Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


324 document(en) met "Derde Wereld" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
AKT Antwerpen Als in de oorlog Op 29 oktober 1982 ging in de Beursschouwburg Als in de oorlog in première: de derde theaterproduktie van het Antwerps Kollektief voor Theaterprojekten...multi-centraal: de wereld is niet voortdurend in expansie, zoals de moderne mens dacht, maar bestaat uit combinaties van relaties...Men spreekt altijd in de derde persoon -- zowel over zichzelf als tot de andere(n). En wat de tijd betreft: in de tekst van Jandl 'bezigen' de personages uitsluitend de alleen in het Duits voorkomende

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
DERDE WEEK : Per week zal drie keer worden gerepeteerd met figuratie...nuttigen snacks en Rodenbach en ik hoor dat de helft van de wereld me op de televisie heeft gezien...Over de taalstrijd, Zwartberg, 1968 en Leuven Vlaams en dergelijke had nog veel kunnen worden verteld, maar dan hadden we er nog een derde deel moeten bijspelen

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Aangespoeld op de lege ruimte van het toneel (het eiland in Defoes roman) begint hij aan zijn Wanderjahre: een woelige avonturenreeks die hem in alle delen van de wereld brengt...Geen al te mooie wereld: incest, koppensnellers en hoererij...Tenslotte nog een derde kenmerk om het imago te completeren, nl

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Derde repetitieweek voor een stuk dat er nog niet is. In de plaats daarvan zijn er themata: 'tederheid', 'Sehnsucht', 'ik toon me, ik stel mezelf voor', 'ik verplaats me'. En er is muziek, talloze...twee internaatsmeisjes op zon-daguitstap; in hun rose kleedjes, opgedirkt, zijn ze ook een paar, met veel te grote verwachtingen in een veel te kleine wereld...Werd ze in de behoudsgezinde ballet wereld ooit nog geprezen, vanaf nu wordt ze genegeerd, in tegenstelling tot de theaterwereld die in haar een belangrijke vernieuwer ziet

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Leonore In de stilte ontwikkelt zich een talent, een karakter in de stroom van de wereld...Met brede vleugels zweefde het beeld van de dood me voor ogen, dekte het uitzicht af op de altijd nieuwe wereld...Nu eens zinkt hij weg in zichzelf, alsof de hele wereld in hem lag en hij zichzelf volstrekt genoeg was in zijn wereld

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
internationaal secretariaat in Parijs probeerden toezicht te houden op de inbreuken op de arbeidsvrijheid en de vrijheid van mening onder de theatermensen in de wereld...Fundamenteel, en dat is het derde punt, staat het Belgische Centrum in dienst van de derde wereld...Vlamingen in de Wereld, medevoorzitter van het Belgisch Centrum van het Internationaal Theaterinstituut en lid van het Internationaal Uitvoerend Comité van datzelfde I.T.L Verder is hij erevoorzitter

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Zijn bekommernis was een maatschappelijke: de toeschouwer vragen naar zijn wereld...Alles loopt daar door mekaar: het heden sleept het verleden mee, de derde wereld ligt in Europa, enz

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Hij kwam naar Kapai Kapai kijken en zei 'goed geprobeerd, jongen'. Ik hang met heel mijn ziel vast aan de wereld van tussen de twee wereldoorlogen...Toen je met Tiedrie begon zei je dat je theater uit de derde wereld bekend wou maken, de gevoeligheid voor de derde wereld voeden...elementen van de derde wereld

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
deze wereld dan zo dwaas...Spalding heeft ook een derde optreden versierd op de OFF KAAI in de B.A...En de financiële wereld

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
deze wereld dan zo dwaas...Spalding heeft ook een derde optreden versierd op de OFF KAAI in de B.A...Century Studies stelt hem in staat een synthetisch beeld te geven van de postmoderne wereld beheerst door de media, cybernetica en informatica; door anti-oedipale, zelfs anti-humanistische gevoelens

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Meer zelfs, op 5 april heeft Han-senne het volgende aan Poma beloofd: Ik heb het genoegen u mede te delen dat Derde Arbeidscircuit-projecten zullen kunnen ingediend worden door o.m, theaters...wereld redden, We zijn barbaren, we hebben een enorme macht ontwikkeld maar we zijn niet in staat, door een gebrek aan culturele capaciteiten, met die macht om te gaan

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
van de geïndustrialiseerde wereld" (1). Alleen hebben de Amerikanen de cultuur beter aangepakt dan de Europeanen, d.w.z...het streven naar een betere wereld ziet Schechner in theater een heilzaam middel...Dus geen wereld overheerst door staatskapitalisme, corporatisme of een internationaal socialisme

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Lamme Aan 't eind van de wereld... Tijl Naar 't eind van de wereld verhuisden we toen, wijl het eigen dak en de boomgaard en 't familjare nest van de...Lamme En Tijl stond geplant op het hoogste duin, en blies naar de hoeken van heel de wereld z'n jammervolle wanhoop uit...Assepoes is nu gestorven... Tijl... Benauwend prangt me vergetelheid als 'n kluize, en rillend revel ik vruchtloos tegen,.. Strijd is ten einde... M'n ziel is krank,.en dk wereld ? De wereld

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Zij lijken teleurgesteld, ontnuchterd, cynisch berustend nadat een vroegere generatie zijn hoopvolle verwachtingen over de veranderbaarheid van de wereld niet heeft kunnen waarmaken...Een herdersjongen die opgegroeid is in een wereld zonder mensen en die van zijn meester een ongenuanceerde vrouwenhaat heeft meegekregen, erft een fortuin als deze laatste overlijdt...Het gevolg hiervan is dat de aandacht volledig valt op de wereld van de regisseur

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Het was alsof een bliksem insloeg die de wereld zo fel verlichtte...Het derde en laatste bedrijf is een rituele (zelf)moord

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Het stuk gaat over een intellectueel, Gregor, die terugkeert naar het platteland waar hij vandaan komt, en merkt dat hij niets meer met die wereld van zijn broer Hans, een bouwvakker, en zijn zus...Elk personage, dat geen karakter, geen psychologie heeft, dat enkel 'leeft' dank zij zijn tekst, construeert zijn wereld...dat een primitieve wereld van gewelddadige klassetegenstellingen (hij begint woedend te bulderen als hij over de bourgeoisie praat). Nova vertolkt, oppervlakkig, de ideologie van de Groenen, die

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Wisten wij veel dat het Yvonne Lex was die die brief schreef...) "Ten derde wordt in het decreet geen rekening gehouden met een essentiële factor, de toeschouwer...Subsidie heeft natuurlijk dit voordeel dat bij ons de prijs per plaats het goedkoopst is van de wereld

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Inmiddels is een derde auto aangekomen, die een klap van de tweede krijgt en ook aan het stoten slaat...psychologisch inductieproces ook naar de andere kant van de spoorbomen overslaat, totdat ten slotte heel de wereld daar staat met een spatbord, een wiel, een toeter, en Hardy met een band om zijn nek, die hij na

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Zowat alle landen van de wereld zouden hieraan meewerken...wereld gevonden wordt, kan bevatten...Müller In Keulen werkt Bob Wilson op dit ogenblik aan een volgend deel van the CIVIL warS; het omvat: eerste akte, scène a; derde akte, scène e en vierde akte, scène a. De première is voorzien op 19 januari

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Ten eerste drukt de overwinning van een mijnwerker op de vertegenwoordiger van de klassieke wereld (betekenisvol Heros genoemd) een hernieuwd geloof uit in het vermogen om een onrechtvaardige sociale...Met deze term bedoelt hij niet dat zijn recentere stukken (de derde reeks, waaronder The Bundie, 1978; The Worlds, 1979; en Restoration, 1981) pasklare antwoorden bieden, wel dat ze sociale...Het slot van The Bundie speelt zich af na de revolutie, niet in een naïeve idylle, maar in een reële wereld waar mensen oud worden, ongevallen gebeuren en tragedie bestaat


Toon volgende resultaten