1 document(en) met "Caliban"


"Obsessie" van nieuw gezelschap Het Gerucht is... • 30 december 1992
werkelijkheid een echte Caliban (The tempest van Shakespeare echoot door het hele verhaal). De "brave new world" waar van hij droomde, waarin de vrouw waarvan hij "houdt" altijd in zijn nabijheid is en hem