Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


92 document(en) met "Oneindig Verhaal" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
de ochtendkrant (achteraf blijkt deze een jaar of zo oud te zijn) leest hij het verhaal van een moord, de vorige avond gepleegd; verschillende details wijzen erop dat hij de moordenaar moet zijn...Vondels Adam heeft Mark Ver-straete op zo'n manier geknipt en herschikt dat het verhaal van de paradijselijke zondeval tot zijn fundamentele betekenis van seksuele initiatie wordt omgebeeld...Twee uitspraken van Wilson, die ons tot de kern van zijn persoonlijkheid voeren: "Wanneer we een man en een vrouw op het toneel hebben, dan vertelt dat een verhaal, maar eerst denk ik over het verhaal

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
voor in uw verhaal...Sinds enige tijd hadden verscheidene schepen een verbazend groot voorwerp ontmoet, dat de vorm had van een ronde spil die soms licht verspreidde en oneindig veel groter en snel lei-was dan een walvis

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Een van de verwarrendste en fascinerendste aspecten van Cosi is, dat het zo moeilijk valt om het verhaal te lijf te gaan met de conventionele begrippen van goed en kwaad...Bondy heeft het vrij abstracte verhaal een persoonlijke, menselijke dimensie willen geven: "Ik wilde het pathetisch maken," zegt hij...Het decor is een oneindig landschap, bestaande uit verschillend gestemde lokaties: de openheid van de baai van Napels (met kleuren die zo uit een schilderij van Caspar Friedrich lijken te komen

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Jean-Claude Carrière, de verteller vertelt
Maar als Philippe Lavastine een verhaal begon, dan wisten we totaal niet hoe het zou aflopen...Wij lazen elke dag en stopten bij die passages die ons interessant leken, of die noodzakelijk waren binnen het verloop van het verhaal...de Mahabharata fungeren oneindig veel meer personages: ik had het duidelijk niet nodig om er nog nieuwe aan toe te voegen

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Al deze facetten van een grenzeloos fascinerende kunstenaar worden in deze voorstelling oneindig subtiel, maar ongeëvenaard sterk tot uiting gebracht...Wat Paul Coppens ons toont is het verhaal van alle dag...Het gaat om een verhaal waar veel echte dieren aan te pas komen

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
Onder invloed, mijn brein, mijn hormonen, maneschijn & rozegeur - incluis, verslagen... rotten weg... de stank van... Ik sterf, en moet je mijn verhaal...ik... mijn verhaal... het enige verhaal dat van mij is... mijn verhaal... mijn verhaal dat ik straks aan mijn kind zal moeten vertellen... En jullie antwoorden mij...waren best onbeweeglijk naast elkaar blijven zitten... kom iets anders nu een ander verhaal... Hij bis Het verhaal van een droom omtrent het verleiden van een maagd... Nee dat niet dat loopt goed

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Ulysse Maar het verhaal heeft de ronde gedaan in het dorp...Jonathan Als ze spreken staat hun blik op oneindig

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Der Rosenkavalier: flauwe saus à la Strauss
het laatste bedrijf - oneindig lang met de belegen moppen rond Baron Ochs - krikt Strauss dan eindelijk de drie dames op de scène...Oneindig mooi, het pure genot, geduld beloond...Als hij dit verhaal nu eens kort en bondig had verteld met de grote aria van de Mar-schallin uit het eerste bedrijf en het duet van Octavian met Sophie als centrale momenten, dan had hij een

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
Er is duidelijk geen verhaal aanwezig en sommige personages lijken op zichzelf al niet erg zinvol...gaven een oneindig groot aantal variaties te zien, mogelijkheden van interactie met de ruimte

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Zo is er de (inderdaad aangrijpende) anekdote van de prostituee die op het kerkhof aarde gaat loswoelen en ze opeet, tot ze sterft, maar Thomas brengt dat verhaal met te veel lawaai, te veel gezwaai...verhaal, waar de satirische vertelling verschuift naar een nachtmerrieachtige apotheose, erbij als iets vreemds en onbegrijpelijks...Het haar van de hond is het trieste verhaal van het hoertje Mira, de koningin van het wegcafé Mimosa op de baan Kortrijk-Gent

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
De verhouding van de personages "tot de wegglippende, oneindig verstrooide werkelijkheid is afgrondelijk melancholisch". Het oog van God heeft plaats gemaakt voor de blik van Orfeus : "de blik die de...Samenhang van het verhaal Die Zeit und das Zimmer (1988), één van de recentste stukken van Strauss, werd aan het begin van dit seizoen door zowel een Nederlands als een Vlaams gezelschap...Wij (...) breken ons het hoofd erover hoe de samenhang van het verhaal zou kunnen zijn," (10) zegt een van de personages

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Verzaken aan het simplisme van de psychologie - we weten ondertussen wel ongeveer hoe het werkt - betekent ook verzaken aan de rechtlijnigheid van een verhaal...nodig een ziektegeschiedenis uit te diepen tot een vertelling of verhaal: alleen dan hebben we zowel met een 'wie' als met een 'wat' te maken, met een werkelijke persoon (...).(...) het onderzoek naar...Bezig zijn en blijven met de wereld Hoe minimaal ook Is Becketts ' pessimisme '( 'Allons-y '. Ils ne bougent pas) niet oneindig hardnekkiger met het leven verbonden dan de huidige Westerse euforie

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Een abstracte psychologie of een abstract verhaal, kon men zich niet inbeelden...Merkwaardig is ook dat Sacks in zijn woordenschat voortdurend een beroep doet op artistieke begrippen : hij spreekt van onze interne muziek, van ons innerlijk verhaal; de persoonlijke leefpatronen...Zich verwijderen van de psychologie, op weg gaan naar de essentie, in de richting van dat begrip van 'innerlijk verhaal', waarover Sacks spreekt, kan aanleiding geven tot een nieuwe benadering van het

Nr. 31, September 1990 • Heleen Verburg • Heleen Verburg
het gisteren niet gelukt ? Wat oneindig zonde...de lust Niet weer dat hele verhaal Van achteren naar voren, de stervende Als ik mag sterven voor het zover is, zal ik heel zoet zijn

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Dirk Verstockt • Love Theater
Haar verhaal wordt vanuit verschillende perspectieven verteld : haar eigen tragikomische, pijnlijk groteske aanwezigheid op de scène,het 10-jarige meisje Cora dat het levensverhaal van Goldie Roth...Goldies verhaal is een verhaal over vergeten, maar ook over overleven...dramatiseren niet, noch bouwen de elementen zo mooi in elkaar dat ze een eendimensionaal verhaal vertellen, neen

Nr. 33, Maart 1991 • Sigrid Bousset • Wim Vandekeybus : Lichamen in vrije val
Er zijn oneindig veel mogelijke ordeningen van het gecreëerde materiaal voorstelbaar...De aanwezigheid van het narratieve element wordt keer op keer gerelativeerd : geen enkel verhaal wordt afgemaakt...Een ander blaast hard op zijn micro ; het verhaal wordt verstoord

Nr. 40, Februari 1993 • Erwin Jans • 'Elk mens kan slechts één keer zijn...
SCHADE/ schade, geregisseerd door Jan Lauwers en geschreven en gespeeld door dezelfde Tom Jansen (geen Hemingway dit keer, maar zijn eigen verhaal vertellend) staat er: "Ik heb geen ander besef van...een opstel van Michel Foucault lees ik eenzelfde inzicht: "Met de dood voor ogen haast het spreken zich voort, maar ook begint het opnieuw, vertelt het over zichzelf, ontdekt het verhaal in het...Een man stelt zichzelf te kijk, zoals in een terrarium, in een verhaal dat 'de schade' van een leven vertelt

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Van den Eynde • Over mannen en mannen
Zich losjes baserend op de historische personages, maakt Shakespeare van 'Antonius en Cleopatra' vooral het verhaal van een nietsontziende liefde...De thematiek is in oneindig veel variaties door mannelijke schrijvers uit alle tijden behandeld

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Het menselijk lichaam bereikt de reinste gratie pas, 'als het ofwel geen bewustzijn meer heeft, ofwel als het een oneindig bewustzijn heeft, dat wil zeggen in de marionet of in de god...Het kan een verwijzing zijn naar de manier van spelen, maar je kunt het ook opvatten als een knipoog naar het verhaal over Goethe, die de figuur van Faust in zijn jeugd door de poppenkast leerde

Nr. 44, Februari 1994 • Ignace Cornelissen • Hoezo repertoire?
Aan de ene kant wil ik oneindig respect opbrengen voor hun artistieke integriteit, maar anderzijds raak ik hierdoor soms in de problemen wat betreft de coherentie van een seizoensprogramma...Ik ontleen het verhaal en probeer dat verhaal zelf van repliek te dienen


Toon volgende resultaten