Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


9 document(en) met "Hamlet tot Horatio"Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Terwijl één zin de sleutel lijkt te zijn tot Rijnders' Hamlet, één zin die het ideologiekritisch discours opent...Als Shakespeare in Hamlet het verst gaat in het spelen van het spel-in-het-spel, dan verheft Rijnders dit dramatisch procédé tot ideologie...Rijnders' personages blijven zichzelf ensceneren tot in de meest perverse consequenties: Hamlet kiest voor zijn gekte, omdat dit de enige manier is om zichzelf te blijven

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Hamlet En ten slotte dan het "aartsstuk" Hamlet in de versie waarmee Walter Tillemans en het Nieuw Ensemble Raamtheater hun nieuwe ruimte op 't Zuid in Antwerpen inspeelden...met pak en zak, de zaal en nemen de ruimte in bezit (gezien de nieuwe zaal gebeurt dit dus letterlijk en figuurlijk): de ruimte zelf wordt tot spel, tot spectaculair gadget, als in de loop van het...Deze voorstelling zoekt voortdurend haar evenwicht tussen een onderhoudende toon - gestoffeerd door "ontladingen" zoals het gitaarspel van Hamlet en Horatio of de actuele verwijzingen (werkloosheid

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
Hamlet blinddoekt zich, doodt Horatio, neemt zijn koffertje, gaat de loopplank op aan boord van een B-52 bommenwerper richting Engeland... de Hamletmaschine kan beginnen...Horatio (Jörg-Michael Koerbl) is in de Hamlet zijn intellectuele kompaan, zijn geweten, zijn reisgenoot in de tijd...Daarom spreekt Horatio met geluidsversterking, waardoor hij tot iemand van een andere planeet wordt, uit een andere tijd (DEELGENOOT VAN MIJN GEDACHTEN DIE ONDER HET BLOED ZITTEN SINDS DE OCHTEND

Nr. 43, November 1993 • Eddie Vaes • 'Onze tijd is uit zijn voegen'
Ander belangrijk thema is de vriendschap, tussen Hamlet en Horatio, maar ook tussen Rosencrantz en Guildenstern...Van Hove wilde geen depressieve Hamlet, geen Hamlet die niet tot handelen komt, maar een die zijn gevoelens en twijfels voortdurend duidelijk onder woorden brengt, zoals de jonge generatie die in een...Met een decorbouwer als Jan Versweyveld aan je zijde en een schare goede acteurs als Bart Slegers (Hamlet), Willem Nijholt (Claudius) en Viviane De Muynck (Gertrude), Henk van Ulsen (Polonius), Peter

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
Kan de live performance vandaag nog gezien worden als iets revolutionairs, als een kritische massa, als een weerstand tegen de oprukkende massamedia, als een messianistische mogelijkheid tot...Deze heeft immers het postpositivisme opgewaardeerd van ideologische tot wetenschappelijke praktijk, en heeft zich daardoor tot doel gesteld historische feiten te produceren 'zoals die werkelijk...Benjamin is ook actueel omdat hij een minder groot modernist is dan Brecht, omdat zijn spelers niet enkel de vervreemdingseffecten hanteren, maar ook zelf in de anonimiteit en vervreemding niet tot

Nr. 61, Januari 1997 • Klaas Tindemans • Shakespeare en het pelliculetaboe
Branagh Met zijn Hamlet-verfilming bevestigt Kenneth Branagh het vermoeden dat de ambitie om Hamlet tegelijk te spelen en te regisseren bijna per definitie leidt tot rampzalige gevolgen...Meer nog, elke afwijking van de eigen blik - regisseur Branagh is inderdaad Hamlet, de figuur - wordt in de kiem gesmoord: de bescheiden Horatio, de zotte Ophelia, de perverse Polonius, ze krijgen...Branaghs Hamlet toont in zekere zin zelfs dat wie zich met de oude interpretatieproblemen bezighoudt en deze al te subtiel oplost, terwijl hij de klassieke centrale positie van de Hamlet-figuur intact

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
kortom zij groeien uit tot artistiek hoofdverantwoordelijke, tot 'auteur' van een productie, zonder dat zij daarom de 'titel' van schrijver, regisseur, choreograaf of componist als dusdanig willen...Eenheid is het resultaat, maar ze komt tot stand op een andere dan de traditionele manier die wij tot nog toe kennen...Hamlet tot Horatio: "There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy

Nr. 77, Juni 2001 • Rud Vanden Nest • (H)AMLET(T) of De Muizenval
Reken daarbij dat die visie de regisseur verder noopt tot tekstverschuivingen, onder meer om een ander breekpunt te produceren, en je komt tot de conclusie dat deze Hamlet veeleer die is van Brook dan...En tot de slotsom dat 'het paradoxale aan Hamlet is dat dit stuk actueel is zonder dat men het hoeft te actualiseren'. Paradoxaal, maar tegelijk ook handig, al gaat het wellicht om een eigenschap van...En misschien voornamelijk doordat ze niet dezelfde afstand hebben tot hun rol als Decorte tot de zijne: een vijftigjarige Hamlet die meer weg heeft van een eindelijk opstijgende Panamarenko dan van

Nr. 111, April 2008 • Hugo Claus • Theatergedicht
En wie komt daar naar voren en zegt: ‘Eindelijk is de dag gekomen,’ en zegt tot zijn moeder op de eerste rij: ‘Eindelijk, mama, is de dag voorbij’? Hij, Prins...Hamlet, stotterende forens, hinkende wensdroom, een veracht en bemind, luizig, uithuizig weeskind dat, al dalen wolken van slaap uit de nok, blijft stinken tot in lengte...van nachten, tot de laatste tijd voor het danken