K.N.S. "Juffrouw Kerkmuis" door L. Fodor

Victor J. Brunclair, 1933-12-02


Source

Ons Vaderland, 1933-12-02


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◼◼ Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg. "Ma... 1933-12-16
 2. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: In den Kon. Ned. Sch... 1933-09-29
 3. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwb... 1933-03
 4. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg. "Fa... 1933-11-25
 5. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: K.N.S.: "De Zaak Dre... 1933-12-09

Tooneel

K.N.S. «Juffrouw Kerkmuis» door L. Fodor

Het Rotterdamsch Hofstadtooneel heeft dit blijsijpel in Antwerpen reeds vertoond en ons gezelschap was door dit voorgaande, dat een glansvertooning was, deerlijk, gehandicapeerd. Inzonderheid dan Mevr. Wassermann die met de herinnering aan Annie van Ees te worstelen had.

Spijt het onderwerp op het randje der banaliteit ligt (een (bankdirecteur met een bom duiten wordt door zijn dactylo ingepalmd), is alles zoo aantrekkelijk en zoo pittig voorgesteld, dat wij ons het doodgewone onderwerp met een minzamen glimlach laten opdringen.

Juffrouw Kerkmuis is dus de kleine, geringe machineschrijfster, die echter doorwroet wordt door een werkwil die bergen verzetten zou. Door bekoorlijke vrouwenlist weet zij het er zoo op aan te leggen dat het hart van den bankdirecteur, dat aanvankelijk zoo gepantserd blijkt als zijn brandkoffer, finaal voor haar aanvallen zwicht. En van privé-sekretaresse de reeds benijdenswaardige functie die zij beikleedde, klimt zij op tot gade van den bankbestuurder. We zouden het stukje zoo noemen: een bekoorlijk beeld van arrivisme in zaken en in liefde.

Mevr. I. Wassermann heeft haar voorgangster over de heele lijn naar de kroon gestoken en op menige passus zelfs overtroffen. Dat zij naast den tragischen ook den komischen speelstijl zoo beheerscht is een bewijs voor het veelvormig aanpassingsvermogen van deze alleszins talentvolle kunstenares.

Zij werd door haar partner R. Angenot schitterend inzake samenspel gediend.

De heer J. Diels puntte zijn komische rol tot in de fijnste details uit.

De overigen hebben er talentvol het hunne toe bijgedragen om deze voorstelling luister bij te zetten en inzonderheid vernoemen wij J. Verlinden als Schuenzl, R. Van de Putte als Directeur Generaal Felix, Elisa van Camp als Olly Frey en Lode Janssen die heel wat terecht bracht van het rolletje, mijnheer Guapil. Ook W. Cauwenberg toonde zich met zijn Baron Franz von Ullrich uitermate verdienstelijk.

De spelleiding zat bij Joris Diels in goede handen. Er was uitbundig sukses, waarvan het leeuwenaandeel terecht ging naar Ida Wassermann, de hoofdvertolkster.

V.J.B.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◼◼ Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg. "Ma... 1933-12-16
  Victor J. Brunclair • (date-month) 1933-12 • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (date-year) 1933 • (author) Victor J. Brunclair
 2. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: In den Kon. Ned. Sch... 1933-09-29
  Victor J. Brunclair • juffrouw kerkmuis • Ladislaus Fodor • (date-year) 1933 • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • Juffrouw Kerkmuis • (author) Victor J. Brunclair
 3. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwb... 1933-03
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (date-year) 1933 • (author) Victor J. Brunclair
 4. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg. "Fa... 1933-11-25
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (author) Victor J. Brunclair • (date-year) 1933
 5. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: K.N.S.: "De Zaak Dre... 1933-12-09
  (date-month) 1933-12 • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (date-year) 1933 • (author) Victor J. Brunclair
 6. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. "oompje heeft... 1933-04-15
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (date-year) 1933 • (author) Victor J. Brunclair
 7. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwb... 1933-05-26
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (date-year) 1933 • (author) Victor J. Brunclair
 8. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: De vrienden van de K... 1933-09-22
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (date-year) 1933 • (author) Victor J. Brunclair
 9. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. "De vulpen" d... 1931-12-26
  Victor J. Brunclair • Ladislaus Fodor • (author) Victor J. Brunclair
 10. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwb... 1934-01-13
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (author) Victor J. Brunclair