Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


138 document(en) met "Dramatisch Werk" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
baanbrekend werk leverde in het avant-garde theater met produkties als Dionysus, Commune, Oedipoes, Tooth of Crime en Mother Courage...Wel gaat de toeschouwer meteen verbanden leggen met de buitenwereld: het dramatisch gebeuren is zeer innig verbonden met een realiteit, niet als een afbeelding ervan, wel als een -- hoofdzakelijk...Misschien zou een regisseur die enige afstand weet te houden van de scène, aan de gebreken van het eerste werk enigszins kunnen verhelpen

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Wat ik oorspronkelijk als modieus taxeerde, dien ik naderhand als een dramatisch correcte regie en scenografie te erkennen...Je schrijft in het programma De Voetwassing dat in de jaren zeventig Fassbinder, Kroetz en andere Duitse auteurs sterk geïnteresseerd waren in het werk van Fleisser...Acteurs Werk je dan liefst met amateurs of met professionelen, voor zover je daar met je beperkte regieervaring kan over oordelen ? Mark Vankerkhove: 'Amateurs of mensen die

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Toch zaten er een aantal interessante elementen in dit opzet, die nieuwsgierigheid wekken naar een volgend werk...Dat is duidelijk bij de groep Piramide op de Punt in zijn eerste stuk Het Zuilenveld, een zeer lichamelijk, dramatisch mi-mespel, waarin naast het visuele aspect de abstrahering van menselijke...Rond de Lege Ruimte in Brugge werd Altar Danstheater opgericht en een eerste werk staat op til

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
De aria's zelf zijn niet zo dramatisch als deze in de andere late opera's. Dat kan te verklaren zijn door het feit dat Mozart zich een beetje plooide naar een voorbijgestreefde conventie van de opera...Het begint bij zeer algemene concepties van de stof en zijn representatie en leidt tot minitieus werk met onooglijke details...Herrmann, en met hem directeur Mortier en dirigent Cambreling, bewezen hebben dat dit werk meteen naast Die Zauberflöte kan geplaatst worden, mag dan nog een open vraag blijven, wel is er met

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Verpletterd In Dramatisch Akkoord schreef je dat de echte breuk in je leven en werk kwam met Terug naar de bron, een KVS-produktie die op toernee ging naar Kongo...Paling In heel je werk is een sterke politieke inslag te vinden...tegenstelling tot het latere werk van Tiedrie was het eerste stuk, The Tale of the Mah-Meri, helemaal ge- bouwd rond spel, met name dat van Siti Fauziah

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
spanning die de belangrijke conflicten (met de mannen) dramatisch voorspelbaar maakt...De ingenomen stellingen zijn menselijk niet en dramatisch nauwelijks verantwoord: twee koppige kleine kinderen maken ruzie, hoewel hun klaarblijkelijke intellectuele bagage deze indruk wel doet...hecht als verdubbeling van zijn eigen mentaliteit, wordt benadrukt en de conflictstof wordt aangebracht, zodat het stuk dramatisch vooruit kan

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Het werk van de Oostduitse regisseur Jürgen Gosch is hier te lande nauwelijks bekend...de eindscène van Woyzeck die later zal beschreven worden). Een verwijzing naar de brutaliteit waarmee het dramatisch conflict ingrijpt in de situatie van de personages

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Wat bij ons franstalige theatermensen dramatisch is, is de onwetendheid en de onkunde waarmee we te maken hebben...Daarnaast willen we het werk laten zien van andere mensen, die zelden of nooit naar België komen, zoals Lavaudant en Bourdet

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Het lijkt dan ook niet overbodig de principes en ideeën die aan de basis liggen van Cunninghams werk nader te belichten, te meer daar zij een belangrijke invloed hebben uitgeoefend op heel de post...Autonomie van de beweging Hoe verwerkte Cunningham deze en andere invloeden in zijn werk ? Eén van zijn belangrijkste en meest revolutionaire uitgangspunten was de volstrekte autonomie van de...Hoewel sommigen van de postmoderne choreografen zich expliciet gedistantieerd hebben van Cunninghams werk en uitgangspunten, heeft hij de weg gebaand die de experimenten van de jaren zestig en

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Onze lieve Vrouwke, dat is uw werk...Ook zoo vulgaire, he ? Lamme heeft z'n werk...lijkt ook 'n snel opeenvolgen van «passes» vóór het eigenlijk dramatisch duel

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Rond de jaren '25-'30 bereikte het Vlaamse theater een ongeziene artistieke hoogte in het werk van het Vlaamsch Volkstooneel...Dat is intrinsiek rechtvaardig omdat zijn absolute waarde (als dramatisch auteur en als theaterregievernieuwer) over de roerige tijden van de jaren 20 en 30 heen terecht geslonken is; dat...Als dramatisch auteur 'sentimenteel' in Schillers trant, blijft zijn vorm onecht, gedraaid, gekunsteld, een tijdelijke uitkomst die geen organische verbinding tot stand bracht omdat elk Gestalt

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Gerard Mortier, die alles wil in het werk stellen om het genre springlevend te maken, vindt dat het absoluut noodzakelijk is om nieuwe werken aan het bekende repertoire toe te voegen...Maar waar zit er ook La passion de Gilles (Nationale Opéra) Foto's Paul Versele maar een dramatisch conflict verscholen achter deze feiten...Dat alles levert dus een vertoning op die maar half geslaagd is. Men constateert het met spijt, want hier is jaren werk aan besteed

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
dramatisch-literaire) waarde als criterium...Trilogie Die atmosfeer is in Van Brussels latere werk zeker nog aanwezig, hoewel meer genuanceerd en complexer...Vooral in de monologen van Jeronimus valt een analogie met het recentere werk van Heiner Müller - ik denk o.a

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Het getoonde was zo a-dramatisch, dat ook hier Wilson aanvaardde dat het misschien niet altijd even boeiend was: opnieuw werd men uitgenodigd om de zaal te verlaten tijdens de voorstelling...Het is ook de eerste keer dat ik met een echte schrijver werk...Het woord opera betekent voor mij gewoon 'werk' en niet een specifieke vorm van werk

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Bonds eerste toneelstukken zijn eerder dramatisch dan narratief: veel moet blijken uit de actie want de dialoog is geconcentreerd en de korte replieken (vooral in The Pope's Wedding en Saved) zijn staaltjes...Ten tweede begint Bond nu zelf de eerste produktie van zijn stukken te regisseren wat wijst op een toenemende drang om zijn werk te verklaren...retorische maar daarom niet noodzakelijk schematische wijze te werk gaan om de massa te overtuigen van het onrecht dat hun aangedaan wordt

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
als femme fatale Al deze tekortkomingen van het werk als dramatische structuur nemen niet weg dat André Delvaux er veel voor voelde om dit werk op de scène te brengen...Het werk van Glittenberg alleen al rechtvaardigt een bezoek aan deze voorstelling...Van zichzelf zegt hij: 'Ik ben een echt risico". Men kan wel zien dat hij voorzichtig te werk gaat

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Hij zag in het werk twee retorische formaties naast mekaar aan het werk: de apollinische overtuigingskracht van "den fijnen kunstvollen goudsmid-hoveling Sae-mund" en de wilde dyonische zang van de...Bij de laatste uitgave van het werk in 1939 (Standaard Boekhandel) ontstond er een korte polemiek, waarbij Starkadd voorgoed naar het cultuurhistorische museum werd verwezen...Werk 2, pp

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Tweede Bedrijf In de opvoering worden hoofdzakelijk twee teksten gebruikt: er is Goethes dramatisch fragment over Prometheus (1773), geregeld onderbroken door fragmenten uit Lully's Alceste...De dualiteit tussen het tragische en het komische en het spelen daarmee is uitgegroeid tot een constante, een soort stijlkenmerk in het werk van regisseur Sam Bogaerts bij het Gezelschap van de Witte...hebben reeds het werk van Achim Freyer aangehaald

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
Het is dan ook eerlijk om Verwanten onder meer te bekijken als een school- of werk-voorstelling...Gezien ze echter in Verwanten geen structurele band heeft met wat ervoor en erna komt, wordt Iwanows woede hier slijmerig in plaats van dramatisch

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Hij had bewondering opgevat voor het werk van Jerzy Grotowski en verkreeg in diezelfde periode (waarschijnlijk 1970) een beurs om in Polen te gaan studeren...Pierre Vlerick (Proka-Gent) getuigt: "Hij was in de wolken teruggekomen, maar een echt werk-systeem had het hem niet opgeleverd...bracht de Studio Herman Teirlinck met succes zijn stuk De Rioolvogels uit (gepubliceerd in Dramatisch Akkoord, 1969, Amsterdam, P.N


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK