1 document(en) met "Kuiper"


Vietnam voorbij alle clichés : Michel Van... • 24 maart 1995
Van Dousselaere vertelt een heel ander en biezonder intelligent gekonstrueerd verhaal van Rob de Kuiper, waarin de vraag naar politiek engagement en persoonlijk verraad een grote rol spelen...De tekst van Rob de Kuiper schuift tussen het relaas van zijn bezoeker (gebaseerd op zijn eigen reiservaringen) fragmenten van Greenes boek