3 document(en) met "sfinx"


Op zoek naar nieuwe verbanden: Rosas danst... • 1 januari 1992
De vrouwen zijn voor heel even geen individuen, maar afsplitsingen van een raadselachtige sfinx

Pak slaag uitgelokt maar niet gekregen • 5 februari 1997
Het beeld roept op de duur zoveel bijbetekenissen op, dat het zo raadselachtig wordt als een sfinx

Ijdelheid van woorden sterk verbeeld : Jan... • 24 september 1999
Als hij het raadsel van de sfinx ontwart, wordt hij "dentyran" van Thebe, huwt hij zijn moeder Iokaste, weduwe van de door hem vermoorde Laios, en loopt hij zo recht zijn ongeluk tegemoet...Die sfinx staat zowat voor de natuurkrachten die de mens willens nillens beheersen: als Oedipus haar overwint, neemt hij het recht, tot dan afhankelijk van de grillen van de wrede sfinx, in eigen...En het is de sfinx Saastamoinen die zich net dan over haar ontfermt, die haar in de dood opneemt en troost