2 document(en) met "lineaire"


De wereld door de zeef van je... • 1 oktober 1999
Blijkbaar is het zo dat alle tijd tegelijkertijd bestaat, maar natuurlijk ervaren wij die tijd eerder op een lineaire wijze...Op dezelfde manier kan je zeggen dat een dansvoorstelling als een geheel bestaat, maar dat we ze zien als een opeenvolging van gebeurtenissen, die we op een lineaire wijze ervaren

Jérôme Bel maakt paradoxaal theater: Wereldpremière van... • 14 oktober 2004
Bel knapte af op het lineaire, psychologische karakter van het gros van de courante theaterliteratuur...Maar hoe doe je dat, als je wil ontsnappen aan het model van het klassieke theater, waar het stuk alles is en bovendien de gebeurtenissen zich ontwikkelen volgens een lineaire, meestal psychologische