Uitvoering van "passiebloemen" te Maastricht

R.S., 1927-02-15


Source

De Standaard, 1927-02-15


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◻◻◻ R.S.: Een premiere te Sint... 1927-02-15
 2. ◼◼◻◻◻ R.S.: Oprichting van een K... 1927-02-15
 3. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Het religieus toonee... 1936-06-19
 4. ◼◼◻◻◻ E.V.D.V.: "Le Barbier de Sévi... 1927-02-19
 5. ◼◻◻◻◻ J.B.: De wedstrijd van het... 1927-02-23

Uitvoering van "passiebloemen" te Maastricht

De uitvoering van "Passiebloemen" door het Kath. Tooneel van Antwerpen met koren uit Hasselt en Tongeren, en het Sted. Orkest van Maastricht, is een succes geweest: de groote Sphinxzaal was meer dan vol.

Na het tweede tafereel werden namens het uitvoerend Comité door den voorzitter mr E. Franquinet onder huldigende woorden bloemen aangeboden aan den regisseur Renaat Verheyen die tevens de eerste rol vervulde, en aan den componist-dirigent Arthur Meulemans, die nog een extra bloemenkorf ontving met een toespraak van waardeering en dank door den heer P. Heuschen namens de vrienden der "Overzijdsche Limburgers". Uit naam der Vlaamsche gasten dankte een hunner woordvoerders met een toespraak, waarin hij erop wees, dat "wij Limburgers, ofschoon niet van dezelfde Staatseenheid toch van dezelfde volkseenheid deel uitmaken", en de hoop uitdrukte, dat "een wisselwerking tusschen den Kunstzin van beide Limburgen tot beider voordeel strekke, en dat de gemeenschap van gedachten, waarmee we thans bezield zijn, blijvend moge zijn."

Het warm aplaus op deze woorden herhaalde zich, toen het Comité-lid kap. Lebens o.a. mededeelde, dat de dichter pater Hilarion Thans, zich in de zaal bevond. De auteur had een ovatie in ontvangst te nemen, die door het orkest met fanfares werd onderlijnd.

De Commissaris der Koningin in de provincie, de beide dekens van Maastricht en Wijk en verschillende andere notabelen woonden de opvoering bij.

Na het slotkoor viel den uitvoerenden acteurs en actrices, solisten, koren en orkest een warm eindapplaus ten deel.

R.S.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◻◻◻ R.S.: Een premiere te Sint... 1927-02-15
  (author) R.S. • R.S. • (date-month) 1927-02 • (date-year) 1927
 2. ◼◼◻◻◻ R.S.: Oprichting van een K... 1927-02-15
  (author) R.S. • R.S. • (date-month) 1927-02 • (date-year) 1927
 3. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Het religieus toonee... 1936-06-19
  Renaat Verheyen • Hilarion Thans • Passiebloemen
 4. ◼◼◻◻◻ E.V.D.V.: "Le Barbier de Sévi... 1927-02-19
  (date-month) 1927-02 • (date-year) 1927
 5. ◼◻◻◻◻ J.B.: De wedstrijd van het... 1927-02-23
  (date-month) 1927-02 • (date-year) 1927
 6. ◼◻◻◻◻ Anon.: Pr. C. Lindemans lee... 1927-02-22
  (date-month) 1927-02 • (date-year) 1927
 7. ◼◻◻◻◻ Rob: De creatie van "Jeza... 1927-02-25
  (date-month) 1927-02 • (date-year) 1927
 8. ◼◻◻◻◻ L.O.: Lohengrin... 1927-01-09
  (date-year) 1927
 9. ◼◻◻◻◻ Incognito: "Oidipus Tyrannos" t... 1929-04-12
  Renaat Verheyen • Passiebloemen