1 document(en) met "I am Hamlet"


KFdA-dans: angst voor het lege podium • 19 mei 2001
Een voorbeeld: een man komt op in de archetypische Hamlet-kledij, sir Laurence Olivier achterna, en zegt toonloos: I am Hamlet...Begrijp: het zijn het podium en de aankleding die Hamlet maken