dat het lied van de werkers op het veld als een echt Vlaams volkslied klinkt, of dat de muziek van Willy De Maesschalck (piano en fluit) heel gevat inspeelt op stemmingen, kan daar misschien iets mee

Nr. 35, September 1991 • Theo Van Rompay • Het Theaterfestival 1991
overheidssteun, over de hoofden van de dagelijkse werkers heen, schoolmeester zou gaan spelen

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
De evidente krachtpatserij van socio-culturele werkers, geblokt met Illichiaanse analyses, is problematisch en antiek geworden

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Het systeem staat niet bepaald open voor Dito's, Woestijnen 93, Vaartkapoenen, Les Vils Scélérats, ... Coalities tussen artiesten, sociale werkers, straatjongens, nieuwe geëngageerden, ... worden

Nr. 50, Juni 1995 • Herman Asselberghs • Polemiek: Brief van Herman Asselberghs
gerealiseerd zien, toch vind ik het door elkaar haspelen van hip hoppers en theatermakers, van sociale werkers, podiumkunstenaars en migranten, van kra- kers, muzikanten...Geef nu toe: sociale werkers die dagelijks omgaan met die Roemeense tienerprostituees aan het Anneessensplein, met Turkse dealers in Molenbeek of met Brusselse daklozen rondom het Centraal Station...Interdisciplinaire intellectuelen die aan de KUL een academische lezing kunnen verzorgen, in Molenbeek met sociale werkers op stap kunnen gaan en op VTM een verstandig praatje over de nieuwste

Nr. 70, December 1999 • Guy Cools • Klapstuk '99: een 'vrouwelijk' festival?
Waarbij het nog maar de vraag is of dergelijk versnellingsproces de allochtone bevolking ten goede komt of eerder de blanke servicemaatschappij (onze maatschappelijke werkers dus) een stapje verder op

Nr. 76, Maart 2001 • Nezha Haffou • De vrouwelijke figuur in Azetta
Azetta roept ook een werkomgeving op met instrumenten en werkers

Nr. 75, Maart 2001 • Loek Zonneveld • De Onttovering
De titel van het stuk verwijst naar een segment van de door maatschappelijk werkers samengestelde ‘hulp’-plattegrond van Stockholm

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
culturele of sociale werkers'. Wat dan soms met een creatieve pop- of jazzmuzikant...Niemand, tenzij misschien de om symbolische erkenning verlegen zittende sociaal-culturele werkers, heeft nood aan een nieuwe agogische werksoort met een eigenstandige methodiek

Nr. 80, Februari 2002 • Marleen Baeten • Theater is (niet) voor iedereen: het verschil...
En de sociaal werkers zouden toch naar de Leenane trilogie, een stuk over ouderenzorg, moeten gaan kijken

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
De masseurs van Het Sprookjesbordeel weten echter op de meest extreme reacties gepast te reageren (Verhelst: 'Het zijn niet alleen perfecte lustmachines, maar ook maatschappelijk werkers

Nr. 88, September 2003 • Marleen Baeten • Werken vanuit de kracht en niet vanuit...
Marleen Baeten Werkers vanuit de kracht en Ti iet vanuit de klacht RONDETAFELGESPREK OVER KUNST EN CULTUUR IN DE OPLEIDING SOCIAAL-CULTUREEL WERK In het debat over...Een vertrouwdheid met de artistieke attitude vind ik heel belangrijk voor sociaal-cultureel werkers, zeker als ze later bijvoorbeeld in een sociaal-artistiek project stappen

Nr. 92, Juni 2004 • Inne Goris, Marleen Baeten • 'Als ik droom, dan droom ik van...
Bezorgde culturele werkers en theaterliefhebbers vragen zich af of een 'moeilijke' voorstelling kinderen (en hun familie) niet eerder het theater uitjaagt dan hen er warm voor maakt

Nr. 94, December 2004 • Brian Holmes • Reverse Imagineering
stakingen van podiumkunst- en audiovisuele werkers...Maar er werd een gigantische stap vooruit gezet in het hoogontwikkelde maar marginale Argentinië, waar een monetaire crisis een alliantie in het leven riep tussen werkloze werkers en de middenklasse

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • KUNST/WERK: Een zoektoch naar synergieën tussen kunst...
plaats van het machinemodel, en de uitputtende bureaucratische organisatie van het Fordisme, wordt een meer organisch organisatiemodel ontwikkeld, dat niet de individuele werkers controleert, maar het

Nr. 101, April 2006 • 9
De documentaire was in zijn meest ruwe vorm een ideologische machine, die werkers en 'gewone' mensen moest aanzetten tot actie, of de ware weg moest tonen

Nr. 101, April 2006 • Elke Van Campenhout • Documentaire bedenkingen deel I
De documentaire was in zijn meest ruwe vorm een ideologische machine, die werkers en 'gewone' mensen moest aanzetten tot actie, of de ware weg moest tonen


Development and design by LETTERWERK