Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "Cultuur Luc Martens"Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Pas op de viering van Staf Bruggen heeft de toenmalige minister van cultuur, Renaat Van Elslande, een balletje aan het rollen gebracht...Het seizoen daarvoor omvatte Links: Don Carlos (KVS, 1964) Rechts boven: De Kunst van de Komedie (NTG, 1984) - Foto Luc...Dat was het geval bij Gaston Martens zoveel jaren geleden

Nr. 32, December 1990 • Inhoudstafel
Theaterpublikaties vzw, Chris Lodewyckx, Erwin Jans, Dirk Verstockt Advertentiewerving An Van Den Broeck, Dienst Cultuur Promotie Naamsestraat 9-11, 1000 Brussel 02/513.82.52 Filmaanmaak Aero Physics...Neerstraat 26, 1743 Sint-Martens-Bodegem Drukwerk Indruk, Kasteellaan 275, 9000 Gent Abonnementen kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 780 fr...BMC In eigen land bracht Blauwe Maandag Compagnie Strindbergs Voader in een regie van Luc Perceval

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Bij het aantreden van minister Luc Martens hebben we onze vraag herhaald om inzage te krijgen in de beleidsplannen, het activiteitenoverzicht en de begroting van het Ballet, zodat we tenminste een...Bruno Verbergt: Ik treed minister Martens bij als hij zegt tot één Raad voor Cultuur te willen komen...Als ik zie wat er naar onderwijs en cultuur gaat, dan zouden beter deze tussenschotten eens opgehaald worden

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Het langverwachte antwoord van minister Luc Martens op de adviezen van de verschillende raden veroorzaakte veel beroering...Luc Martens: 'Ik denk dat het niet langer houdbaar is dat de vernieuwing alleen maar buiten de bestaande gezelschappen plaatsvindt...Een sterk staaltje van dit institutionaliserende beleid biedt het door Luc Martens gelanceerde concept van de 'samenwerkingsfondsen'. Door op coöperatie aan te dringen tussen de drie stadstheaters en

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten, Johan Wambacq • Redactioneel
Op het kabinet van minister Luc Martens werd ons verteld dat men voor 1997 hoopte een beleid uit te werken dat soelaas zou brengen voor literaire en kunstkritische tijdschriften, waaronder Etcetera...Molenstede Lieven Struye, Brussel Argos, Brussel De Vieze Gasten, Gent Damaged Goods, Brussel Ultima Vez, Brussel Fisko Data, Groot-Bijgaarden Anne Van Lancker, Gent Tijd Cultuur N.V

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Een salon van weigeraars Over het uitblijven van een dansbeleid In weerwil van de adviezen van de Raad voor Dans besliste minister Luc Martens afgelopen zomer geen nieuwe...Allicht alludeerde minister Martens met zijn bewering op het uitblijven van grootscheepse reddingsoperaties, zoals onder voormalig minister van cultuur Weckx, toen een vangnet met een omvang van 42...Minister Martens heeft al bewezen kordaat te kunnen optreden

Nr. 58, December 1996 • De redactie • Redactioneel
zijn rede bij de opening van het Theaterfestival 1996 onderstreepte minister Luc Martens uitvoerig de noodzaak en de onmisbaar- heid van een instituut als het vti...Het is aan de politiek om te beseffen dat het tijd wordt om ook dit soort niet controleerbare manipulaties van de cultuur achterwege te laten

Nr. 68, Juni 1999 • Stef Ampe • Manifest: De slag om geld, hondenpoep en...
gesproken; uitschuivers die overigens eerder op conto van de Vlaamse Regering dan van minister van Cultuur Luc Martens moeten geschreven worden...het najaar maakt bovendien een nieuwe minister van Cultuur zijn opwachting, mogelijk van een andere kleur, mogelijk binnen een anders samengestelde coalitie

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
Kan de politiek cultuur versterken...Dat is ongetwijfeld de verdienste van Luc Martens

Nr. 70, December 1999 • Redactioneel
Drie jaar geleden uitte toenmalig minister van Cultuur Luc Martens de wens tot meer samenwerking binnen het Vlaamse theaterveld...Wordt hier misschien niet een beleidsoptie van de vorige minister aan de zittende excellentie voor Cultuur opgedrongen

Nr. 70, December 1999 • Bart Eeckhout • Het monstertje heet Calimero
Dat was het uitgangspunt van Monstertje Brussel Een Theaterbeleid in de Hoofdstad, een onderzoeksnota van Els Baeten en Klaas Tindemans in opdracht van de voormalige Vlaamse minister van Cultuur Luc...overgrote deel van de rekeningen te betalen (overigens tot frustratie van heel wat Vlaamse beleidsmakers, die al dat geld liever naar 'echte' Vlaamse cultuur zouden willen zien gaan, kwestie van Brussel dus...Dat zal allicht iets te maken hebben met de opdrachtgever, de Vlaamse minister van Cultuur, maar zo komen we er natuurlijk nooit

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
Dit project beoogde een reorganisatie van de administratie, met als doel bij alle bevoegdheden van de voormalig minister van Cultuur - Welzijn, Volksontwikkeling en Cultuur - een eenvormige erkennings...De tweede reden voor een herziening van het decreet was de in 1997 door toenmalig cultuurminister Luc Martens geïnstalleerde Raad voor Cultuur...zijn beleidsnota Werken aan Netwerken stelde Luc Martens indertijd dat de kunst 'als één van de zachte sectoren kordaat verdedigd moet worden'. Een nobele gedachte waar op het eerste gezicht niets op

Nr. 71, Maart 2000 • Redactioneel
1996 werden deze gezelschappen samen met De Stichting (dat geen nieuw dossier indiende) en De Verrukking op het laatste nippertje door toenmalig minister van Cultuur Luc Martens geschrapt, hoewel de...Dat is des te spijtiger gezien het feit dat minister van Cultuur Bert Anciaux een verhoging van het theaterbudget niet als een eerste prioriteit beschouwt...Van de Commissie kregen deze drie centra een positief, van de Administratie Cultuur een negatief preadvies