Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


35 document(en) met "Cultuur Dewael" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Ook Paul De Grauwe, professor economie aan de KUL, die in een publicatie-in-voor-bereiding een hoofdstuk wijdt aan cultuur in het kapitalisme, vindt dat door het subsidiëren van kunstenaars "de...De organisatie van kunst Wanneer dit nummer van Etcetera verschijnt zal Minister Dewael voor het eerst gepraat hebben met zijn Raad van Advies voor Toneel...Brinkman, de Nederlandse minister van Cultuur vatte het cultuurbeleid ooit als volgt samen: "De overheid organiseert ter wille van het algemeen belang een in wezen anarchistische tegenkracht". Precies

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Gemeenschapsminister van cultuur Patrick Dewael, nog volop ondergedoken in zijn zelfopgelegde studieperiode, vaardigde twee medewerkers af: Johan Huys (adviseur Schone Kunsten) en Eddy Frans (adjunct...gedeeltelijke decentralisatie van het Franse cultuurbeleid onder (nu alweer ex-) minister van cultuur Jack Lang...Een permanent gesprek tussen de minister van cultuur en cultuurdeskundigen van alle sectoren dient zonder verwijl georganiseerd te worden

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Annemie Neyts (PVV), Marc Galle (SP) en Luc Breyne (CVP) zijn allen lid van de Commissie voor Cultuur van de Vlaamse Raad; de laatste is daar zelfs voorzitter van...Overheid versus private financiering", temeer daar als eerste referaathouder het woord werd gevoerd door Patrick Dewael, Gemeenschapsminister van Cultuur...Verder citeerde Patrick Dewael uitgebreid de theorieën van de Leuvense hoogleraar economie De Grauwe (cf

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Het is belangrijk genoeg om op dit thema terug te keren, omdat de taart blijft wat zij is, ook al is Patrick Dewael inmiddels Karel Poma opgevolgd als Minister van Cultuur...De jongste maanden publiceerde Jozef Deleu van Ons Erfdeel beschouwingen over cultuur en cultuurbeleid in de Standaard der Letteren (5 april) en deed Hugo De Greef in Ons Erfdeel (maart -- april...De Socialistische Partij bood op een avond in een Brussels hotel de Belgische artistieke wereld de kans te luisteren naar de inspiratie van Jack Lang, toen die nog Minister van Cultuur in Frankrijk

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
De programma-verklaring van de huidige Vlaamse minister van cultuur gaat uit van dezelfde principes als die welke we in dit hoofdstuk formuleerden...Indien deze principes in de praktijk worden omgezet, dan zullen we voor het eerst geslaagd zijn om democratie en cultuur met elkaar te verzoenen...volgens deze definitie de cultuur niet het collectieve goed bij uitstek

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
De paradoxen zijn veelvuldig: in het advies wordt speciale aandacht besteed aan kinder- en jeugdtheater; ook in de stellingen van minister Dewael vinden we dit accent terug...Hoe valt dit te rijmen met minister Dewaels recente nota over meer cultuur in het onderwijs

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De ontmaskering van de waarheidspretenties van de tekst of, ruimer nog, van de cultuur: dat is de bedoeling van de Wooster Group in The road to immortality (part two). Hoewel ook dit als intentie te...De thematiek is duidelijk aan de andere cultuur ontleend: de danser bakent al stampend zijn terrein af en identificeert zich met het dier...Kuituurminister Dewael heeft die schoolvoorstellingen als aanleiding genomen om de subsidies in te trekken

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Een opera voor Vlaanderen?
De Minister van Cultuur wil nog eens goed nadenken over het bestede geld...Bij het ter perse gaan vernemen we de nieuwe plannen van minister Dewael

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
elk geval zijn de niet-ingeloste verwachtingen bij de toespraak van de Gemeenschapsminister van Cultuur, Patrick Dewael, nog niet verteerd...Beloften Zaterdag dan, de dag van de beloften, met de toespraak van minister Dewael, a.h.w...Froe-Froe van Marc Mail-lard is één van de Vlaamse groepen die tot internationaal te appreciëren kindertheater in staat is. En daar heeft het ministerie van Cultuur een belangrijke taak te vervullen

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Aan het woord is Jan Verbist, regisseur van Schatteneiland', het blijkt dat de minister van Cultuur, Patrick Dewael, zelf de voorstelling is komen bekijken

Nr. 18, Juni 1987 • Inhoudstafel
Een lastig karwei voor de minister van Cultuur lijkt wel de reorganisatie van de Opera voor Vlaanderen...Patrick Dewael wil een Vlaamse Opera Stichting, waarin de steden Antwerpen en Gent ook hun aandeel hebben

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
een mededeling van het kabinet van de Gemeenschapsminister van Cultuur, Patrick Dewael, heette het dat "principiële aandacht blijft uitgaan naar vernieuwende aspecten in het theateraanbod...een onderhoud met de minister van Cultuur, om hem persoonlijk hun beklag te doen over zijn beleid en de karigheid van de toelagen...Dewael moet gezegd hebben: "Ik stel vast dat u het onder elkaar ook niet eens zijt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Lang was men van mening dat die waarheid alleen bereikt kon worden door te steunen op één traditie en één cultuur, te wortelen in één grond...Die stap past trouwens perfect in een wereld waarvan het publiek is samengesteld uit een steeds rijker mengelmoes van rassen, -- en waarvan zelfs binnen eenzelfde cultuur elk individu bepaald wordt...Zulk soort theater - ook een gevolg van de visualiserende trend in onze cultuur - heeft auteur en acteur verlamd, en de hedendaagse dramaturgie uitgedroogd," Alfons Van Impe

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De Raad van State van zijn kant vernietigde het besluit van de minister van Cultuur om de subsidiëring van Globe te beëindigen: in strijd met het beginsel van behoorlijk bestuur, vond de rechtbank...de cultuur heb je de ronkende frases, de hogeborstzetterij, het hoog-opgeven over het zoveel betere buitenland: allemaal verwijzen ze naar utopische, niet bestaande idealen...Zij adviseert de Gemeenschapsminister van Cultuur

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
nooit gekomen, en het kabinet van de minister van Cultuur heeft al laten blijken de bemiddelende rol van de culturele centra -- tussen theatermaker en publiek -- anders te zien dan de Signaaljury...Aanmatigend De culturele centra hebben -- zo gaf Jari De Meulemeester, kabinetsmedewerker van minister Dewael, aan in zijn rede op de Hasseltse Signaaldag -- grotendeels de taak van het

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Vorig jaar werd de prijs van het Theaterfestival in de Amsterdamse Stadsschouwburg uitgereikt door de Nederlandse minister van Cultuur Brinkman, die in zijn toespraak expliciet refereerde naar de...Vandaag wordt de eer van de prijsuitreiking voorbehouden aan minister Dewael

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Etcetera 7) Oktober 1985 "Eén ding is zeker: het artistieke aanbod moet in de eerste plaats de subsidiëring en de vorm bepalen en niet omgekeerd... Gezien één minister van cultuur niet...Als ik de adviezen volg, heb ik geen visie op cultuur; als ik ze niet volg, doe ik aan politieke willekeur...Patrick Dewael, minister van Cultuur, in Humo, 25 december 1986) December 1987 "Produktie-omstandigheden zijn een intrinsiek deel van het produkt

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Op woensdag 22 juli 1988 ondertekenden de Gemeenschapsminister van Cultuur, Patrick Dewael, de burgemeester van Antwerpen, Bob Cools, en de schepen voor Cultuur van de stad Gent, Georges Bracke, de...De VLOS De reorganisatie van Dewael gaat veel verder dan die ten tijde van de oprichting van de OvV...De redenering van Dewael is eenvoudig: de VLOS krijgt meer dan de OvV, heeft minder personeel in dienst en kan als vzw gemakkelijker een beroep doen op sponsoring

Nr. 24, December 1988 • Etcetera • Over Mortiers monopolie, de ervaring van de...
Het monopolie Minister van Cultuur Dewael heeft er goed aan gedaan Mortier bij de oprichting van de VLOS te betrekken

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
De ironie wil dat de herziening van het theaterdecreet de prioritaire opdracht was die cultuurministers Ka-rel Poma als Patrick Dewael aan de RAT bij herhaling meegegeven hebben...Hij gaat even voorzichtig aan de mouw van Patrick Dewael frommelen...kunnen hopen op een lucide minister van cultuur die het wettelijk kader en de werkingsprincipes bijstelt


Toon volgende resultaten