4 document(en) met "Annie Tolleter"


Monniers radicale breekbaarheid • 2 februari 1998
Net als bij L’atelier en pièces wordt "en rond" gespeeld: het publiek zit op banken die rond het speelvlak staan en deel uitmaken van de scenografie van Annie Tolleter

Dansen in een sterrenstelsel • 22 januari 2000
De muziek van Heiner Goebbels en, vooral, de scenografie van Annie Tolleter vormen een uiterst krachtige vormelijke ondersteuning

Dialoog met een oude meester • 12 december 2001
Monnier werkt voor al haar voorstellingen nauw samen met scenografe Annie Tolleter

De eigenzinnige kijk vanvrouwelijke choreografen • 15 december 2001
Het scènebeeld van Annie Tolleter, een verzameling tv-monitors en vogelkooien, losjes gestapeld in een hoek van de scène, is op geen enkele logische wijze te verbinden met de dans of de muziek, een