1 document(en) met "Karina van"


Het effect van een gebouw : Teksten... • 4 juli 2002
Toch hebben ze vaak de typische drive van een essay: de discussies die de samenstellers van het boek gevoerd hebben om tot een goede selectie van teksten te komen, klinkt door in deze beschouwingen...Als Karina van Herck de schrijfstijl van architecten onder de loep neemt, is dat een geslaagd staaltje van onderkoelde ironie...HILDE HEYNEN, ANDRÉ LOECKX, LIEVEN DE CAUTER & KARINA VAN HERCK (red