De vrienden van de Kon. Nederland. Schouwburg. Dr. J. A. Goris over «HAMLET»

Victor J. Brunclair, 1933-09-22


Source

Ons Vaderland, 1933-09-22 p. 3


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◼◼ Victor J. Brunclair: K.N.S. "Hamlet" door... 1933-09-22
 2. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. "Volpone", do... 1935-03-17
 3. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: Mevr. Esther de Boer... 1933-09-15
 4. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg. "Ma... 1933-12-16
 5. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: In den Kon. Ned. Sch... 1933-09-29

Tooneel

De vrienden van de Kon. Nederland. Schouwburg

Dr. J. A. Goris over «HAMLET»

De heer Dr Couvreur spreekt het woord vooraf en omschrijft de doelstelling van deze Vereeniging, die er in de naaste toekomst zorg voor zal dragen, dat al de voorstellingen in den K.N.S. door toonaangevende persoonlijkheden zullen worden ingeleid. Vervolgens geeft directeur W. Benoy inlichtingen over zijn repertoire.

Eindelijk gaat men dan tot de eigenlijke spreekbeurt over en situeert Dr. J. A. Goris den verren oorsprong van «Hamlet» bij Saxo Grammaticus, die een tamelijk ruwe Hamlet-sage heeft geschreven, waarin evenwel schier alle dramatis personae van Shakespeare reeds aanwezig zijn. Belforet heeft later het verhaal omgewerkt en een derde bron wordt ons nog geleverd door een Deensche rijmkroniek.

Het Hamletprobleem is te stellen als een worsteling tusschen zending ten noodlot. Bij «Hamlet», die meer contemplatief blijft en nooit een klare daadmensch worden kan, wordt de handeling steeds gestremd door bespiegelingen over het waarom van al wat is. «Hamlet» is een uiterst gecompliceerd type en de drijfveeren die hem bewegen worden door commentators van alle lijden toegeschreven aan de meest diverse zielsfermenten. Men heeft «Hamlet» geïnterpreteerd in wijsgeerige, intellektueele en politieke richting.

Spreker licht dit alles toe aan de hand van citaten uit «Hamlet» zelf, en schetst den geleidelijken ontwikkelingsgang, die tot den definitieven Hamlet-vorm hij Shakespeare in 1623 heeft geleid.

«Hamlet» is de eeuwige twijfelaar, die de door hem te vervullen opdracht steeds ontduikt, en, door een duister anangke gedreven, steeds dan handelt wanneer het niet geboden is. Voor ons allen blijft hij een hoog filosofisch voorbeeld want als hij, zijn wij, denkers, in de menschelijke handeling ongewis, en ook onze wegen naar het heldere levensdoel kronkelen onzeker. Daarom zal, doorheen onzen tocht in het bestaan «Hamlet» ons steeds een metgezel blijven.

Dankbaar en luid applaus dankte de spreKer voor zijn uitzonderlijk klare en zeer gedocumenteerde rede, in welke hij een lijnvast totaalbeeld van het «Hamlet»verschijnsel in zijn onderscheid aan interpreteeringen ontwierp.

V.J.B.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◼◼ Victor J. Brunclair: K.N.S. "Hamlet" door... 1933-09-22
  Victor J. Brunclair • Hamlet • (date-month) 1933-09 • (date-year) 1933 • William Shakespeare • hamlet • (author) Victor J. Brunclair
 2. ◼◼◼◼◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. "Volpone", do... 1935-03-17
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • Willem Benoy • William Shakespeare • (author) Victor J. Brunclair
 3. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: Mevr. Esther de Boer... 1933-09-15
  Victor J. Brunclair • (date-month) 1933-09 • Willem Benoy • (date-year) 1933 • (author) Victor J. Brunclair
 4. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg. "Ma... 1933-12-16
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (date-year) 1933 • (author) Victor J. Brunclair
 5. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: In den Kon. Ned. Sch... 1933-09-29
  Victor J. Brunclair • (date-month) 1933-09 • Willem Benoy • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (author) Victor J. Brunclair • (date-year) 1933
 6. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: Kon. Nederl. Schouwb... 1933-03
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (date-year) 1933 • (author) Victor J. Brunclair
 7. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: Ned. Schouwburg. "Fa... 1933-11-25
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (author) Victor J. Brunclair • (date-year) 1933
 8. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. "Juffrouw Ker... 1933-12-02
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (date-year) 1933 • (author) Victor J. Brunclair
 9. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: K.N.S.: "De Zaak Dre... 1933-12-09
  (author) Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • Willem Benoy • (date-year) 1933
 10. ◼◼◼◻◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. "oompje heeft... 1933-04-15
  Victor J. Brunclair • Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Antwerpen • (date-year) 1933 • (author) Victor J. Brunclair