K.N.S. Robert Bertram en C. door H. Heyermans

Victor J. Brunclair, 1934-03-10


Source

Ons Vaderland, 1934-03-10


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◼◼ Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwb... 1934-01-13
 2. ◼◼◼◼◼ Victor J. Brunclair: "Schakels" door H. H... 1934-11-24
 3. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. "Krelis Louwe... 1934-03-03
 4. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: Tooneel; "Mademoisel... 1934-10-13
 5. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg. "Ma... 1933-12-16

Tooneel

K.N.S.

Robert Bertram en C. door H. Heyermans

Wij kunnen niet zeggen dat de moderne tooneelbewerking van Heyermans het oude volksverhaal der lustige vagebonden in geestigheid evenaart, want ofschoon de geest der Falklandjes hier ten overvloede herleeft, het gegeven is noodzakelijk beperkt bij één enkele episode uit de tallooze reeks van fratsen, waarmee deze vagebonden, naar ons de overlevering meldt, de goede gemeente, hebben ontsticht. Het tooneel der ontsnapping bijv. is vrij gemakkelijk uitgewerkt en getuigt niet van veel technische vindingrijkheid bij den auteur.

In dezen tijd van olie- en finantieschandalen doet verder het tooneel der bankpaniek vrij aftandsch aan, en is dit trouwens te lang uitgesponnen. Maar los van het gebeuren zijn de hoofdfiguren, meesterlijk gekampeerd: Robert, de meesterzanger der finantie, zeer hoofsch en diplomatisch ploertig, Bertram de ... gauwgapper, zoo uit de pittoreske ....verbeelding overgenomen, maar dan aangetoetst met een onuitputtelijke kruimigheid, pit en humor, zooals alleen een figuur met het waarmerk H. Heyermans ons kan verlustigen. En als zoo 'n type dan nog in handen zit van W. B-noy dan wordt dat vis comica vol verrassing in scherpe raakheid. Wij willen over het gebrek aan rolkennis niet reppen, het is op voorhand vergeven als wij nagaan met welk onverstoorbaar flegma W. Benoy hier heeft geacteerd. Meesterlijk. Wij betrekken in deze lofspraak den tegenspeler R. Angenot, die zich als Prins van Savoie met ongemeen veel voornaamheid bewoog.

E. Gorlé gaf als Rosenheim volledig gaaf werk te genieten en J. Gevers muntte uit als Baron van Kralingen. Een schitterende typenteekening te meer op zijn aktief. De pseudo-italiaansche kapelmeester van Ch. Janssens was levendig ... vermakelijk uitgebeeld.

De Strambach van J. Verlinden was er naast. Nu moet gezegd dat Heyermans deze figuur eerder met matten tekst heeft bedacht en dat het een heel kunstje beteekende, daar vonken uit te slaan. Over 't algemeen zat de voorstelling los op den draad en bleef het samenspel onaf. Nochtans kunnen wij ons niet anders dan lovend uitlaten inzake de regie van L. Belloy. Hij mocht echter de replieken wel tot meer animo aanvuren. Als zoo de geestigheid van het stuk uit de effenheid der vertolking nog wordt uitgepuurd, staan we hier voor een amusementspektakel, dat wel een paar weken plakkaat waard zal blijken.

V.J.B.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◼◼ Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwb... 1934-01-13
  Victor J. Brunclair • (date-year) 1934 • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (author) Victor J. Brunclair
 2. ◼◼◼◼◼ Victor J. Brunclair: "Schakels" door H. H... 1934-11-24
  Victor J. Brunclair • Herman Heijermans • (date-year) 1934 • (author) Victor J. Brunclair
 3. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. "Krelis Louwe... 1934-03-03
  Victor J. Brunclair • (date-month) 1934-03 • (date-year) 1934 • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (author) Victor J. Brunclair
 4. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: Tooneel; "Mademoisel... 1934-10-13
  Victor J. Brunclair • (date-year) 1934 • (author) Victor J. Brunclair
 5. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg. "Ma... 1933-12-16
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (author) Victor J. Brunclair
 6. ◼◼◼◻◻ Estheticus: Het Zevende Gebod... 1936-05-09
  Herman Heijermans • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • heyermans
 7. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. "Primerose" d... 1932-01-02
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (author) Victor J. Brunclair
 8. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwb... 1933-03
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (author) Victor J. Brunclair
 9. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg. "Fa... 1933-11-25
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (author) Victor J. Brunclair
 10. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg: "De... 1934-01-06
  (date-year) 1934 • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (author) Victor J. Brunclair