8 document(en) met "Marianne Van Kerkhoven"


Geld uit het buitenland • 21 mei 1986
Het geld werd gevonden bij het Holland Festival en bij het "Festival d'été de Seine Maritime"; bovendien is er nog steun van het Zürcher Theater Spektakel en van de Munt, evenals van partikuliere...Voor het eerst werd met buitenstaanders gewerkt: Walter Hus zorgde voor een muziekanalyse voordat met de koreografie een aanvang werd gemaakt; Marianne Van Kerkhoven stond in voor een dramaturgische...Zoals reeds eerder werd aangekondigd, is de première van Josse De Pauws Wolf met een jaar uitgesteld, en ook een projekt van Jan Lauwers van het Epigonenteater is uitgesteld tot 1987, omdat er nog

Foto-album van Herman Sorgeloos over Rosas • 15 juni 1993
Tegelijk werd een boek uitgegeven met deze foto's, een kleine selektie teksten van Marianne Van Kerkhoven, Dirk Lauwaert, Eric de Kuyper en Johan Wambacq en een overzicht van alle werken van het...Merkwaardig is wel dat het album alleen foto's van voorstellingen zelf bevat: van de reizen van het gezelschap, van de sfeer backstage vind je geen spoor terug...Enkel de tekst van Eric de Kuyper geeft een blik achter de schermen, op de persoonlijkheid van Anne Teresa De Keersmaeker, met de hem eigen tedere ironie, terwijl de tekst van Marianne Van Kerkhoven

Kaaiteater programmeert vergeten stuk van Joyce • 9 november 1993
Twee ervan, De fantasten van Musil door De Tijd en 1794 naar Dantons dood van Büchner door Stan gingen reeds in Antwerpen in première...De regie wordt gevoerd door Peter van Kraaij, de cast bestaat uit Josse De Pauw (die eerder met Van Kraaij het kind van de smid maakte), Frieda Pittoors, Tamar van den Dop en Josse Verbist...Parallel met de teaterprogrammatie loopt het initiatief "Landschappen". In een reeks multi-mediale lezingen, georganizeerd door Marianne Van Kerkhoven, wordt de kritische functie van en het denken

Kaaitheater schetst landschap van de dood • 9 december 1993
Dit jaar probeert Marianne Van Kerkhoven, dramaturge van het eerste uur bij Kaaitheater, een nieuwe formule uit onder de titel "Landschappen". Een citaat van Heisenberg in het programmaboekje van...Het redactieteam voor deze reeks, Marianne Van Kerkhoven zelf, Paul Kuypers en Rudi Laermans, bracht sprekers bij elkaar en selecteerde teksten en filmfragmenten...Je kreeg fragmenten te zien van Kurt Jooss' choreografie De groene tafel over de gruwelen van de oorlog, een fragment waarin de aan aids lijdende acteur Kurt Raab zijn behandelende arts imiteert, een

"Microkosmos" keerpunt in evolutie Rosas • 12 december 1993
Zoals wel vaker met het werk van Rosas gebeurd is, werd pas achteraf opgemerkt dat deze voorstelling een scharnierpunt betekende in de ontwikkeling van de groep...Dat laatste deel was strikt gesproken geen nieuwe choreografie maar een herneming van een belangrijk deel van de gedanste fragmenten van Bartok/Aantekeningen uit 1986...Tussen hen in liggen vele, ook onuitgesproken dingen die zich in hun korte ontmoetingen geaccentueerd door Bartoks gebald-gebroken muzikale schriftuur ontladen en weer opladen", zoals Marianne van

Het Kritisch Theater Lexicon • 1 juni 1996
Van een gestructureerde overdracht van kennis en inzicht, laat staan van een dialoog tussen generaties theatermakers is slechts zelden sprake, om nog te zwijgen over de receptiegeschiedenis van...Dramaturgen als Marianne Van Kerkhoven en Erwin Jans, die door hun werk een stempel gedrukt hebben op het denken over podiumkunsten in de Lage Landen, zitten ook mee in de redactieraad...Marianne Van Kerkhoven en Rudi Laermans zijn, elk op hun manier, vrij intensief betrokken geweest bij het werk van Anne Teresa De Keersmaeker

Mooi, maar met te korte beentjes :... • 7 november 1996
De samenstellers van het boek, Marianne Van Kerkhoven, An-Marie Lambrechts en Katie Verstockt, zijn zich daar blijkbaar zelf van bewust...de inleiding schetst Marianne Van Kerkhoven de vele methodologische problemen die samenhangen met het maken van een boek dat een leemte van ruwweg driekwart eeuw moet opvullen, voor een kunst die...Dat Katie Verstockt in een laatste tekst nogmaals, en met reden, de noodklok luidt over de situatie van dans in Vlaanderen, en ondertussen in ijltempo een overzicht biedt van het werk van Platel, Van

Botsing tussen theater en dans • 8 oktober 2003
de frontale opnames van de protagonisten toont hij de platheid, de banaliteit van een wereld die op instorten staat...Ik wil laten zien dat bewegen ook een vorm van spreken is. In zekere zin nodigde ik de acteurs van Toneelgroep Amsterdam dus uit omwille van wat ze niet zijn...Op 11 oktober geeft Marianne van Kerkhoven om 20u een inleiding (gratis). Info en reservering: 02/201.59.59 of www.kaaitheater.be, later op tournee, o.a