2 document(en) met "doorziet"


"Othello" zonder krullen en franjes: Blauwe Maandag... • 25 november 1986
Hij is de man die perfekt de drijfveren en motieven van de anderen doorziet en er voor zijn eigen baat handig gebruik van weet te maken

Als het licht van een uitgedoofde ster:... • 1 juni 1991
Vanuit zijn centrale positie "doorziet" de vorst het hof, doorziet hij de psychologie van de hovelingen dus ook...Het is een schema dat trouwens, zoals Verschaffel opmerkt, ook doorwerkt ind e 19e eeuwse roman: "de auteur konstrueert en doorziet een wereld en zijn personages, zoals de vorst tegelijk het hof als...theater konstrueert en in de diepte kijkt - en zijn hovelingen doorziet