Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


499 document(en) met "Film" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Het clownsmasker wordt afgelegd om, zoals in de klassieke film van Fellini, het triest-tragische ware gezicht te tonen dat eronder schuilt

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Wel heb ik voeling met nieuwe richtingen in film en muziek

Nr. 1, Januari 1983 • Paul De Bruyne • Het Gezelschap van de Witte Kraai: Romeo...
Romeo and Julia-film van Zeffirelli en uit een Laurel and Hardy-klucht

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Elders wordt er evenveel aandacht geschonken aan concerten, soms tentoonstellingen en in Lime-light, Comedie en De Spiegel vooral aan film

Nr. 3, Juni 1983 • advertentie)
Robbe De Hert Het jungle boek van de Vlaamse film

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Vlaamse film, een reportage in cinéma-véritéstijl, waarin je ontroering, woede, bezetenheid, vreugde, ontgoocheling, inzicht, enfin, alles wat een artiest boeiend kan maken, fris van de lever geserveerd...Ter verduidelijking van bovenstaand motto, citeren we de daarop volgende paragraaf: "De promotie, de Belgische film naar buiten kenbaar maken is trouwens altijd één van onze zwakke punten geweest...1972, op het eerste internationaal filmfestival van de korte film te Grenoble, werden zeven van de acht ingezonden Belgische films geselecteerd en behaalden ze vier of vijf van de zeven hoofdprijzen

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Avant-gardetheater en -muziek, film en tentoonstellingen zorgden voor de vorming van een nieuw publiek

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Want het ziet ernaar uit dat Hesitate and Demonstrate met dit stuk een achterhoedegevecht levert met het medium film...Het lijkt alsof het de film in het creëren van een bepaalde sfeer alsnog naar de kroon wil steken...Door zijn preoccupaties met film, zowel op vormelijk als inhoudelijk vlak, roept Hesitate and Demonstrate met deze produktie herinneringen op aan Laterna Magica

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
veel aandacht besteedt aan perceptie, mimesis en ontologie (zoals in het essay over theater en film). Herhaaldelijk herinnert hij aan de band tussen taal, theater en theorie: zo behoort het tot één van de

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
De dame met het hondje, maar dan op film...Je kunt geen twintig keer hetzelfde stuk of dezelfde film zien

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
De dame met het hondje, maar dan op film...Je kunt geen twintig keer hetzelfde stuk of dezelfde film zien...veel aandacht besteedt aan perceptie, mimesis en ontologie (zoals in het essay over theater en film). Herhaaldelijk herinnert hij aan de band tussen taal, theater en theorie: zo behoort het tot één van de

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
En dan zijn er de scheepsarts-dichter die hoopt voor de film te kunnen schrijven en een ongeneeslijk zieke jongeman die zich op de maffioso wil wreken...Het geheel heeft Cloos in een muzikaal decor geplaatst, waarbij de ganse vertoning begeleid wordt zoals bij een film...Er is een hoofdstuk over de film The Misfits starring Marylin Monroe, op dat moment Millers vrouw, een sectie over t.v

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Liz LeCompte: Dat nog steeds vastzitten aan...
Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat je met theater bezig bent: als ik met film bezig zou zijn, zou ik films citeren...musical en de film...de film wordt dat soort genres al minder 'low' gequoteerd, maar niet in het theater

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
vaudeville, TV-serie, en ook musical en muzikale film...verworpen, toch blijft dit materiaal zijn stempel op de voorstelling drukken: North Atlantic ontleent vele elementen aan de musical, de muzikale film, het melodrama...de vorm van film- en TV-melodrama opnieuw naar Europa

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Niet toevallig ontstond film als medium op het consolideringsmoment van de Amerikaanse staat...vaudeville, TV-serie, en ook musical en muzikale film...verworpen, toch blijft dit materiaal zijn stempel op de voorstelling drukken: North Atlantic ontleent vele elementen aan de musical, de muzikale film, het melodrama

Nr. 4, September 1983 • Inhoudstafel
Le Nouvel Öbservateur geeft Delfeil de Ton hem lik op stuk: "De Amerikaanse film is, zoals heel Amerika zelf, een Europese creatie

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Op drie jaar tijd heeft hij de inbreng van film en van televisie in Avignon sterk vergroot en hij blijft zich permanent vragen stellen over de toekomst van het theater tegenover die andere media en...niet toevallig de film Ondergang van de Titanic (Drie jaar eerder ook door het BKT gespeeld in een prachtige regie van D.Buyse): de parallel met het zinkende hotel ligt voor de hand

Nr. 5, Januari 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Kijkend naar een film op televisie, puur toeval, spits ik plotseling m'n oren: "wat vind je bijvoorbeeld van muziek, ballet, van kunst, van architectuur of theater...De donkere ogen van de vrouw fonkelen (dat denk ik tenminste, bij film weet je maar nooit), ze haalt adem en zegt: "Laat me de vraag dan anders stellen...Film Akerman

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Rook, sneeuw en regen, passages op film, een groot voordoek, dit alles is overbodig en alleen maar belachelijk

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Het is geen filmbelichting, een studiobelichting zoals ze dat deden ten tijde van de stomme film


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK