27 document(en) met "criticus" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Ik weet niet of Jane Bowles dat er bewust heeft ingebracht, dat interesseert me ook niet, het zit er gewoon in." NRC-criticus Jac Heijer zegt dat dit stuk de essentie van vrouwelijkheid raakt...Dit stuk pas precies op dat model, hoewel het pas de laatste tien jaar ontwikkelt is." Bij de eerste opvoering van In het Tuinhuis in 1954 zei een criticus dat het een slecht stuk was, omdat het...Vier brieven over toneel" (tussen Parool-criticus Hans Van den Bergh en Gerardjan Rijnders), in Hollands Maandblad, december 1983, pp

BKT speelt satire met wrange bijsmaak • 5 oktober 1988
Het gaat over een reeds lang en breed besproken "zwaarwichtig" probleem, de verhouding van de artiest tot de criticus, en toch is het een satirisch-komisch stuk...Een aanleiding voor de akteurs, in het biezonder Jaak Vissenaken (als de grote, maar desondanks merkwaardig kleingeestige criticus die danig te kijk wordt gezet), om in de regie van Raf Reymen alle...Ondanks een einde waarin er erkenning voor elkaars werk ontstaat tussen "de grote karaktervertolker" (die we nooit te zien krijgen) en de criticus, gaat de tekst zelden verder dan clichés en nogal

Een lach en een traan, wat wil... • 3 december 1988
Echt veel heeft het verhaal niet om het lijf; door de wijze waarop de bijeenkomst ontaardt tot een braspartij en de onzinnige rede die William (René Eljon), als criticus afsteekt, terwijl Roos (Frieda

Forum voor jonge koreografen in feeëriek parklandschap • 26 augustus 1994
Veel deelnemers aan het laatste forum nemen ook deel aan SKITE, een initiatief van de Franse criticus Jean-Marc Adolphe

De erotiek van een pas die danspas... • 1 oktober 1994
Die kunnen van de ene criticus naar de andere dan wel verschillen, de marges waarbinnen die verschillen optreden zijn toch vrij sterk bepaald

Een festival van persoonlijkheden • 1 augustus 1995
principe kent iedere theater-criticus dat gevoel...De uitdaging voor de criticus wordt er mijns inziens veel groter door...Daarin prevaleert het ego van de criticus teveel

Klapstuk mediteert over ziekte en dood: Konfrontatie... • 20 oktober 1995
Monster Michael Matthews is een Cubaanse schrijver-performer die met de aan aids overleden Nederlandse criticus Jac Heijer naar Nederland overkwam

"Heet en koud tegelijkertijd" : Driemaal Wooster... • 10 april 1996
De Nederlandse criticus Jac Heijer schreef bijvoorbeeld in 1986 over The wad to immortality (part two): "De Wooster Group maakt uit documentaire gegevens een theater dat zich als een intense happening

Het Kritisch Theater Lexicon • 1 juni 1996
oeuvres, en over de inzichten en teksten van mensen die langere tijd als toeschouwer en criticus het theater gevolgd hebben

Drie keer Meg Stuart • 3 mei 1997
Wat je minstens kan begrijpen uit deze solo is dat niemand de "waarheid" over kunst in pacht heeft, de beoefenaar niet, maar zeker de dictatoriale criticus niet

Hoe moeilijk is het om de anarchie... • 1 oktober 1998
Een criticus riep zelfs met luider stem 'Schande

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
Als kijker of als criticus stel je bij een werkelijk geslaagde voorstelling meestal alleen maar vast dat je met je mond vol tanden staat, dat elke poging tot duiding vooral gestamel oplevert

Het syndroom van de aankomende miskende kunstenaar • 28 november 2000
Bij sommige voorstellingen rijst, meer dan anders, de dwingende vraag of de criticus moet oordelen op basis van zijn eigen inzichten of zijn kritiek moet gronden op de uitgangspunten van het werk zelf...Niet de koude vis die criticus heet

P.A.RT.S. in de buurt van Bauhaus • 3 november 2001
Bij de oprichting in 1995 blokletterde Jean-Marc Adolphe, een invloedrijke Franse criticus, dat het idee voor de school niet deugde, zelfs dat het niet meer dan een kweekvijvertje voor Rosas was

De eigenzinnige kijk vanvrouwelijke choreografen • 15 december 2001
fragment uit een lezing van de Duitse criticus Johannes Odenthal over de Encyclopédie en eigen videofragmenten

De inwisselbaarheid van dans en beeldende kunst... • 1 januari 2002
Het is verleidelijk om in het werk van Cunningham een parallel te zien met het toenmalige credo in de schilderkunst, geprofeteerd door de invloedrijke criticus Clement Greenberg

Zwartgallige gedachten op de bouwwerf: Waarom investeren... • 1 oktober 2002
En hier komt de kat op de koord: om deze kloof te dichten en de toeschouwer vooralsnog toch te verduidelijken wat voor onnoemelijks en gewichtigs zich afspeelt is er een brugfiguur, de criticus, die

Spektakel zonder spektakel • 18 december 2002
Als Einstein ooit over dans zou nagedacht hebben, dan zou die dans er ongeveer uitzien als het werk van Jonathan Burrows, schreef een criticus van The Guardian ooit

Artistieke strategie • 7 mei 2003
De Franse criticus Gérard Mayen noteert op 'Mouvement.net' over deze 'Sait-on jamais

Kiezen wat je wil zien: Ballett Frankfurt... • 14 mei 2004
Zoals het podium het toneel is van het reële, van wat ongrijpbaar is, zo zijn de videobeelden van Philip Bussmann het rijk van de imaginaire verleiding', noteerde de Duitse criticus Gerald Siegmund