1 document(en) met "Arthur Semay en Lieve De Baes"


BKT speelt satire met wrange bijsmaak • 5 oktober 1988
Het gaat over een reeds lang en breed besproken "zwaarwichtig" probleem, de verhouding van de artiest tot de criticus, en toch is het een satirisch-komisch stuk...Ondanks een einde waarin er erkenning voor elkaars werk ontstaat tussen "de grote karaktervertolker" (die we nooit te zien krijgen) en de criticus, gaat de tekst zelden verder dan clichés en nogal...de eerste "toeschouwers" (Arthur Semay en Lieve De Baes) binnen