Date 1988-10-05

Publication De Standaard

Performance(s) De kunstopmeter

Artist(s) Raf Reymen

Company / Organization Brussels Kamertoneel

Keywords vlaenderencriticusvissenakenjaakkunstopmeterrepliekrudikapellemarktcriticifoyer

BKT speelt satire met wrange bijsmaak

BRUSSEL - Het BKT opent het seizoen met De kunstopmeter van Rainer Mennicken. Het gaat over een reeds lang en breed besproken "zwaarwichtig" probleem, de verhouding van de artiest tot de criticus, en toch is het een satirisch-komisch stuk. Een aanleiding voor de akteurs, in het biezonder Jaak Vissenaken (als de grote, maar desondanks merkwaardig kleingeestige criticus die danig te kijk wordt gezet), om in de regie van Raf Reymen alle spelregisters open te trekken.

Ze doen dat erg goed, en het resultaat is een vermakelijk stuk. Maar het lichtjes gechargeerde akteren en de karikaturale uitvergroting van de tics van de critici zorgen er wel voor dat het stuk niet veel meer diepgang bereikt dan het betere boulevardteater. Niet dat er geen pertinente dingen gezegd worden, zoals de waarschijnlijk niet volledig onterechte bewering dat veel critici eigenlijk die job uitoefenen bij gebrek aan beter. Ondanks een einde waarin er erkenning voor elkaars werk ontstaat tussen "de grote karaktervertolker" (die we nooit te zien krijgen) en de criticus, gaat de tekst zelden verder dan clichés en nogal gratuite boutades.

Het hele stuk speelt zich af in de foyer van een schouwburg, en in het BKT werd dat gegeven letterlijk genomen. In het tentoonstellingszaaltje/foyer aan de Kapellemarkt word je verzocht aan een tafeltje te gaan zitten, en terwijl Rudi Van Vlaenderen een pita uit een kartonnen bakje nuttigt aan een tafeltje, komen de eerste "toeschouwers" (Arthur Semay en Lieve De Baes) binnen.

Ondertussen ruimt een vrouw (Veerle Eyckermans) de zaal en de toog wat op. De geringschattende opmerkingen van de toeschouwster over het BKT (zelden dat letterwoord zo hatelijk horen uitspreken) ontlokken Rudi Van Vlaenderen een gepassioneerde repliek over de inzet van teatermakers, ook in het kleinste gezelschap.

Na deze inleiding mag Jaak Vissenaken op schitterende wijze de show komen stelen als vertolker van de criticus. Maar het is wellicht die eerste repliek van Rudi Van Vlaenderen die, al is ze een beetje patetisch, de kern van de enscenering uitmaakt, en de reden waarom het BKT het stuk uitgekozen heeft. Want als leider van dit gezelschap moet het Van Vlaenderen waarschijnlijk hoog zitten dat het BKT zo weinig erkenning krijgt, en dat er nu ook nog beknibbeld werd op de subsidies, hoewel de groep inderdaad jarenlang ernstig werk geleverd heeft.

Die wrange bijsmaak neemt niet weg dat De kunstopmeter een amusante voorstelling is.

BKT, Kapellemarkt 8, Brussel, elke woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag om 20 u. 30 tot 29 oktober. Tel. 02-511.80.75.