3 document(en) met "de latin"


Veel maten bloed voor niets: "Caligari, an... • 18 mei 1988
De muziek wordt live gezongen door drie zangers die in zeer plechtstatige gewaden opgesteld staan in drie torens op de achtergrond van de scène, met de haren stijl omhoog...de vreemde samenvoeging van gebaren, en het gebruik van kombinaties die vreemd zijn aan het klassieke repertoire, merk je de invloed die de koreograaf heeft ondergaan van zijn leerperiode in de...Die is ook niet terug te vinden in de koreografie an sich, die ook weer niet kwaad is, maar niet van zo'n gehalte dat ze al de poeha van de kostuums, de muziek, de speciale bloederige effekten kan

Daniel Larrieu schept sfeer met zachte beeldenstroom • 3 februari 1996
Op de achtergrond van de scène hangt een groot geschilderd duinenlandschap, opzij staat een metalige boomskulptuur, en in het laatste stuk van de avond, Anima, hangt een doorschijnend doek met de...De dansers komen in een lange rij de scène op, als de wervels van een slang aan elkaar verbonden, begeleid door Ethiopische Talahoun muziek...De kostumering is ook totaal verschillend: in Jungle en Anima dragen de dansers er informele, zelfs gescheurde (werk-)kledij, in deze stukken dragen ze iets wat je als gewaden zou kunnen bestempelen

Duitse Schaubühne met "Zweiland" te gast in... • 23 januari 2001
De titel Zweiland verwijst naar de gespletenheid die Duitsland nog steeds kenmerkt, ook na de hereniging van Oost en West...Zweiland vormen de bouw van een kiosk/winkel/kantoortje en de ontmoeting tussen een jonge man en vrouw een kapstok voor de gebeurtenissen...De stuntelige man met het slecht zittende pak versus de latin lover in smetteloos wit, de charmante jongeling en het flamboyante meisje, de Aziatische vrouwen aan lager wal, de slungelige en hautaine