4 document(en) met "Celia Hope Simpson"


Droulers blaast prachtige zeepbel • 21 november 1996
Celia Hope Simpson ligt dan weer onder een half doorzichtig gewaad doodstil achteraan op de scène, tot Carlos de Haro de stof mef onzichtbare draden doet opwaaieren, alsof hij een pop bespeelt...Het start vaak als een mooi geordende formatie, met het weerkerende beeld van Martine Lunshof en Celia Simpson die de lucht ingetild worden op de voetzolen van de mannen

IJle esthetiek bij Johanne Saunier • 24 maart 2000
De eerste stappen die Saunier en de twee andere danseressen, Florence Augendre en Celia Hope Simpson, doen, lijken te bevestigen dat we hier een gedanste interpretatie krijgen van een fascinerende

'Ma' is zouteloze abstractie • 17 oktober 2000
Enerzijds heb je een de bevroren gekunsteldheid van Celia Hope Simpson, waarvan je al na korte tijd de buik vol hebt

Op het net en in levenden lijve • 4 juni 2003
Hierin treden I-Fang Lin, Katrien Vandergooten, Celia Hope-Simpson en Stefan Dreher op als dansers