2 document(en) met "de Veire"


Als het centrum leeggelopen is • 1 december 2002
Voor dit theater is de stelling dat het publiek de scène een spiegel voorhield niet correct, evenmin als de stelling dat de scène condenseerde wat onder het publiek aan de gang was...Het einde van de negentiende eeuw geeft de eerste grote stadsherstructureringen te zien (het fenomeen van de nieuwe, geplande uitbreidingen, de negentiendeeeuwse gordel), en het is sindsdien niet meer...Die historiciteit wordt echter in de huidige city marketing, en zelfs in de ervaring van de toevallige gebruiker, de niet-bewoner, platgedrukt tot een beeld

Dansen aan de rand: DANS, ACTUELE MUZIEK... • 24 september 2003
Men erkent mijn deskundigheid omdat ik de ontwikkelingen in de podiumkunsten nu al twintig jaar op de voet volg...Het gaat om wat Frank van de Veire opmerkte in een tekst in Etcetera...Elke dag kan je vanaf 19u30 kijken naar de dia-installatie 'Etude #31' van Vincent Dunoyer en de avant-première van de video 'Ecce' van Alexander Baervoets en Alexis Destoop