7 document(en) met "Grosso"


Tussen Cunningham en poëtische beelden: "blue rAn... • 28 januari 1987
En hetzelfde zou grosso modo ook kunnen gezegd worden over de eerder virtuoze bewegingstaal van het stuk, een zeer snelle en vrije interpretatie van klassieke houdingen

Virtuoos met boodschap • 26 november 1992
Dat is, grosso modo, wellicht ook het verschil tussen Europese en Amerikaanse koreografen

Het verhaal van Freuds ontdekkingen : De... • 1 maart 1994
De opeenvolging van die scènes, met zijn patiënt Dora, met Freuds echtgenote, met zijn vrienden Breuer en Fliess, respekteert grosso modo wel de werkelijke feiten van Freuds leven, maar de nood aan

Het Kritisch Theater Lexicon • 1 juni 1996
De portretten die tot dusver verschenen zijn vallen grosso modo in twee groepen uiteen

Lach van Jan Lauwers klinkt hol • 15 januari 1999
En achter die wrange vaststelling weerklinkt vooral een holle lach en veel beklag over hoe slecht en teleurstellend de wereld is. Grosso modo gaat het daar voor Lauwers blijkbaar ook over

Improviseren als denkproces: XAVIER LE ROY EN... • 1 januari 2004
Grosso modo wordt er nog steeds op de negentiende-eeuwse manier gekeken, al staat het model aan steeds meer bevraging bloot

Dans en paranoia: Aantekeningen bij Klapstuk #11... • 1 februari 2005
Grosso modo bestaan er twee remedies tegen deze knagende twijfel