Ned. Schouwburg. "Marijke" door D. De Gruyter

Victor J. Brunclair, 1933-12-16


Source

Ons Vaderland, 1933-12-16 p. 5


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◼◼ Victor J. Brunclair: K.N.S. "Juffrouw Ker... 1933-12-02
 2. ◼◼◼◼◼ Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwb... 1934-01-13
 3. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwb... 1933-03
 4. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg. "Fa... 1933-11-25
 5. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: K.N.S.: "Voor Zonson... 1933-03-18

TOONEEL

NED. SCHOUWBURG.

«Maryke» DOOR D. DE GRUYTER

Weet een bakvisch niet, welke tribulaties er moeten volvoerd worden, om te komen tot dit heugelijk resultaat: «Ik, werd gevraagd» dan heeft «Maryke» dat triomfantelijk voorgedaan.

Flapperlitteratuur zonder veel meer verdiensten dan die eene losse luchthartigheid, maar waarvan de levenslust per slot oppervlakkig aandoet, zoodat wij ons er soms bij gaan zitten vervelen als wij de ontknooping reeds glasklaar doorzien. Weet de auteur ons aanvankelijk wel te ontrimpelen door een trits geestigheden die studentikoos aandoen en het slot ontaardt alles in langdradigheid.

Technisch zit de bewerking vol onvolkomenheden en het opzet van ieder tafereel is telkens in groote mate gelijkaardig. «Maryke» dan, een wildzang laat glunder het zonnetje van haar vroolijkheiheid schijnen in een Hollandsch gezin (vier zusters) wier omgang verdort in klein burgerlijkheid en fatsoen. Hoe geraak ik aan een man is de angstvraag die de gedragingen van allen beheerscht. Maryke weet er wat raad op en opvolgenlijk koppelt zij de huwelijken dan ook aan. Het thema «woningruil» werd door den schrijver maar betrekkelijk behandeld en de geestigheid met het kippenhok is de eenigste vondst, finaal wel wat onuitstaanbaar uitgesponnen.

De prestatie van Mevr. Wasserman (Maryke) glinsterde van lichtfacetten. Wat aan looze schalkschheid en radde zegging door haar werd, bereikt is gewoon onnavolgbaar. De overige drie huwbare dochters werden harmonisch voorgesteld door dames G. Loosveldt (Fieke), D. de Gruyter (Gerda) en E. Van Camp (Emmy). Het werd een kakelgraag kwetter-quatuor.

R. Van de Putte bracht met zijn grootvader Dennenheuvel, een vertikalen burger, bevrozen in fatsoen. De heer Free Waeles borstelde zijn makelaar keurig af en W. Condès was een naar het leven afgekeken jonge koloniaal.

Edward Deleu zorgde voor een prettigen Ruut, terwijl W. Cauwenbergh zijn Chiel Ravensteyn zeer aannemelijk voorbracht.

Het daghitje van Mevr. Van Santvoort werd een brutaaltje, wier optreden wel eens, te zere in charge verviel.

Wie wat levensblije humor wil warmen, vond beslist deze week zijne gading in den K.N.S.

V.J.B.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◼◼ Victor J. Brunclair: K.N.S. "Juffrouw Ker... 1933-12-02
  Victor J. Brunclair • (date-month) 1933-12 • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (date-year) 1933 • (author) Victor J. Brunclair
 2. ◼◼◼◼◼ Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwb... 1934-01-13
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (author) Victor J. Brunclair • Jan Oscar De Gruyter
 3. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwb... 1933-03
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (date-year) 1933 • (author) Victor J. Brunclair
 4. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg. "Fa... 1933-11-25
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (date-year) 1933 • (author) Victor J. Brunclair
 5. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: K.N.S.: "Voor Zonson... 1933-03-18
  Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (date-year) 1933 • Jan Oscar De Gruyter • (author) Victor J. Brunclair
 6. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: K.N.S.: "De Zaak Dre... 1933-12-09
  (date-month) 1933-12 • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (date-year) 1933 • (author) Victor J. Brunclair
 7. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. "Poliche" doo... 1932-04-30
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (author) Victor J. Brunclair • Jan Oscar De Gruyter
 8. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. "oompje heeft... 1933-04-15
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (date-year) 1933 • (author) Victor J. Brunclair
 9. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwb... 1933-05-26
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (date-year) 1933 • (author) Victor J. Brunclair
 10. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwb... 1933-01-13
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (date-year) 1933 • Jan Oscar De Gruyter • (author) Victor J. Brunclair