Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


42 document(en) met "Figuurlijk Natuurlijk" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
Helemaal onwetend was Wulff natuurlijk niet: ze had tenslotte ooit balletschool gevolgd...was natuurlijk helemaal niet nodig geweest - maar dit terzijde). Het zegt veel over de nog altijd bestaande kloof tussen de wereld der dance studies en de dance world zelf...Dansers hebben inderdaad voortdurend met elkaar te maken, en dat zowel letterlijk (het aanraken van, het werken mét eikaars lichamen) als figuurlijk (de vaak lange werkdagen, de vele tournees). Zonder

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
XL is dan ook de geliefkoosde maat van Villanella, letterlijk en figuurlijk: grote manifestaties (Kunstonderacht, Schommels, De Nachten,...), multidisciplinaire producties en initiatieven (Musicircus...Natuurlijk is het niet al groot wat de klok slaat, al was het alleen maar omdat de beperkte subsidies dat niet toelaten

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Natuurlijk vinden we elkaar niet overal in. Er zijn ook tegenstellingen...Je pept je natuurlijk wel op: misschien is het wel leuk om eens een productie te maken zonder geld van de danscommissie...Als fotograaf voor een gezelschap zitje natuurlijk wel met het gegeven dat je foto's ten dienste staan van het gezelschap en dat ze gebruikt worden als illustratie- of promotiemateriaal voor hun

Nr. 74, December 2000 • Rud Vanden Nest • Vestiaire verplicht
De blote buik In de loop van wat ik gemakshalve maar mijn toeschouwerscarrière zal noemen, heeft het theater natuurlijk een evolutie doorgemaakt...Meer letterlijk dan figuurlijk werd hij dan ook stelselmatig door elkaar geschud en met de regelmaat van een klok beschimpt, verblind, geïnterpelleerd, overschreeuwd en bedreigd met drilboren en...Goudbestikt en blauwgebict Het bovenstaande is natuurlijk even schematisch als karikaturaal

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • De kunstenaar, de stad en Brussel
Want vergeleken met bijvoorbeeld Londen of Parijs blijven de huren betaalbaar, zeker in het centrum, wat een al te eenzijdige sociale samenstelling van de bevolking tegengaat (ik laat nu natuurlijk...De keuze om bijvoorbeeld in Brussel te werken, kan natuurlijk op extra-artistieke motieven berusten, zoals familiale en vriendschapsbanden of -algemener- de zo onderhand welbekende surreële charme van...Men moet dat alles natuurlijk ook politiek willen, en dan beschikt een stad als Brussel niet meteen over grootse troeven (zie hierboven, zie wat eerder werd gezegd over het ontbreken van een

Nr. 79, December 2001 • Marleen Baeten • Niets is wat het lijkt: De Tooverfluit...
Door de verregaande vereenvoudiging verlies je natuurlijk een deel van de rijkdom van het origineel...tooverfluit uitvoerders van een concept dat te weinig 'speels' is (letterlijk en figuurlijk) om de hele voorstelling lang de verbeelding te stimuleren

Nr. 80, Februari 2002 • Rud Vanden Nest • Het stutje onder de kast
Het stutje onder de kast heeft iets emblematisch voor de hele productie: een kordate ingreep die de hele zaak letterlijk en figuurlijk optilt...En er is natuurlijk ook de kast

Nr. 80, Februari 2002 • Marleen Baeten • Meisjes in de hoofdrol
etcetera 80 O O O 31 De meisjes zijn twaalf a dertien jaar, een mysterieuze leeftijd: onbestemd, ongedefinieerd, letterlijk en figuurlijk...Geruime tijd speelt hij alles wat zij dicteert, maar dat blijft natuurlijk niet duren

Nr. 80, Februari 2002 • Marleen Baeten • Theater is (niet) voor iedereen: het verschil...
Natuurlijk kan je allerlei kritische bedenkingen formuleren bij de lichtjes euforische conclusies: dat de culturele elite altijd wel nieuwe distinctiemechanismen zal ontwikkelen (Bourdieu); dat het...cultuurpaleizen vormen inderdaad een drempel voor de meeste van onze cursisten, maar het geeft hen tegelijk een goed gevoel om die drempel - letterlijk en figuurlijk - te overschrijden: omwille van het gevoel 'erbij

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
Hoe kunnen we nu spelend uit depressie- en angstgevoelens geraken, uit de gevangenissen die we zelf letterlijk en figuurlijk creëren...Het publiek dat daarop afkomt, is natuurlijk geen massa, maar wel verrassend talrijk voor een toonmoment in een onderzoeksproces...Zoiets is natuurlijk een utopie, maar het idee is artistiek heel belangrijk

Nr. 86, April 2003 • Bert Bultinck • Vlammenwerper in uw gat: Kunst en censuur...
Dat is figuurlijk taalgebruik, en het komt ook ietwat pathetisch over, zeker als je even de letterlijke betekenis van het woord 'verminking' voor ogen houdt...Net dat immer wazige verschil tussen letterlijk en figuurlijk taalgebruik verleidt de westerse taalgebruiker er ook toe om, naast woorden als 'verminking', 'verkrachting' (die opvoering is een...zullen natuurlijk wel tevreden bezoekers geweest zijn, hier en daar een begeesterd koppel

Nr. 86, April 2003 • Hoe vertaal je ALIBI?: MEG STUART's ALIBI...
Dat ligt natuurlijk voor de hand: het resultaat zou wellicht niet veel meer opleveren dan een werk-opname...Het hoeft weinig betoog dat de film door deze ongewone cameravoering en door het gebrek aan duidelijke standpunten (iets wat je zeker letterlijk, maar in zekere zin ook figuurlijk kan verstaan) niets

Nr. 89, December 2003 • Klaas Tindemans • 'De goesting steekt zijn stem vol vuur.':...
Natuurlijk is elke intelligente toneelproductie ook een bewuste sublimatie van de eigen 'speldrift', maar op zichzelf is dat geen interessant verhaal...Dat minimum bleek trouwens welgeteld één voorwerp te zijn: een opblaasbare olifant die de hele scène inneemt en die zich langzaam, onmerkbaar voor de onwetende toeschouwer, letterlijk en figuurlijk

Nr. 91, April 2004 • Maaike Bleeker • Verhalen voor een nieuwe wereld: Een repliek...
Dergelijk oorsprong-denken draagt een risico in zich: het feit dat wat in een bepaalde vorm ooit belangrijk was, op een bepaalde plaats en tijd, als een natuurlijk en daarom bovenhistorisch kenmerk...Mensen vluchten in een privé wereld, sluiten zich letterlijk of figuurlijk af voor de wereld om hen heen of kiezen voor de frontale aanval op de moderne tijd vanuit een regressief verlangen naar een...Hiermee is natuurlijk nog niets gezegd over hoe invloedrijk dergelijk geëngageerd theater kan zijn

Nr. 98, Januari 2005 • Marianne Van Kerkhoven • Het ideale stuk
Het reizen, het zich letterlijk verplaatsen of het zich figuurlijk verplaatsen in een mentale of virtuele ruimte is een van onze belangrijkste praktijken geworden en leidt wellicht tot een nieuwe...Ieder heeft natuurlijk zijn ijdelheid

Nr. 103, September 2006 • Luigi de Angelis, Chiara Lagani • Mythomanie, erotiek en terreur
Dat wordt natuurlijk vanuit het narratieve standpunt in het verhaal zelf gesuggereerd...Als de taal niet onmogelijk was, dan zou ze niet die transformatie van het kinderlichaam naar een figuurlijk instrument maken

Nr. 105, Februari 2007 • Christophe Van Gerrewey • Het dubbele verlangen van het theater
duidelijk al van de ‘moderne’ Marcel op leeftijd). Voor de letterlijk en figuurlijk lagere burgerij is zoiets nauwelijks mogelijk: ze zijn zo druk bezig met zichzelf goed te gedragen, met het...beschikbaar, maar voor sommigen toch veel makkelijker zichtbaar) is natuurlijk neergehaald

Nr. 108, September 2007 • Jelle Dierckx • Notities en bedenkingen omtrent geluid, theater en...
Geeft natuurlijk te denken over het ideaal van muziektheater...Dat kan natuurlijk zowel positief als negatief begrepen worden...Maar dat is natuurlijk een totaal andere benadering dan deze van bijvoorbeeld de spectralisten

Nr. 111, April 2008 • Julie Rodeyns • De tentoonstellingsruimte anders bekeken
Dat klinkt misschien als een platitude, maar bijzonder aan I am your private dancer is, dat dit niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk te nemen valt...Blijft nog het feit dat de tentoonstelling als openbare ruimte natuurlijk nooit ruimte enkel-voor-jezelf is, maar steeds een ‘gedeelde ruimte’. In dat opzicht ligt One minute solo trouwens erg in de

Nr. 111, April 2008 • Erwin Jans • What if God was one of us?
Teirlinck, 16) Waar het om gaat in het moderne theater is natuurlijk precies die “merkwaardige inhoud van het woord kunst”. Kunst wordt modern wanneer het “dispuut” over haar inhoud ontstaat...Het lege toneel in Winterverblijf moet zowel letterlijk als figuurlijk begrepen worden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK