4 document(en) met "herhaalbaar"


De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
Meer zelfs, ze gaan werk maken dat "site-specific" is, dat op concrete wijze ingaat op de locatie en de institutie erachter, en elders niet herhaalbaar is. Het werk van Hans Haacke en Daniel Buren

De biologie van het spel • 9 mei 2001
Een substantieel deel van de choreografische arbeid gaat naar het herhaalbaar maken van wat daar ontstaat Maar dat is in feite onmogelijk

Dansen is een spel, net zoals voetbal:... • 21 november 2003
Een aanzienlijk deel van de arbeid van de choreograaf bestaat daarna uit het selecteren, 'indikken' en vooral herhaalbaar maken van wat zich tijdens de repetities spontaan aandient...zekere zin is dat een paradox: een gebeurtenis is nooit op dezelfde wijze herhaalbaar

Improviseren als denkproces: XAVIER LE ROY EN... • 1 januari 2004
De voorstelling zelf fixeert dat moment van improvisatie en maakt het herhaalbaar