5 document(en) met "hemelrijck"


Geld uit het buitenland • 21 mei 1986
Pat Van Hemelrijck brengt in de zomer in De Warande te Turnhout een herwerkte versie van Terracotta

Kaaiteater prezenteert imposant seizoen '88 -'89: Kombinatie... • 16 september 1988
zijn inleiding op de perskonferentie stipte voorzitter Jos Van Hemelrijck al aan dat het verder werken met de middelen die nu van hogerhand toegewezen worden aan Kaaiteater, op de duur tot drastisch

Hoogst vermakelijk alkohol-delirium: "De eeuwige fietser" van... • 25 januari 1989
het type van de politieagent, de timing van de voorstelling en niet in het minst de scenografie van Pat Van Hemelrijck, die zelf ook de rol van politie-agent waarneemt...Na Josse De Pauw is Van Hemelrijck het tweede ex-Radeislid dat met Orkater samenwerkt...En daarvoor heeft Van Hemelrijck een geweldige flair: een fietsband die begint leeg te lopen als een branddeur dichtgeduwd wordt, een vuilbak die akkordeonmuziek maakt als een agent hem opendoet, maar

Pat Van Hemelrijck knutselt vrijblijvend objectentheater • 3 september 1991
BRUSSEL -- Aan "Pièce montée" van Pat Van Hemelrijck zitten twee facetten: een Indiaanse volksvertelling over de groei van een kleine muis tot een machtige arend vormt het eerste bestanddeel, de...Wie het werk van Van Hemelrijck al ooit gezien heeft, bij Radeis of in latere solovoorstellingen als Tout suit, weet dat hij nauwelijks een acteur genoemd kan worden, veeleer iemand die met het meest...Tekenend daarvoor is dat, in tegenstelling tot vroeger werk, Van Hemelrijck bijna niet meer te zien is, verscholen in zijn grot

Het geheimzinnige leven van de objekten: Pat... • 23 augustus 1993
zoeken wat beschutting voor de zon in een prieeltje dat tegen een loods in de tuin is aangebouwd en ook dat herinnert aan het teaterwerk van Van Hemelrijck...Het biezondere aan het werk van Pat Van Hemelrijck is dat hij "via objekten en konstrukties een teaterlandschap opbouwt dat uitnodigt tot akteren". De subsidie-aanvraag legt verder uit: "Als zodanig...1992 werkte Van Hemelrijck al smaen met Willy Thomas, die een stuk schreef voor een installatie in het inwendige van De Patstelling