1 document(en) met "A.W.N. Pugin"


Het effect van een gebouw : Teksten... • 4 juli 2002
Zo schreef de neogotische bouwmeester A.W.N...Pugin al in de eerste helft van de negentiende eeuw deze merkwaardige gedachte neer: "Elk onderdeel van een gebouw heeft de plicht zijn functie uit te drukken, niet gemaskeerd of verborgen door een...Pugin was ook een van de velen die (in zijn geval uiterst nadrukkelijk) in de negentiende eeuw architectuur met ideologie verbonden