Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "werkgroepen"Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
het geval van de Afdeling Theater zijn dat zeven Werkgroepen: Toneel (14 leden), Werkplaatsen (7), Mime (7), Jeugdtheater (8), Poppentheater (6), Dramatische Letterkunde (4), Reis-en Studiebeurzen...aan het befaamde rapport van de commissie De Boer enkele jaren geleden). Naast deze uitgebalanceerde structuur waren er in 1987 ook nog een aantal Werkgroepen die niet meteen onder een bepaalde...Voor de Afdelingen is dat vooral beleidsmatige bekwaamheid, voor de Werkgroepen praktijkkennis

Nr. 28, December 1989 • Inhoudstafel
Minister van Cultuur, de partijpolitiek, oficiële en officieuse werkgroepen, de theatersector zelf, en last but not least, Etcetera: over feiten, vakbonden, artistieke structuren en het wondermiddel

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
op een zekere afstand dan, toch weer structureel bij het advies betrokken worden, in werkgroepen of iets dergelijks

Nr. 31, September 1990 • (advertentie)
Tentoonstellingen • Cursussen en werkgroepen • Middagen van de Literatuur • Stichting Paul Snoek • Plint-poëzieposters VERKOOPAFDELING Dichtbundels • Bloemlezingen • Secundaire literatuur • Poë-zieposters

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Er moet geopteerd worden voor één adviesorgaan dat zich naargelang de onderwerpen of de specialisaties kan organiseren in afzonderlijke werkgroepen of een beroep kan doen op externe experten

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
De werkgroepen van kunstencentra, teksttheater, danstheater en muziektheater zijn ontstaan als afspiegeling van het decreet

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Kansarmoede en kunst: een trend?
De gesprekken in de thematische werkgroepen op de laatste studiedag waren dan ook veel vruchtbaarder dan het plenumgesprek

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • De dramaturg als roerganger
De andere twee jaar moest je aan werkgroepen deelnemen, nota's schrijven, zelfstandig onderzoek verrichten

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Ik veronderstel dat de realiteit zo is dat elke werkgever op een informele manier informatie van zijn eigen werknemers meeneemt naar de vdp-werkgroepen...Dan bepaalt de samenstelling van de vdp-werkgroepen welke informatie doorsijpelt tot in de vdp-standpunten

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Middels uiteenlopende conferentiemechanismen, zoals commissies, werkgroepen of task forces, initieert de superviserende overheid een discursief netwerk

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
Het kabinet Cultuur en het kabinet Onderwijs hebben gezamenlijk drie werkgroepen samengesteld om ideeën te ontwikkelen over de raakvlakken tussen Cultuur en Onderwijs: binnen de schooltijd (regulier...over dit onderwerp, tijdens het jongste Theaterfestival, was er kritiek op de samenstelling van de werkgroepen...Zo gauw er ideeën van de werkgroepen op de tafel liggen, zijn we er uiteraard voorstander van dat die ook besproken worden door een bredere groep mensen

Nr. 104, December 2006 • Bojana Cvejić • Continuatie: zes maanden één locatie
Hieruit ontstonden werkgroepen rond bepaalde onderwerpen of interesses, die elke dag opnieuw werden samengesteld en ontbonden

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
Dat kan gebeuren in de vorm van researchof werkgroepen, maar ook via blogs of een forum op het internet...Per thema zijn er werkgroepen aan de gang, een soort fysieke researchgroepen, die door een van ons getrokken worden

Nr. 105, Februari 2007 • Bojana Cvejić • Van performancepraktijk naar ruimtecreatie
Hiermee bedoel ik de opkomst van werkgroepen die mensen uit de praktijk verzamelen voor een onderzoek, en de uitwisseling van concepten, methoden en technieken

Nr. 106, April 2007 • Etcetera • Edito
Op festivals, in laboratoria, publicaties en werkgroepen