5 document(en) met "Van Hemelrijck"


Geld uit het buitenland • 21 mei 1986
Het geld werd gevonden bij het Holland Festival en bij het "Festival d'été de Seine Maritime"; bovendien is er nog steun van het Zürcher Theater Spektakel en van de Munt, evenals van partikuliere...Pat Van Hemelrijck brengt in de zomer in De Warande te Turnhout een herwerkte versie van Terracotta...Zoals reeds eerder werd aangekondigd, is de première van Josse De Pauws Wolf met een jaar uitgesteld, en ook een projekt van Jan Lauwers van het Epigonenteater is uitgesteld tot 1987, omdat er nog

Kaaiteater prezenteert imposant seizoen '88 -'89: Kombinatie... • 16 september 1988
De nieuwe produktie Ottone, Ottone van Rosas, voor de gelegenheid uitgebreid tot een groep van acht vrouwelijke en acht mannelijke dansers, een voorstelling op basis van Monteverdi's opera...zijn inleiding op de perskonferentie stipte voorzitter Jos Van Hemelrijck al aan dat het verder werken met de middelen die nu van hogerhand toegewezen worden aan Kaaiteater, op de duur tot drastisch...als aparte vzw, stelt 22 mensen te werk en krijgt uit de pot van dansprojekten een toelage van 4 miljoen, goed voor al zowat een vijfde van de inkomsten van Kaaiteater

Hoogst vermakelijk alkohol-delirium: "De eeuwige fietser" van... • 25 januari 1989
het type van de politieagent, de timing van de voorstelling en niet in het minst de scenografie van Pat Van Hemelrijck, die zelf ook de rol van politie-agent waarneemt...Na Josse De Pauw is Van Hemelrijck het tweede ex-Radeislid dat met Orkater samenwerkt...En daarvoor heeft Van Hemelrijck een geweldige flair: een fietsband die begint leeg te lopen als een branddeur dichtgeduwd wordt, een vuilbak die akkordeonmuziek maakt als een agent hem opendoet, maar

Pat Van Hemelrijck knutselt vrijblijvend objectentheater • 3 september 1991
BRUSSEL -- Aan "Pièce montée" van Pat Van Hemelrijck zitten twee facetten: een Indiaanse volksvertelling over de groei van een kleine muis tot een machtige arend vormt het eerste bestanddeel, de...De band tussen leuke konterfeitsels van Van Hemelrijck en wat hij met zijn verhaal wil vertellen, is bijzonder los...Wat Van Hemelrijck toont, is niet veel meer dan een vrijblijvende, sentimenteel-vertederende opname van een kinderlijke fantasiewereld

Het geheimzinnige leven van de objekten: Pat... • 23 augustus 1993
zoeken wat beschutting voor de zon in een prieeltje dat tegen een loods in de tuin is aangebouwd en ook dat herinnert aan het teaterwerk van Van Hemelrijck...Het biezondere aan het werk van Pat Van Hemelrijck is dat hij "via objekten en konstrukties een teaterlandschap opbouwt dat uitnodigt tot akteren". De subsidie-aanvraag legt verder uit: "Als zodanig...Van Hemelrijck maakte het decor voor De eeuwige fietser en kreeg daarna een opdracht voor een eigen voorstelling, L'orange d'images, met muziek van Thijs van der Poll