Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


35 document(en) met "Johan Argumenten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
Voorpagina "Rosas danst Rosas", foto Jean-Luc Tanghe Redactie Pol Arias, Daan Bauwens, Paul De Bruyne, Jef De Roeck, Johan Thielemans, Luk Van den Dries, Marianne Van...Redactiesecretaris Luk Van den Dries Aan dit nummer werkten mee Johan Caliens, Curtis Carter, Lenora Champagne, Karel Hermans, Carlos Tindemans, Walter van den Broeck, Wim...Eindredactie Luk Van den Dries, Johan Wambacq Vormgeving Stefan Loeckx Druk Pencoprint, Leuven Zetwerk Kritak

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Pijnlijke stilte) Johan/Immihan (samen) (Johan) Op de bromfiets moet je altijd... (stopt) -- (Immihan) Toen ik straks van huis... (stopt) Johan Sorry, zeg jij het maar...Johan Argumenten van een versleten generatie...Immi Johan, Johan, Johan, je moet leven, leven, leven

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Tekening Marc Sleen De feestweek in het Nieuwpoort-theater werd geopend door De Sluipende Armoede met Het Rattenkas-teel, een opera van Arne Sierens (libretto en regie) en Johan De Smet...Marianne Van Kerkhoven HET RATTENKASTEEL groep: De Sluipende Armoede; libretto en regie : Arne Sierens ; muziek: Johan De Smet; muzikale leiding: Vincent D'Hondt; kostuums en maskers: Erik De...Johan Verminnen (Brussel) Raad van Advies Wegens vakantieomstandigheden bereikt deze brief u laattijdig

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Maar de meest aftandse indruk maakt de lichtregie (Johan Bielen is belichter, en Jaak Van de Velde tekent voor de 'light design'): de overgang van speelvlak naar voorplan wordt niet eens behoorlijk...Johan Thielemans HET LOON VAN BOON Groep: Bent; auteur: Vissenaken, naar Boon; regie: Jaak Vissenaken, decor en kostuums: Colin Winslow; light design: Jaak Van de Velde; muziek: Rudy De...het programmablad verantwoordt de directie haar keuze zowel met argumenten voor de inhoud als voor de vorm: enerzijds verdient Uit den vreemde, in een tijd van collectieve en individuele depressies

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
beoordelende orgaan, die van die aard is dat artistieke argumenten kunnen primeren op alle andere, ook op die van politieke machtsverwerving (cfr...verwijzen hier naar de tekst van Johan Wambacq in Etcetera 11...De huidige stand van zaken werd reeds door Johan Wambacq geresumeerd; we herhalen hier enkel de feiten: Brialmonttheater afgeschaft; HTP rode kaart; BKT inkrimping van subsidie; KVS: 'nieuwe' directie

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Johan Thielemans ROMEO EN JULIA auteur;:W. Shakespeare; bewerking, vertaling, decor, kostumering en regie: Dirk Tanghe; belichting: Dre Delys; met Donald Madder, An Tuts, Axel Desmedt...Vandaar wellicht Titus Muizelaars eigenzinnige interpretatie van de Brabançonne waarmee de voorstellingen in Brussel openden). Maar dit soort van tekstexterne argumenten raken de kern niet van de...Johan Thielemans DE MIRACULEUZE COMEBACK VAN MEA L. LOMAN Auteurs: Guus Vleugel en Ton Vorstenbosch; regie: Hugo Van den Berghe; decor: Marc Cnops; belichting: Jan Gheysens; met Blanka

Nr. 23, September 1988 • Marianne Van Kerkhoven • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Alles wordt hierdoor onvermijdelijk in positieve termen gesteld: een schijnbare objektiviteit die alle schakeringen tot één kleur herleid; van de reële en doorvoelde argumenten waarom iemand van een...Een stuk van twee dagen - Blauwe Maandag Compagnie - Foto Johan Vigenevo Verschillen Ook al is het voorbarig uitspraken te doen over het festival als dusdanig, toch valt er bij een

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
De cirkel lijkt gesloten, de hypothese dat dit de laatste Kantor is, krijgt meer dan ooit argumenten toegespeeld, alhoewel met Kantor.... Tenslotte bood het Festival d'Automne een unieke...Johan Anthierens, 'Speelvogel Dirk Tanghe: Feesten met feeksen, vrijen met vrekken', in NTG-magazine 1 p.5

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
Hoe reageren hedendaagse theatermakers op deze klassieken ? Johan Callens zet het op een rijtje...Moeder en dochter gebruiken zelfs eikaars argumenten in de strijd om Adam...Johan Callens Strange Interlude (Blauwe Maandag Cie) Foto Sonya Haas

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Turbiasz gaat dit ongeloof te lijf mèt rationele argumenten : de vijf godsbewijzen, Kant, Tordre des choses...Gezelschap : De Vereniging van Enthousiasten voor het Reële en het Universele; tekst, regie, spel : Dirk Van Dijck, Ryszard Turbiasz, Johan Dehollander; kostuums : Pynoo; licht : Luc Geunéns...Terwijl op het festival van Avignon twee Vlaamse produkties - "Le poids de la main" van Wim Vandekeybus en de franstalige versie van "Wittgenstein Incorporated" door Johan Leysen - de aandacht trokken

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Erwin Jans Gezelschap : Nieuw Ensemble Raamtheater; tekst : Sopho-cles; vertaling : Johan Boonen; Decor : Jan Vanriet; Liederen : Wannes Van de Velde; spelers : A'leen Cooreman, Nicole Persy...Hij verzamelt alle argumenten die het houden van gesprekken met kunstenaars en het dieper graven naar alles wat tot een beter begrip en tot een intenser genieten kan leiden, verrechtvaardigen...Teshigawara ontleent energie aan objecten, aan stenen of gebroken glas, terwijl Johan Leysen in Wittgenstein Incorporated die energie in eerste instantie put uit de wil om iets helder uit te drukken

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Johan Thielemans Produktie : deSingel, De Tijd, K.V.M.C...Als dat in eerste instantie niet lukt, bedient hij zich van Woyzeckje spelen, (zoals kinderen films naspelen die ze hebben gezien). In Woyzeck vindt hij genoeg argumenten om prettig te mogen vozen...Johan Wambacq Gelezen "In deze periode van oorlogsdreiging, waar zovele waarden verbleekt zijn, stellen we vooral nog vertrouwen in de kunstenaar

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
Dollie is de zoon niet eens homosek- sueel, al zegt Heijer dat hij het vermoedelijk toch is. Maar argumenten voert hij daar niet voor aan...De homoseksuele zoon Johan, die voor de kunst heeft gekozen, is er op vakantie en een vriend van hem, Paul, -- die verliefd op hem is -- is daar ook neergestreken

Nr. 39, December 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra
Directe aanleiding daartoe was de tekst Sluiswachters van Johan Thielemans (Etcetera 37) waarin hij de kunstencentra verweet 'exclusieve huizen' te worden...van kunstencentrum wil, om te consolideren wat er is. En daar zijn argumenten voor...En infrastructuur is een van de doorslaggevende argumenten bij het programneren, positiek en negatief

Nr. 41, April 1993 • Johan Thielemans • Klein en klein
Johan Thielemans springt in de bres voor een internationale cultuur in de hoofdstad...gemeenschap op argumenten uit de dorpspolitiek dreigen stuk te lopen...Johan Thielemans

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Johan Tielemans over het theater in Nederland en Vlaanderen, over theaterkritiek en over de jury's van het Theaterfestival...Nederland moet er gepraat en overtuigd worden, moeten argumenten gezocht worden voor de waarde van de stem-beheersing, van de lichamelijke controle tot grotere...Johan Thielemans

Nr. 44, Februari 1994 • Luk Van den Dries • Het betere theater voor kleine mensen is...
bedwingt mij tot het door u zelf geschreven kader van 14 pagina's waarin u argumenten en criteria aanlevert voor de nominatie van vier produkties uit het kinder- en jeugdtheater en meer algemene...het kindertheater nu plots volwassen omdat iemand als Johan De Hollander af en toe eens komt kijken bij een repetitie

Nr. 45, April 1994 • Johan Thielemans • Een wreed spel, gespeeld op de pianissimo's...
De Richard III die hij met Toneelgroep Amsterdam maakte, verdient een wild applaus, aldus Johan Thielemans...Deze gaat eerst ver van de koningin zitten, en naar gelang zijn argumenten enige impact hebben, schuift hij dichterbij, tot hij als teken van triomf uiteindelijk zijn hoofd in haar (schoon)moederlijke...Johan Thielemans

Nr. 50, Juni 1995 • Tom Michielsen • Opdienen als snoepgoed a.u.b.
Snoepgoed, Denmark (1993) / Johan Luyckx Van podiumkritiek naar podiumjournalistiek De pure recensiepolitiek wordt bij de meeste kranten omgevormd tot een...Maar plaats voor een duidelijke artistieke evaluatie met zorgvuldig afgewogen argumenten is er niet meer

Nr. 51, Augustus 1995 • Peter Anthonissen • De realiteit opnieuw bekijken
De theaterhype rond Kushners tekst heeft ondertussen zulke vormen aangenomen dat literaire argumenten niet volstaan om het succes ervan te verklaren...Angels in America is taal voor advocaat De pijl van de tijd, Kaaitheater / Johan Jacobs Roy Cohn een wapen in het machtsspel waarin


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK